Mistä minua laskutetaan?

Laskutusperiaatteet

 • Vaurion aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vauriosta syntyneet korjauskulut. Hän voi myös joutua korvaamaan palveluiden katkeamisesta aiheutuneet muut haitat tai vahingot.
 • Elisa laskuttaa vauriokorjauksessa tehdyt toimet toteutuneen määrän mukaan.
 • Laskutettavia toimia ovat mm.
  - vaurion palveluihin liittyvän vaikutuksen analysointi sekä näihin liittyvät tiedotukset,
  - vauriokorjauksen käynnistäminen, vauriopaikan paikannus, kaapelin esille otto, varsinaisen vaurion korjaus,
  - palveluiden palautumisen varmistamisen, tehtyjen korjaustoimien tallentamisen järjestelmiin,
  - kaikki korjauksessa tarvittavat materiaalit, päällysteet ja tarvikkeet,
  - sekä korjauksen aikana tarvitun maa-alueen maksut kaupungeille.
 • Elisan lähettämässä vaurionkorjauslaskussa arvonlisävero on 0 %.

 

Miten luen laskua?

Laskutulkki