Toimitusjohtajan katsaus Q4 2023

Kaikkien aikojen paras tulos vakaan strategiamme vauhdittamana

Elisan hyvä tuloskunto jatkui neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla: 563 mil-joonaa euroa. Käyttökate parani 3 prosenttia 191 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen osakekoh-tainen tulos oli 0,61 euroa. Elisan tulos parani edelleen inflaatiosta ja geopoliittisista haasteista huoli-matta. 

Neljännellä vuosineljänneksellä vahvistimme edelleen asemaamme mobiili- ja kiinteän verkon mark-kinajohtajana Suomessa. 5G-verkkomme kattavuus oli Suomessa yli 92 prosenttia ja Virossa 75 pro-senttia väestöstä. Elisan 5G Standalone -verkko on nyt kuluttajien saatavilla pääkaupunkiseudulla, ja soitimme ensimmäiset puhelut Euroopassa pilvipohjaisessa 5G-verkossa Nokian teknologialla. Joulu-kuussa veimme päätökseen 3G-verkon alasajon ensimmäisenä operaattorina Suomessa. 

Vuoden 2023 jälkipuoliskolla laajensimme kuituverkkoamme lähes 40 paikkakunnalla. Lisäksi ostimme Elenian rakentaman kuituverkon Suomessa. Elisan valokuitu- tai kaapelimodeemipohjaiset nopeat yhteydet ovat jo yli miljoonan kotitalouden ja toimitilan käytettävissä Suomessa, ja kuituverkko laaje-nee lähivuosina yli 450 uudelle alueelle

Kyberturvallisuusratkaisujen kysyntä kasvoi edelleen. Elisa alkoi ensimmäisenä operaattorina Suo-messa estää suomalaista numeroa väärentäviä huijauspuheluita vuonna 2021. Lokakuussa 2023 kaikki Suomessa toimivat operaattorit velvoitettiin estämään huijauspuheluita, ja käyttöön otettu valtakun-nallinen estoratkaisu perustuu pitkälti Elisan kehittämään ja patentoimaan ratkaisuun. Ratkaisun käyt-töönoton jälkeen Elisa on estänyt yli 20 miljoonaa huijauspuhelua.

Elisa Polystar julkisti kolme merkittävää sopimusta tiedonhallinnan, analytiikan ja automaation toimit-tamisesta kolmelle eurooppalaiselle operaattorille. Elisa IndustrIQ julkisti sopimuksen eurooppalaisen teollisuusasiakkaan trukkitehtaan toimintojen modernisoinnista. 

Elisan hajautettu energian varastointiratkaisu laajenee Suomen sähköreservimarkkinoilla. Palkittu ratkaisu on jo toiminut osana automaattista taajuuden palautusreserviä, ja kantaverkkoyhtiö Fingrid on nyt hyväksynyt sen myös taajuusohjattuun käyttö- ja häiriöreserviin.

Elisan pitkän aikavälin vastuullisuustyö näkyy myös kansainvälisissä arvioinneissa. Joulukuussa MSCI, joka arvioi yritysvastuuta maailmanlaajuisesti, nosti Elisan ESG-luokituksen korkeimmalle AAA-tasolle. Elisa oli mukana myös Financial Timesin vuoden 2024 eurooppalaisten monimuotoisuuden johtajien listalla. Tammikuussa Elisa oli maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukossa Corporate Knightsin vuoden 2024 Global 100 -listalla sekä Sustainalyticsin vuoden 2024 ESG Top-Rated Companies -listalla.

Elisan ainutlaatuinen strategia tuottaa kestävää tulosta ja kasvua. Kilpailukykymme perustuu tuotta-vuuden ja laadun jatkuvaan parantamiseen, vahvaan investointikykyymme sekä innovatiivisten digi-taalisten palvelujemme tuomiin kasvumahdollisuuksiin maailmanlaajuisesti. Elisa ja sen koko henkilös-tö ovat sitoutuneet luomaan arvoa asiakkaillemme ja myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, jotta voimme varmistaa vakaan taloudellisen tuloksen osakkeenomistajille.

Veli-Matti Mattila

toimitusjohtaja (29.2.2024 saakka)