Anvias kabelbredband ändras till Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Anvias kabelbredband ändras till Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang

Avtal om kabelbredband som Anvias privatkunder har ingått uppdateras och överförs områdesvis från Anvia till Elisa i augusti. Månadsavgiften, abonnemangshastigheten och kampanjförmånerna för tjänsten ändras inte.

Ändringsarbetet sker områdesvis och exaktare tidpunkter för ändringen finns i tabellen nedan.

Ort Natt
Vasa, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Kaskö, Karperö, Vörå, Maxmo, Oravais 15-16.8
Seinäjoki, Ylistaro, Lappo, Storkyro, Kauhava, Tervajoki, Kurikka, Peräseinäjoki, Jalasjärvi, Ilmola  22-23.8
Karleby, Kelviå, Kronoby, Öja 29-30.8

Vad görs i samband med ändringen?

Som en del av samordningen av vårt produktutbud uppdaterar vi Anvias kabelmodemabonnemang till Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang. Genom att samordna vårt produktutbud vill vi säkerställa att våra kunder även framöver alltid har de senaste, innovativa tjänsterna.
Ändringen påverkar inte månadsavgiften eller kampanjförmånerna för tjänsten. Dessa förblir oförändrade.

Gammal produkt Ny product
Anvia Bredband Rejäl S 50M/10M Saunalahti Laajakaista 50M/10M 
Anvia Bredband Rejäl M 100M/20M Saunalahti Laajakaista 100M/20M
Anvia Bredband Rejäl L 250M/20M Saunalahti Laajakaista 250M/20M
Anvia Bredband Rejäl M 100/20 + Elisa Viihde Saunalahti Laajakaista 100M/20M + Elisa Viihde
Anvia Bredband Rejäl L 250/20 + Elisa Viihde Saunalahti Laajakaista 250M/20M + Elisa Viihde

Information om Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang finns på våra kundtjänstsidor.

På vilket sätt syns ändringen i användningen av abonnemanget?

 

Avbrott på grund av ändringsarbeten

De bredbandsuppkopplingar som förverkligats via Anvias kabel-tv-nät ändras ortsvis till Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang. Ändringsarbetet sker nattetid och orsakar korta avbrott i internetuppkopplingen under natten. Klockan 8 morgonen efter ändringsarbetet fungerar förbindelsen normalt.

Om förbindelsen av någon anledning ändå inte blir återställd, stäng av strömmen till modemet och starta om det. Du kan fortsätta använda internet när lamporna på modemet lyser som vanligt igen.

Tidpunkter för avbrotten ortsvis

Ort Natt
Vasa, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Kaskö, Karperö, Vörå, Maxmo, Oravais 15-16.8
Seinäjoki, Ylistaro, Lappo, Storkyro, Kauhava, Tervajoki, Kurikka, Peräseinäjoki, Jalasjärvi, Ilmola  22-23.8
Karleby, Kelviå, Kronoby, Öja 29-30.8

Kräver ändringen åtgärder av mig?

När ändringen sker kan det vara ett kort avbrott i din internetuppkoppling på grund av ändringen. Om din uppkoppling bryts, starta om ditt modem, din dator och eventuell annan ansluten utrustning.

Ändringen sker automatiskt och du behöver inte ingå något nytt avtal. Du kommer att få en skild beställningsbekräftelse på Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang, varefter faktureringen ändras i enlighet med Elisas praxis. Avtalsvillkoren finns på adressen elisa.fi/avtalsvillkor.

Efter ändringen ändras leveranssättet för fakturan till pappersfaktura. Pappersfaktura är en avgiftsbelagd tjänst som kostar 2,90 €/faktura. De två första månaderna tar vi dock inte betalt för pappersfakturan så att du för din faktura hinner välja det leveranssätt som passar dig bäst.

Mer information om leveranssätt för fakturan och ändring av faktureringssätt finns på våra kundtjänstsidor.

 

Kommer det att ske förändringar i abonnemanget som jag använder?

Nej. Abonnemangshastigheten, månadsavgiften och eventuella kampanjförmåner ändras inte.

Ändras månadsavgiften för abonnemanget?

Ändringen påverkar inte månadsavgiften för abonnemanget.

Ändras leveranssättet och faktureringsperioden för fakturan?

Hos Elisa kan du som leveranssätt för fakturan välja avgiftsbelagd pappersfaktura, avgiftsfria sms- och e-postfakturor eller så kan du använda e-faktura eller direktbetalning.

Som standard skickas fakturan för Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang som pappersfaktura per post. Fakturering sker en gång per månad. Pappersfaktura är en avgiftsbelagd tjänst som kostar 2,90 €/faktura. De två första månaderna tar vi dock inte betalt för pappersfakturan så att du för din faktura hinner välja det leveranssätt som passar dig bäst.

I samband med förändringen byts fakturans referensnummer och kontonummer ut. Av den här anledningen upphör nuvarande avtal om e-faktura och direktbetalning i samband med ändringen, vilket innebär att avtalet med banken ska förnyas. Anteckna referensnumret från din första nya faktura och ingå ett nytt avtal om e-faktura i din internetbank.

I OmaElisa kan du enkelt byta leveranssättet för fakturan till avgiftsfri sms- eller e-postfaktura. Dessutom kan du alltid betala din faktura utan besvär via OmaElisa.

Mer information om leveranssätt för fakturor och betalning av fakturor finns på våra kundtjänstsidor.

Din tjänst faktureras framöver varje månad. Den första fakturan från Elisa får du i september.

 

Jag vill inte ha en avgiftsbelagd pappersfaktura, på vilket sätt kan jag byta leveranssätt för fakturan och vilka leveranssätt kan jag välja mellan?

I OmaElisa kan du enkelt byta leveranssätt för fakturan till avgiftsfri sms- eller e-postfaktura. Dessutom kan du alltid betala din faktura utan besvär via OmaElisa.

Avtal om e-faktura och direktbetalning kan du ingå via din egen bank. Anteckna referensnumret från din första nya faktura och ingå ett nytt avtal om e-faktura i din internetbank.

Mer information om leveranssätt för fakturor och betalning av fakturor finns på våra kundtjänstsidor.

 

Jag använder ett modem som jag har hyrt av Anvia. Vad händer med det här avtalet?

Hyran för modemet som du hyrt upphör. Att hyran upphör påverkar inte modemets funktion och du behöver inte lämna tillbaka modemet. I Elisas webbutik hittar du ett brett utbud telefoner och tilläggsutrustning för dina framtida behov.

 

Jag har tidigare administrerat mina tjänster i Mitt Anvia, kan jag även framöver administrera mina tjänster genom självbetjäning?

Ja, det kan du. Elisa använder OmaElisa, som du hittar på adressen omaelisa.fi. I OmaElisa hittar du alla dina tjänster från Elisa och Saunalahti behändigt på ett ställe.

Du kan logga in i OmaElisa med mobilcertifikat, Elisa-användarnamn eller med företagskundernas gamla OmaSaunalahti-användarnamn.

Anvisningar om hur du skapar och använder ett Elisa-användarnamn finns på våra kundtjänstsidor.

 

Vem ska jag kontakta i frågor som gäller mitt bredband?

Efter uppdateringen får du hjälp i frågor som gäller ditt bredband av Elisas kundtjänst (kundservice och felsituationer).

Du kan administrera dina tjänster från Elisa mångsidigt och behändigt i OmaElisa, bland annat kan du enkelt ändra leveranssätt för fakturan. I OmaElisa och flera andra av våra tjänster kan du logga in genom att använda ett Elisa-användarnamn. Mer information om Elisa-användarnamn finns på våra kundtjänstsidor.

Vi har sammanställt uttömmande information om användningen av tjänsterna på våra kundtjänstsidor. På våra kundtjänstsidor hittar du bl.a. information om störningar och tips om felavgränsning samt anvisningar om adressändring och hastighetshöjning för abonnemang.

Bredband för bostadsbolag

Bredband för bostadsbolag är abonnemang där den avtalade bashastigheten för bredbandsuppkopplingen ingår antingen i hyran eller i bolagsvederlaget. Hastigheten för bredband för bostadsbolag kan höjas mot en extra avgift.

Bredband för bostadsbolag står till ditt förfogande som vanligt framöver. De nuvarande Anvia Bredbandsabonnemangen med kabelmodem som invånare i bostadsaktiebolag använder överförs från Anvia till Elisa. Abonnemangen uppdateras automatiskt till Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang. Hastigheten, månadsavgiften och kampanjförmånerna för tjänsten ändras inte för invånarna.

Vanha tuote Uusi tuote
Anvia Bredband för bostadsbolag 10M/10M Saunalahti Laajakaista 10M/10M
Anvia Bredband för bostadsbolag 50M/10M Saunalahti Laajakaista 50M/10M
Anvia Bredband för bostadsbolag 250M/20M Saunalahti Laajakaista 250M/20M
Anvia Bredband för bostadsbolag tilläggshastighet S 50M/10M Saunalahti Laajakaista 50M/10M
Anvia Bredband för bostadsbolag tilläggshastighet M 100M/20M Saunalahti Laajakaista 100M/20M
Anvia Bredband för bostadsbolag tilläggshastighet L  250M/20M Saunalahti Laajakaista 250M/20M 

Ändringen sker automatiskt och du behöver inte ingå något nytt avtal. Du kommer att få en skild beställningsbekräftelse på Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang, varefter faktureringen ändras i enlighet med Elisas praxis. Avtalsvillkoren finns på adressen elisa.fi/avtalsvillkor.

Den här ändringen påverkar inte bredbandsavtalet som bostadsaktiebolaget har ingått och inte heller faktureringen. Bostadsbolagsavtalen överförs till Elisa senare, vid en tidpunkt som meddelas skilt.

 

Hur faktureras tilläggshastighet till bredband för bostadsbolag?

Om du använder en tilläggshastighet till ditt bredband för bostadsbolag får du framöver som vanligt en faktura på tilläggshastigheten.

Hos Elisa kan du som leveranssätt för fakturan välja avgiftsbelagd pappersfaktura, avgiftsfria sms- och e-postfakturor eller så kan du använda e-faktura eller direktbetalning.

Som standard skickas fakturan för Elisas Saunalahti Laajakaista-abonnemang som pappersfaktura per post. Fakturering sker en gång per månad.  Pappersfaktura är en avgiftsbelagd tjänst som kostar 2,90 €/faktura. De två första månaderna tar vi dock inte betalt för pappersfakturan så att du för din faktura hinner välja det leveranssätt som passar dig bäst.

I samband med förändringen byts fakturans referensnummer och kontonummer ut. Av den här anledningen upphör nuvarande avtal om e-faktura och direktbetalning i samband med ändringen, vilket innebär att avtalet med banken ska förnyas. Anteckna referensnumret från din första nya faktura och ingå ett nytt avtal om e-faktura i din internetbank.

I OmaElisa kan du enkelt byta leveranssätt för fakturan till avgiftsfri sms- eller e-postfaktura. Dessutom kan du alltid betala din faktura utan besvär via OmaElisa.
Mer information om leveranssätt för fakturor och betalning av fakturor finns på våra kundtjänstsidor.

Hur beställer jag en tilläggshastighet?

Efter ändringen kan du beställa tilläggshastighetsprodukterna av Elisas kundtjänst eller i Elisas webbutik.

I Elisas webbutik ska du fylla i din adress och välja alternativet ”Uusi liittymä”. Välj önskad tilläggshastighet och fyll i dina beställningsuppgifter.

Om du i samband med beställningen av tilläggshastighet inte beställer ett nytt modem, ska du meddela Elisas kundtjänst om ändringen så att de kan aktivera modemet som du använder för det beställda abonnemanget.

 

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,28 €/min mpm/pvm)

Miksi Omaguru?

  • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
  • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
  • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Vill du ha personlig hjälp? Ring till OmaGuru!
Vardagar kl. 8-21, lö. 9-17, 2,28 €/min + lna/msa
För att vi snabbt skall kunna hjälpa dig, rekommenderar vi att du laddar ner Etätuki (distanshjälp)-programmet redan innan du ringer:
I OmaElisa sköter du dina tjänster behändigt på ett ställe.
LOGGA IN
Hittade du inte infot du letade efter? Sök!