Elisa ADSL -laajakaistaliittymä

Elisa ADSL -liittymä tarjoaa nopean ja luotettavan internet-yhteyden kotikäyttöön. Yhteyden lisäksi palvelun kuukausiveloitukseen sisältyy sähköpostilaatikoita ja kotisivutila. Palveluun on saatavissa myös maksullisia lisäpalveluita.

Elisa ADSL sisältää

 • Laajakaistayhteyden tilausvahvistuksessa määritellyllä nopeudella
 • Viisi julkista ip-osoitetta (5 erillistä laitetta yhtäaikaa linjalle ilman erillisiä reitittimiä)
 • Viisi sähköpostilaatikkoa, 200 Mt/kpl
 • Kotisivutilan, 500 Mt
   

Elisa ADSL -palvelukuvaus (pdf)

Elisa ADSL -liittymän päätelaitteena toimii ADSL-modeemi, joka kytketään puhelinpistorasiaan. Modeemin tulee olla ADSL2+ -protokollaa tukeva.

ADSL-modeemin asennus ja käyttöönotto

Elisa ADSL-liittymä asennetaan kytkemällä ADSL-modeemi asunnon puhelinpistorasiaan puhelinkaapelilla. Käytettävät tietokoneet taas kytketään ADSL-modeemiin verkkokaapelilla tai yhteys muodostetaan langattomasti. Yhteys on valmis käytettäväksi, kun ADSL-modeemin ADSL-valo (tai joissain laitteissa DSL-valo) palaa kiinteästi.
 1. Kytke puhelinjohto (RJ11-kaapeli, mustat liittimet) ADSL-liitäntään ja toinen pää asunnon puhelinpistorasiaan. Suosittelemme käyttämään laitteen mukana tullutta puhelinjohtoa.
   

  Älä käytä jatkojohtoa tai yli 2m pituista omaa puhelinjohtoa, sillä nämä heikentävät linjan laatua.

 2. Kytke verkkokaapeli (RJ45 Ethernet-kaapeli, siniset liittimet) LAN1, LAN2, LAN3 tai LAN4 -porttiin ja toinen pää tietokoneen verkkokorttiin. Kytke samalla tavalla verkkokaapeli laajakaistamodeemin LAN-portista digiboksin Network -liitäntään.
 3. Kytke virtajohto POWER-pistokkeeseen ja virtalähde asunnon virtapistokkeeseen.
 4. Kytke virta laitteseen ON/OFF -kytkimestä.
 5. Laite päivittää tarvittaessa itsensä automaattisesti uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta modeemia päivityksen ollessa käynnissä. Päivitys kestää muutaman minuutin. Laite on käyttövalmis, kun ADSL- ja Internet-merkkivalot palavat kiinteästi.
 6. Odottaessasi uuden liittymän kytkemistä, tee kaikki edellä mainitut toimenpiteet valmiiksi ennen liittymän sovittua toimitusta ja jätä laite odottamaan yhteyden muodostumista.
   

Yllä oleva ohje koskee Kotiboksi ADSL-modeemin asennusta. Tarkempia laitekohtaisia ohjeita eri ADSL-modeemien kytkentöihin löydät laitteesi mukana tulleesta oppaasta.

Langattoman verkon asennus

Elisa ADSL -laajakaistaliittymän mukana tulevaan Kotiboksiin on määritetty valmiiksi suojattu langaton WLAN-verkkoyhteys. WLAN-verkon nimi (SSID) ja salasana (WPA key) löytyvät laitteen pohjassa olevasta tarrasta. Tarvitset verkon nimen ja salasanan yhdistäessäsi tietokoneesi langattomasti verkkoon.
Jos haluat itse määritellä omat langattoman verkon asetukset, voit muuttaa asetuksia modeemin etähallinnasta tämän ohjeen mukaisesti.
Langaton yhteys on haavoittuvaisempi salakuuntelulle, petokselle ja luvattomalle käyttöönotolle, kuin tavallinen langallinen yhteys. Luvaton käyttäjä voi kaapata suojaamattoman langattoman signaalin, missä tahansa sen kantomatkan sisäpuolella.
Langattomassa verkossa siirretty tieto kulkee avoimesti radioaaltojen kautta. Jotta kukaan ulkopuolinen ei pystyisi kaappaamaan langattoman verkon kautta lähettämääsi tietoa, tulee tieto suojata salasanalla. Salasanan asettaminen tehdään tukiaseman hallintaohjelman avulla.
Langattoman verkon salaukseen on olemassa eri protokollia (WPA, WPA2 sekä WEP). Kaikki tietokoneet eivät tue kaikkia salausprotokollia, joten kokeile tarvittaessa vaihtaa salaustyyppiä jos laitteesi eivät tue Kotiboksissa oletuksena olevaa WPA tai WPA2-PSK -salausta eikä langaton yhteys muodostu.

Laitteen WLAN-asetuksia hallinnoidaan OmaElisan etähallinnan kautta.

 1. Kirjaudu OmaElisaan.
 2. Jos käytössäsi on Elisa Viihde, klikkaa ylhäällä näkyvästä päävalikosta Viihde-välilehteä, muussa tapauksessa klikkaa Laajakaista-välilehteä.
 3. Näkyviin tulee liittymäsi tiedot. Klikkaa liittymätietojen alapuolella näkyvää Laajakaistamodeemin asetukset -linkkiä avataksesi WLAN-asetukset.
 4. Muuta Verkon nimi, Verkon salaus sekä WLAN-radiokanava -kenttiin verkon nimi, salaustyyppi ja kanava haluamiksesi ja klikkaa Ota muutokset käyttöön -painiketta asetuksien alapuolelta.
   

Päivityspalvelin lähettää tämän jälkeen modeemille päivityspyynnön ja modeemi hakee asetukset muutaman minuutin kuluessa. Jos päivityspalvelimen lähettämä päivityspyyntö ei jostakin syystä mene modeemille asti läpi, modeemi tarkistaa uudet asetukset tunnin välein palvelimelta. Asetukset päivittyvät laitteelle siis viimeistään tunnin kuluttua asetusten muuttamisesta.

Tietokoneen asetukset

Langattoman verkon toiminnan kannalta on tärkeää, että myös käyttöjärjestelmään luodaan langattoman verkon asetukset, jotka ovat identtiset laitteen suojausasetuksien kanssa.

Käyttöjärjestelmän asetukset määritetään modeemin konfiguroimisen jälkeen. Ohjeita asetusten määrittämiseen löydät modeemin mukana tulleesta oppaasta.

Ongelmatilanteet

Käytä alla olevaa listaa tarkistaaksesi liittymäsi yleisimpien yhteysongelmien varalta. Tämä lista on myös hyvä käydä läpi ennen soittamista Elisan asiakaspalveluun.

Kaikissa ADSL-modeemeissa on linjavalo, mikä kertoo onko yhteys muodostunut. Linjavalo on yleensä nimeltään ADSL, DSL, Line tai Showtime. Jos linjavalo palaa, on ADSL-yhteys muodostunut ADSL-modeemin ja keskuksen välillä. Kun ADSL-modeemiin kytketään virrat, linjavalo yleensä vilkkuu tasaisesti noin 1-2 minuutin ajan ja jää sitten palamaan kiinteästi, kun yhteys on muodostettu. Joissain laitteissa (esim. Zyxel) yhteyden muodostumisen jälkeen linjavalo värähtelee nopeasti ilmoituksena verkkoliikenteestä. Tällöin yhteys on muodostunut.

Voit tarkistaa oman modeemisi valojen merkityksen laitteen käyttöoppaasta tai laitevalmistajan verkkosivuilta

Mikäli linjavalo (ADSL, DSL, Line, Showtime yms.) palaa

Jos linjavalo palaa, on ADSL-yhteys muodostunut modeemin ja keskuksen välillä. Jos yhteys ei kuitenkaan toimi, saattaa tämä johtua modeemin jumiutumisesta, modeemin ja tietokoneen välisistä kaapeleista tai tietokoneen asetuksista. Tietokoneelle asennettu palomuuriohjelmisto saattaa myös estää yhteyden käyttämisen tietokoneella, jos palomuurin asetukset ovat liian tiukkoja.

Jos linjavalo palaa, mutta yhteys ei toimi, toimi seuraavasti:

 1. Sammuta virrat ADSL-modeemista ja tietokoneesta. Kaikissa ADSL-modeemeissa ei ole erillistä virtakytkintä, irrota tällöin modeemin virtajohto.
 2. Irrota modeemin ja tietokoneen välinen verkkokaapeli molemmista päistä ja kytke takaisin paikalleen. Verkkokaapelissa on muovinen painke, millä kaapeli lukittuu liittimeen. Varmista, että kaapeli menee kunnolla paikalleen.
 3. Jos tietokoneen ja ADSL-modeemin välissä on erillinen reititin, kytkin tai langaton tukiasema, sammuta virrat myös tästä erillisestä laitteesta ja tarkista kaapelien kytkennät. Tarvittaessa kokeile yhteyttä kytkemällä tietokone suoraan ADSL-modeemiin verkkokaapelilla, jos yhteys toimii oli vika välissä olevassa laitteessa tai sen kytkennöissä.
 4. Kytke virrat takaisin ADSL-modeemiin ja odota, että linjavalo jää kiinteästi palamaan.
 5. Kytke virrat takaisin tietokoneeseen ja kokeile yhteyden toimivuutta.
 6. Jos yhteys ei vieläkään toimi, tarkista tietokoneen verkkoasetukset. Tietokoneen virustarkistus kannattaa myös ajaa läpi ja tarkistaa palomuurin asetukset.
 7. Jos tämäkään ei auta, voit kokeilla ADSL-modeemin resetointia painamalla Reset -painiketta. Yleensä resetointi tapahtuu painamalla laitteessa olevaa Reset-painiketta noin 10 sekunnin ajan. Tarkista tarkemmat resetoinnin ohjeet ADSL-modeemisi ohjekirjasta. Huomiothan, että jos olit tehnyt ADSL-modeemin asetuksiin muutoksia, palautuu asetukset alkuperäisille tehdasasetuksille. Myös mahdolliset langattoman verkon määritykset modeemista katoaa. Odota, että linjavalo syttyy uudelleen resetoinnin jälkeen ja kokeile yhteyttä uudelleen.
 8. Jos yhteys ei toimi vieläkään, kokeile yhteyttä toisella tietokoneella ja toisella ADSL-modeemilla tai testaa ADSL-modeemin ja tietokoneen toimivuus toisessa Elisan ADSL-liittymässä.

Mikäli linjavalo ei pala

Jos linjavalo ei pala kiinteästi, on yhteys poikki ADSL-modeemin ja keskuksen välillä. Tällöin ongelma ei ole tietokoneen asetuksissa tai modeemin ja tietokoneen välisissä kytkennöissä. Huomio, että joissain laitteissa (esim. Zyxel) yhteyden muodostumisen jälkeen linjavalo värähtelee nopeasti ilmoituksena verkkoliikenteestä. Tällöin yhteys on muodostunut ja ongelmatilanteessa toimi yllä olevan Mikäli linjavalo palaa -ohjeen mukaan.

Jos linjavalo ei pala, toimi seuraavasti:

 1. Sammuta virrat ADSL-modeemista ja tietokoneesta. Kaikissa ADSL-modeemeissa ei ole erillistä virtakytkintä, irrota tällöin modeemin virtajohto.
 2. Tarkista, että ADSL-modeemin puhelinjohto on kytketty kunnolla paikalleen irrottamalla puhelinjohto seinästä ja modeemista ja kytkemällä takaisin paikalleen.
 3. ADSL-modeemin puhelinjohtona tulisi käyttää laitteen mukana tullutta johtoa tai alle 2m pituista puhelinjohtoa.
   

  Jatkojohdot tai yli 2m puhelinjohto heikentävät linjan laatua ja saattavat aiheuttaa ongelmia yhteyden toiminnassa.

 4. Jos asunnossasi on käytössä lankapuhelinliittymä varmista, että jokaiseen lankapuhelimen pistorasiaan on kytketty analogisuodin. Testin ajaksi irrota kaikki analogiset laitteet (lankapuhelimet, fax-laitteet, hälyttimet jne.) seinästä ja kokeile yhteyttä niin, että vain ADSL-modeemi on kytketty seinään. Joissain tapauksissa yksikin vioittunut analoginen laite tai viallinen analogisuodin saattaa häiritä linjaa tai mykistää kokonaan sekä ADSL-linjan, että puhelinlinjan. Jos laitteiden irrottaminen auttaa, kytke laitteet takaisin yksitellen ja testaa minkä laitteen kohdalla linja mykistyy.
 5. Johtojen tarkistuksen ja mahdollisten analogilaitteiden irtikytkemisen jälkeen kytke virta takaisin ADSL-modeemiin.
 6. ADSL-modeemin linjavalon pitäisi alkaa vilkkumaan ja jäädä noin 1-2 minuutin kuluttua palamaan kiinteästi. Kun linjavalo jää palamaan, käynnistä tietokone ja kokeile yhteyttä.
 7. Jos linjavalo ei vieläkään jää palamaan voi vika olla ADSL-modeemissa, puhelinjohdossa tai seinän puhelinpistorasiassa. Jos mahdollista kokeile toisessa puhelinpistorasiassa ja toisella puhelinjohdolla sekä toisella ADSL-modeemilla. Tarvittaessa voit varmistaa modeemin ja puhelinjohdon toimivuuden toisessa Elisan tai Saunalahden ADSL-liittymässä.
   

Jos yhteys ei näiden tarkistusten jälkeen edelleenkään toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ota yhteyttä vain tietokoneen ääreltä, muutoin vianselvitystä ei voida suorittaa. Ota ylös ADSL-modeemisi merkki ja malli ennen soittoa asiakaspalveluun. Tarkka malli lukee yleensä laitteen pohjassa. Ota ylös myös ADSL-modeemisi MAC-osoite. MAC-osoite on 12-merkkinen, yleensä kaksoispisteillä eroteltu numero- ja kirjainsarja (muotoa esimerkiksi 00:12:34:aa:bb:cc). MAC-osoite löytyy yleensä ADSL-modeemin pohjasta.

Haluatko henkilökohtaista apua? Soita Omagurulle!

0600 900 500

Ark. 8-21, la 9-17 2,19 €/min + mpm/pvm

Apumme nopeutuu kun lataat etätuen jo ennen soittoa:
Omaguru vinkkaa:
Meiltä saat asennus- ja käyttöönottoavun tarvittaessa myös kotiin.
Oliko tästä ohjeesta sinulle apua?

Todella paljon

Ei yhtään

Miten voimme parantaa tätä ohjetta?

Huomioithan, että emme käsittele tätä kautta tulevia liittymämuutos- tai yhteydenottopyyntöjä.
Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme >

Kiitos vastauksestasi!

Oletko jo tutustunut Palstaan? Tervetuloa keskustelufoorumillemme kysymään neuvoja, antamaan palautetta ja tapaamaan elisalaisia asiantuntijoita.

Etkö löytänyt etsimääsi ohjetta? Käytä hakua!