Ändringar i Anvias kabel-TV-abonnemang - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Ändringar i Anvias kabel-TV-abonnemang

Anvias kabel-TV-tjänster byts stegvis till Elisas kabel-TV-tjänster. I det första skedet av förändringen byttes kabel-TV-signalen till Elisas signal den 6–14 juni 2017. Från och med den 1 september 2017 omvandlas kabel-TV-avtalen stegvis till Elisa Kaapeli-TV-avtal. Kunderna informeras om ändringarna per brev allteftersom dessa framskrider. 

Vid bytet av Anvias kabel-TV-signal utökades utbudet av kabel-TV-tjänster och radiotjänster till att motsvara Elisas kabel-TV-tjänster och samtidigt ökade utbudet av baskanaler och betal-TV-kanaler. Förändringen syns som nya kanalplatser i kabel-TV och som nya kanalpaket för betal-TV-kunder.

Även om avtalet överförs på Elisa förblir priset oförändrat och förändringen kräver inga åtgärder från din sida. På tjänsten tillämpas Elisas allmänna konsumentavtalsvillkor, och avtalsvillkoren för anslutning till kabelnät som finns på elisa.fi/sopimusehdot. 

Vi harmoniserar Anvias och Elisas produktsortiment för att kunna ge våra kunder en mångsidigare och konkurrenskraftigare service.

Frågor och svar: Överföring av kabel-TV-avtal

 

Ändras månadsavgiften för min Kabel-tv-anslutning?

Ändringen påverkar inte månadsavgiften för Kabel-tv-anslutningen. 

 

Ändras leveranssätt  eller faktureringsperiod för fakturan?

Hos Elisa kan du som leveranssätt för fakturan välja avgiftsbelagd pappersfaktura, avgiftsfria sms- och e-postfakturor eller så kan du använda e-faktura eller direktbetalning.

Som standard skickas fakturan för Elisas Kabel-tv -anslutning som pappersfaktura per post. Fakturering sker en gång per månad. Pappersfaktura är en avgiftsbelagd tjänst som kostar 2,90 €/faktura. De två första månaderna tar vi dock inte betalt för pappersfakturan så att du för din faktura hinner välja det leveranssätt som passar dig bäst.

I samband med förändringen byts fakturans referensnummer och kontonummer ut. Av den här anledningen upphör nuvarande avtal om e-faktura och direktbetalning i samband med ändringen, vilket innebär att avtalet med banken ska förnyas. Anteckna referensnumret från din första nya faktura och ingå ett nytt avtal om e-faktura i din internetbank.

I OmaElisa kan du enkelt byta leveranssättet för fakturan till avgiftsfri sms- eller e-postfaktura. Dessutom kan du alltid betala din faktura utan besvär via OmaElisa.

Mer information om leveranssätt för fakturor och betalning av fakturor finns på våra kundtjänstsidor.

Din tjänst faktureras framöver varje månad. Den första fakturan från Elisa får du i september.

 

Jag vill inte ha en avgiftsbelagd pappersfaktura, på vilket sätt kan jag byta leveranssätt för fakturan och vilka leveranssätt kan jag välja mellan?

I OmaElisa kan du enkelt byta leveranssätt för fakturan till avgiftsfri sms- eller e-postfaktura. Dessutom kan du alltid betala din faktura utan besvär via OmaElisa.

Avtal om e-faktura och direktbetalning kan du ingå via din egen bank. Anteckna referensnumret från din första nya faktura och ingå ett nytt avtal om e-faktura i din internetbank.

Mer information om leveranssätt för fakturor och betalning av fakturor finns på våra kundtjänstsidor.

 

Jag har tidigare administrerat mina tjänster i Mitt Anvia, kan jag även framöver administrera mina tjänster genom självbetjäning?

Ja, det kan du. Elisa använder OmaElisa, som du hittar på adressen omaelisa.fi. I OmaElisa hittar du alla dina tjänster från Elisa och Saunalahti behändigt på ett ställe.

Du kan logga in i OmaElisa med mobilcertifikat, Elisa-användarnamn eller med företagskundernas gamla OmaSaunalahti-användarnamn.

Anvisningar om hur du skapar och använder ett Elisa-användarnamn finns på våra kundtjänstsidor.

 

Vem ska jag kontakta i frågor som gäller min kabel-tv?

Efter ändringen får du hjälp i frågor som gäller  din kabel-tv av Elisas kundtjänst (kundservice och felanmälan).

Du kan administrera dina tjänster från Elisa mångsidigt och behändigt i OmaElisa, bland annat kan du enkelt ändra leveranssätt för fakturan. I OmaElisa och flera andra av våra tjänster kan du logga in genom att använda ett Elisa-användarnamn. Mer information om Elisa-användarnamn finns på våra kundtjänstsidor.

Vi har sammanställt uttömmande information om användningen av tjänsterna på våra kundtjänstsidor. På våra kundtjänstsidor hittar du bl.a. information om störningar och tips om felavgränsning samt anvisningar om adressändring och hastighetshöjning för abonnemang.

Frågor och svar: Byte av kabel-TV-signal

Kabel-tv

Vad ska jag göra för att kanalerna ska synas även efter signaländringen?

När leverantören av signalen ändras måste du ställa in din digitala mottagare (digitalbox eller tv-mottagare) på nytt. När du ställer in mottagaren på nytt så återställer du dess fabriksinställningar och därefter gör du en ny kanalsökning. Anvisningar om hur du återställer fabriksinställningarna finns i bruksanvisningen för din egen mottagare.

Jag kan inte återställa fabriksinställningarna i min tv-apparat?

Att återställa fabriksinställningarna är alltid en mottagarspecifik åtgärd och även mottagarnas menyer kan vara namngivna på olika sätt hos olika tillverkare. Mer detaljerade anvisningar finns i bruksanvisning till din tv eller digitalbox.

Ändras priset för tjänsten?

Månadsavgiften för kabel-tv-anslutningen ändras inte. Kabelkortets avgift ändras inte heller för nuvarande kunder. För nya kunder är årsavgiften för kabelkortet 42 euro och för parallellkortet 21 euro. Prissättningen av kanalpaketen och deras innehåll ändras och dessa kan du kontrollera i tabellen ovan (nimi).

Jag kan inte ställa in min tv eller digitalbox på nytt.

När nöden är som störst – är hjälpen nära!

Om du vill få hjälp med att återställa fabriksinställningarna kan du även beställa en installationstjänst till ditt hem. När du beställer tjänsten i förväg mellan den 2 och 24 maj, betalar du endast 20 €/besök (norm. 49‒70 €).  Var snabb, för vi erbjuder endast ett begränsat antal installationsbesök. Beställningen är bindande.

Du kan beställa installationstjänsten:

  • på nätet, genom att fylla i beställningsformuläret på adressen elisa.fi/anvia-forhandsbestallning eller
  • på nummer 06 411 4699 mån–fre kl. 9–19, lör. kl. 10–15.

När ändringen genomförs når du våra experter på samma nummer. De ger dig råd via telefon mån–fre kl. 8–21, lör. kl. 9–17.

Varför måste jag ställa in mottagaren på nytt?

När signalen ändras så ändras även kabel-tv-nätets frekvens och modulationerna i kanalknippena, varvid gamla kanaler lämnar synliga i listan med följden att ingen kanal alls syns. På grund av signalöverlappningar slutar även en del av kanalerna att fungera helt och hållet. När fabriksinställningarna återställs och en ny kanalsökning görs tas den gamla informationen bort ur mottagarens minne och ersätts med ny information.

På vilka kanalplatser syns mina favoritprogram efter signaländringen?

Kanalernas nya kanalplatser hittar du ovanför.

 

Kabelkort

Hur fungerar mitt kabelkort i fortsättningen?

Försäkra dig om att du före signaländringen har ditt kabel- och/eller SveaTV-kort färdigt installerat i mottagaren senast två dygn före installationstidpunkten. Då får kortet nödvändig auktoriseringsinformation och de kanaler du abonnerar på syns även efter signaländringen. Annars fungerar kortet inte längre då signalen ändras.

Jag vill inte längre fortsätta med mitt kabelkortsavtal.

Du kan säga upp ditt kabelkortsavtal och dina eventuella betalkanalpaket. Den normala uppsägningstiden för avtalen är en månad.

På vilket sätt ska kabelkortet vara installerat i min mottagare?

Kontrollera noggrannare information i tillverkarens anvisningar.

 

Avgiftsbelagt innehåll

Jag vill byta ut kanalpaketen jag abonnerar på.

Du kan beställa och ändra dina kanalpaket i Mitt Anvia på adressen mitt.anvia.fi. Om du vill byta ditt paket till ett annat, kontakta vår kundtjänst eller besök vår butik.

En del kanaler syns och en del inte – vad ska jag göra?

Om alla kanaler inte syns även efter att du återställt fabriksinställningarna och gjort en ny kanalsökning, så har ditt kabelkort troligen inte kopplats samman med mottagaren. Allmänna anvisningar om sammankoppling (pairing) av kabelkort hittar du här - Elisa Kaapeli-TV:n korttilinkitys (fi).

Jag har ett SveaTV-kort som fungerar i antennätet – gäller ändringarna även mig?

SveaTV-kortet fungerar på precis samma sätt som tidigare. SveaTV-kortet kan du om du vill framöver även uppdatera till ett kabelkort, och då fungerar kortet med båda teknikerna (antenn/kabel). Kortet blir då nominellt ett kabelkort med en årsavgift på 42 euro och till det kan du beställa alla tillgängliga betal-tv-paket.

 

Lokala inspelningar

Hur går det med program som jag spelat in på min digitalbox?

Om du har spelat in program från fria kanaler, som exempelvis Yle 1, Yle 2, MTV3, så finns inspelningarna kvar som vanligt. Om inspelningarna har gjorts från betalkanaler så kan de inte nödvändigtvis ses längre. På en del digitalboxar kan inspelningarna dekrypteras och krypteringen görs med boxens egen krypteringsteknik. Då fungerar inspelningarna även i fortsättningen. Om digitalboxen spelar in betal-tv-program med samma kryptering som när dessa delas i nätet, krävs det ett giltigt abonnemang för att se inspelningarna.

Kan en återställning av fabriksinställningarna radera inspelningar från digitalboxens hårddisk?

Om du misstänker att dina inspelningar kommer att försvinna i samband med ändringen (särskilt gamla mottagare), kontakta utrustningstillverkarens support.

 

Utrustning

Vad gör jag då min digitala mottagare inte längre fungerar efter signaländringen?

Även om du skulle ha agerat helt enligt anvisningarna, så klarar endast hela, funktionsdugliga mottagare av signaländringen. I samband med ändringen avslöjas de mottagare som skenbart fungerat, för din mottagare kan vara sönder fast kanalerna tidigare har synts. Mottagaren har då inte uppdaterats på ett tag eller så har man inte försökt göra en kanalsökning. Kontrollera av utrustningstillverkaren om det ännu finns nya uppdateringar till din digitala mottagare.

Jag har en platt-tv med en inspelningsbar digitalbox. Hur ska jag uppdatera den?

Båda mottagarna ska uppdateras skilt (båda ska även ha en antennkabel ansluten). Om platt-tv:n har använts endast som skärm och du byter kanal och tittar på teve via digitalboxen, så behöver du naturligtvis inte uppdatera din tv om du inte vill.

Var hittar jag lösenordet till min digitala mottagare?

Standardlösenordet är oftast 0000 eller 1234. Kontrollera din egen mottagares information i bruksanvisningen från utrustningstillverkaren.

Så här ställer du in din digitala mottagare på nytt | Allmän anvisning om fabriksåterställning och kanalsökning

Så här ställer du in din digitala mottagare på nytt

För att kunna se kanalerna efter signaländringen ska du återställa fabriksinställningarna (ta bort gamla inställningar) för din digitalbox eller tv enligt bruksanvisningen för din digitala mottagare. Fabriksåterställningen tar bort gammal information ur mottagarens minne. Om mottagaren ber om en pinkod, är standardkoden vanligen 0000 eller 1111, eller i mer sällsynta fall 1234

Fabriksåterställning

Tryck på MENU på fjärrkontrollen.

Välj Installation i huvudmenyn. Du kan oftast flytta markören i menyn med piltangenterna (P+) upp och (P-) ner och bekräfta valet genom att trycka på OK på fjärrkontrollen.

Välj Fabriksinställningar i menyn Installation och följ anvisningarna på skärmen.

Automatisk kanalsökning (vid behov efter att fabriksinställningarna har återställts)

Tryck på MENU på fjärrkontrollen.

Välj Installation eller Kanalsökning i huvudmenyn. Du kan oftast flytta markören i menyn med piltangenterna (P+) upp och (P-) ner och bekräfta valet genom att trycka på OK på fjärrkontrollen.

Välj Automatisk kanalsökning i menyn och följ anvisningarna på skärmen.

Anvisningar för de vanligaste tv-mottagarna hittar du på adressen elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/kaapeli-tv/ohje/digiboksien-asetukset/(fi).

Du noterar väl att du hittar detaljerade anvisningar om fabriksåterställning och kanalsökning för din egen digitala mottagare i dess bruksanvisning. Ovannämnda anvisningar fungerar för de flesta digitala mottagare. Om det inte går att ställa in kanalerna på nytt, kontakta tjänsten Omaguru eller den som sålt/importerat mottagaren.

Efter ändringen syns en del kanaler på nya kanalplatser. Om alla kanaler inte syns efter att inställningarna gjorts, kontrollera antennkabeln.

Förnyade kabel-TVs kanalplatser

Efter att fabriksinställningarna har återställts får du de nya kanalerna att synas genom att göra en kanalsökning (se Så här ställer du in din digitala mottagare på nytt). Kabel-tv-kanalerna ökar i antal med över 40 kanaler till över 200 tv-kanaler. I tabellen nedan kan du kontrollera de nya kanalplatserna.

Kanalplats Kanal
1 Yle TV1 (baskanal)
2 Yle TV2 (baskanal)
3 MTV3 (baskanal)
4 Nelonen (baskanal)
5 Yle Teema & Fem (baskanal)
6 Sub (baskanal)
8 Liv (baskanal)
9 JIM (baskanal)
10 TV5 (baskanal)
11 Kutonen (baskanal)
12 FOX (baskanal)
13 AVA (baskanal)
14 Hero (baskanal)
15 AlfaTV (baskanal)
16 Frii (baskanal)
17 Harju & Pöntinen (baskanal)
18 TLC (baskanal)
20 National Geographic Channel  SD (baskanal)
21 Yle TV1 HD (baskanal)
22 Yle TV2 HD (baskanal)
23 MTV3 HD (baskanal)
24 Nelonen HD (baskanal)
25 Yle Teema & Fem HD (baskanal)
32 FOX HD (kortkanal)
40 National Geographic Channel HD (kortkanal) *)
41 SVT 1
42 SVT 2
43 Barnkanalen/SVT24
44 TV4 / TV4 Västerbotten 
45 Boomerang
46 TV3
47 TV6
48 Kanal10
49 Kunskapskanalen
51 SVT1 HD
52 SVT2 HD
53 Barnkanalen/SVT24 HD
54 TV4 HD
58 NRK1 HD
59 DR1 HD
61 Bonuskanal (kortkanal) *)
62 Wave 100 
63 TV7 (baskanal)
64 Eurosport HD (kortkanal) *)
65 Eurosport (kortkanal) *) 
66 MTV Finland (baskanal)
67 Travel Channel (kortkanal) *)
70 TV5 Monde
71 France 24 (baskanal)
72 Al Jazeera English (kortkanal)
73 Russia Today (kortkanal)
74 NHK World (baskanal)
75 DW (Deutsche Welle) (baskanal) 
76 DW Deutsch
77 CNN (kortkanal) *)
78 BBC World News (kortkanal) *)
80 Disney Channel
81 Disney XD
82 Disney Junior
84 Cartoon Network
85 Boomerang
86 Nick Jr.
90 Discovery Channel
91 Investigation Discovery
92 Discovery Science
93 Discovery World
95 Animal Planet
100 National Geographic Wild
101 History
110 Eurosport 2
113 Extreme Sports Channel
117 TotoTV
120 SVT World
121 SVT1
122 SVT2
123 TV3
124 TV4
125 TV6
126 Barnkanalen / SVT24
127 Kunskapskanalen
130 Channel One Russia
131 NTV Mir
145 CBS Reality
149 Turner Classic Movies (TCM)
152 MTV DANCE
153 MTV HITS
154 MTV MUSIC 24
155 MTV ROCKS
156 Vh1
157 VH1 Classic
158 Mezzo
160 CNBC Nordic
161 Euronews
162 Sky News
163 Canal 24 Horas
164 TVE
165 Rai Uno
170 RTL
172 3sat
173 Arte
174 France 2
177 ETV
179 Al Jazeera
180 C More Max
183 C More Juniori
190 C More Max HD
201 C More First
202 C More Hits
204 C More Stars
205 C More Series
207 SF Kanalen
211 C More First HD
212 C More Hits HD
215 C More Series HD
Kanalplats Kanal             
220 C More Sport 1
221 C More Sport 2
223 C More Golf HD
224 C More Sport 1 HD
225 C More Sport 2 HD
231 Viasat Film Premiere
233 Viasat Film Action
235 Viasat Film Family
236 Viasat Film Hits
240 Viasat Film Premiere HD
242 Viasat Film Action HD
245 Viasat Film Hits HD 
246 Viasat History HD
247 Viasat Explore HD
248 Viasat Nature HD
250 Viasat History
251 Viasat Explore
252 Viasat Nature / Playboy TV
253 Viasat Sport
254 Viasat Urheilu
255 Viasat Hockey
256 Viasat Golf
261 Viasat Sport HD
262 Viasat Sport Premium HD
263 Viasat Urheilu HD
264 Viasat Hockey HD
265 Viasat Jääkiekko HD
266 Viasat Fotboll HD
267 Viasat Jalkapallo HD
268 Viasat Golf HD
270 Ruutu+ Leffat ja Sarjat
271 Ruutu+ Dokkarit
272 Ruutu+ Lapset
275 Ruutu+ Leffat ja Sarjat HD
276 Ruutu+ Dokkarit HD
277 Ruutu+ Lapset HD
280 Eurosport 2 HD
282 FIGHT SPORTS
284 MTV LIVE HD
285 iConcerts HD
286 Mezzo Live HD
288 Discovery HD Showcase
289 Food Network HD
290 France 2 HD
292 SVT1 HD
293 SVT2 HD
295 TV4 HD
300 BBC Brit HD
301 BBC Earth HD
302 Animal Planet HD
303 National Geographic Channel HD
304 National Geographic Wild HD
305 History HD
306 Outdoor Channel HD
308 FUEL TV
311 Brazzers TV Europe
312 Private TV
314 Hustler TV
317 Hustler HD
321 Ruutu+ Urheilu 1
322 Ruutu+ Urheilu 2
323 Ruutu+ Urheilu 3
324 Ruutu+ Urheilu 4
325 Ruutu+ Urheilu 5
326 Ruutu+ Urheilu 6
327 Ruutu+ Urheilu 7
328 Ruutu+ Urheilu 8
331 Ruutu+ Urheilu 1 HD
332 Ruutu+ Urheilu HD
333 Ruutu+ Urheilu 3 HD
334 Ruutu+ Urheilu 4 HD
335 Ruutu+ Urheilu 5 HD
336 Ruutu+ Urheilu 6 HD
337 Ruutu+ Urheilu 7 HD
338 Ruutu+ Urheilu 8 HD
341 NHL Xtra 1
342 NHL Xtra 2
343 NHL Xtra 3
344 NHL Xtra 4
345 NHL Xtra 5
346 NHL Xtra 6
347 NHL Xtra 7
348 NHL Xtra 8
361 Elisa Viihde Sport 1
362 Elisa Viihde Sport 2
363 Elisa Viihde Sport 3
364 Elisa Viihde Sport 4
365 Elisa Viihde Sport 5
366 Elisa Viihde Sport 6
367 Elisa Viihde Sport 7
368 Elisa Viihde Sport 8
371 C More Max HD
372 C More F1 On Board
373 C More F1 Varikko
374 C More F1 Sijainti
375 C More F1 Data
376 C More F1 Kohokohdat
380 Infokanava (baskanal)

Radiofrekvenserna i kabel-tv ändras

I samband med kabel-tv-signaländringen ändras även radiokanalernas frekvenser. I tabellen nedan ser du de nya radiokanalerna och frekvenserna på din ort efter signaländringen.

 

Radiokanaler Vasa Seinäjoki Karleby
  Kabel-TV -frekvenser Kabel-TV -frekvenser Kabel-TV -frekvenser

YLE RADIO 1

88,7 88,7 88,5
YLE RADIO SUOMI 93,8 93,8 93,8
YLE PUHE 90,4 90,4 90,4
YLE X 90,8 90,8 90,8
YLE X3M 94,3 94,3 94,3
YLE Vega 96,5 96,5 96,5
Radio Pooki - - 93,5
Radio NOVA 105,5 105,5 105,5
Iskelmä 104,3 104,3 -
KISS 107,6 107,6 107,5
Radio NRJ 106,8 106,8 106,8
RADIO POP 106,4 106,4 106,5
RADIO ROCK 106 106 -
LOOP 107,2 107,2 -
Radio Dei 102,7 102,7 102,5
Järviradio 92,7 92,7 92,4
Radio Vaasa 102,2 102,2 102,2
SR P1 98 98 98
SR P2 98,5 98,5 99,3
SR P3 100,1 100,1 100,1
SR P4 100,6 100,6 100,6

 

Förnyade betalkanalpaket

I tabellerna nedan kan du kontrollera eventuella ändringar i dina nuvarande betalkanalpaket. Om du har ett visstidsavtal har du kvar ditt kampanjpris tills tidsbegränsningen upphör.

Du noterar väl att Watsons kanalpaket inte ändras för tillfället.

Nya kanalpaket, som kommer i stället för kanalpaket som utgår, får du utan avgift den första månaden. Efter detta fortsätter abonnemanget att gälla tills vidare, om du inte säger upp det.

Anvias betalkanalpaket administrerar du fortfarande i Mitt Anvia på adressen mitt.anvia.fi.

Kanalpaket som upphör Ny kanalpaket Pris
BBC Elisa Mix S -paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
News Elisa Mix S -paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
Base Elisa Mix S -paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
Hustler TV Elisa Mix S -paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
Sports Elisa Mix S -paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
Europe Picnic-paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
TV-Mix Mini Elisa Mix S -paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
TV-Mix Elisa Mix M -paketet **) 1 månad 0 € (9,90 €/mån)
Nelonen-paketet Ruutu + Viihde *) **) 1 månad 0 € (9,95 €/mån)

 

Kanalpaket som finns kvar Ny kanalpaket Pris
C More Total C More Total *) 29,95 €/mån
C More Total Twin C More Total Twin *) **) 9,95€/mån
C More Sport C More Sport *) 24,95 €/mån
C More  C More *) 14,95 €/mån
Disney Disney  4,90 €/mån                     
Viasat Kulta Viasat Kulta *) 39,95 €/mån
Viasat Viihde Viasat Viihde *) 19,95 €/mån
Viasat Urheilu Viasat Urheilu *) 34,95 €/mån
Viasat Jalkapallo Viasat Jalkapallo 29,95 €/mån
Viasat Golf Viasat Golf *) 19,95 €/mån
Viasat Jääkiekko Viasat Jääkiekko *) 29,95 €/mån        
Discovery Discovery *) **) 9,90 €/mån
Ruutu+ Viihde & Urheilu Ruutu+ Viihde & Urheilu  34,90 €/mån
Ruutu+ Viihde Ruutu+ Viihde  9,95 €/mån
Russian Russia *) **) 15,00 €/mån
Toto Toto Tv 18,00 €/mån
Swedish Swedish 6,20 €/mån
Swedish Twin Swedish Twin 2,48 €/mån
Swedish Extra Swedish Extra 6,80 €/mån
Swedish Extra Twin Swedish Extra Twin 2,72 €/mån
Svea-TV Svea-TV 14,90 €/mån
Lokal-TV-paketet Lokal-TV-paketet **) 5,90 €/mån
Discovery Twin***)    
C More Sport twin***)    
C More Twin***)    

 

*) Innehållet i kanalpaketen har ändrats, det förnyade innehållet finns här (fi).

**) Kanalpaketets pris ändras.

***) Kanalerna syns inte längre på parallellkort. Om ett kanalpaket som utgår ur utbudet är det enda kanalpaketet på ett parallellkort, ska parallellkortet skilt sägas upp och returneras. Annars faktureras kunden fortsättningsvis normalt för kortets del.

Stingray Music-kanalerna utgår ur utbudet helt och hållet.

Du noterar väl att kanalpaketen fortfarande administreras i Mitt Anvia. De valfria kanalerna i Elisa Mix-paketen kan du även behändigt välja i Mitt Anvia. Elisa Mix-paketen som öppnas i stället för paket som upphör har inga förvalda valfria kanaler, utan dessa kan du även lägga till i Mitt Anvia. Vid behov får du även hjälp av Anvias kundtjänst.

Ändringar för företagskunder

Företagens nuvarande kanalpaketsavtal ändras inte. Endast kanalpaketet Next utgår ur utbudet den 1 juni 2017.

Elisas nya restaurangprislista:

Kanalpaket

Pris från, moms 0 %

(1–25 kundplatser)

Viasat Sport 300 €/kk
Nelonen Pro 180 €/kk
MTV Kisastudio 100 €/kk
TotoTV 14,52 €/kk
Elisa kanavakortti  4,92 €/kk

 

Anvias företagskundtjänst, tfn 0393 933 933, öppet vard. 8–16.30
(13,11 c/min. + msa/lna) eller Anvias företagskundtjänst foretagstjanster@anvia.fi

När ändringen genomförs får du experthjälp av vår tekniska support, tfn 06 411 4699, öppet mån–fre 8–21 och lör. 9–17 (avgiftsfritt nummer).
Tjänsten Omaguru hjälper dig med aktivering och installation av utrustning och tjänster samt i problemsituationer gällande dessa. Omaguru når du på nummer 0600 900 500 vard. 8–21 och lör. 9–17 (2,28 €/min, + msa/lna). Läs mer på adressen elisa.fi/omaguru.

Vart tar jag kontakt i ärenden som gäller kabel-TV och kanalpaketer

Efter att Kabel-TV-signal överförts hjälper Anvias kundtjänst dig i ärenden som gäller kabel-TV och

Du kan administrera de tjänster som du har från anvia i Oma Anvia där du bland annat kan beställa och ändra olika kanalpaketer.

 

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,28 €/min mpm/pvm)

Miksi Omaguru?

  • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
  • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
  • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Vill du ha personlig hjälp? Ring till OmaGuru!
Vardagar kl. 8-21, lö. 9-17, 2,28 €/min + lna/msa
För att vi snabbt skall kunna hjälpa dig, rekommenderar vi att du laddar ner Etätuki (distanshjälp)-programmet redan innan du ringer:
Hittade du inte infot du letade efter? Sök!