Tietoliikennealan sanastoa

3G Yleinen lyhenne ns. kolmannen sukupolven (third generation) matkapuhelinteknologioille. Ensimmäistä sukupolvea (1G) edustavat analogiset standardit (NMT) ja toista sukupolvea (2G) digitaaliset standardit (GSM). 3G-standardeja ovat mm. UMTS (Euroopan yleisin 3G-standardi), EDGE, HSDPA.
4G 4G on yleisnimitys neljännen sukupolven matkapuhelintekniikoille, jotka tulevat kolmannen sukupolven (3G) jälkeen. 4G-nimitystä käytetään LTE-tekniikasta.
5G 5G viittaa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin tai langattomiin tiedonsiirtojärjestelmiin. Se tulee olemaan seuraava suuri kehitysvaihe nykyään käytössä olevan neljännen sukupolven matkapuhelinverkkojen jälkeen. 5G:llä viitataan 2020-luvulla käyttöön otettaviin mobiileihin tiedonsiirtojärjestelmiin.
ARPU Average Revenue Per User, asiakaskohtainen keskimääräinen liikevaihto. Laskentaperuste on kuitenkin: keskimääräinen liikevaihto per liittymä.
Carrier Aggregation LTE-teknologian evoluutio, jossa normaalin carrierin sijaan asiakas voi käyttää samanaikaisesti kahta carrieria, mikä mahdollistaa nopeamman tiedonsiirron.
CDP CDP (aikaisemmin nimellä Carbon Disclosure Project) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Tietoa hyödyntävät mm. sijoitusyhtiöt, poliitikot, erilaiset järjestöt, tutkijat ja toimittajat. Monet yritykset tai organisaatiot ympäri maailman raportoi toiminnastaan CDP:lle.
Churn Asiakasvaihtuvuus. Churn kertoo montako prosenttia asiakaskannasta on vaihtunut raportointijaksolla. Luku on muutettu vastaamaan vuositason muutosta.
DNS (Domain Name System) Internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Internetin laitteet kommunikoivat keskenään numeeristen osoitteiden avulla. Nimipalvelun ansioista voidaan käyttää helpommin muistettavia nimiä. Nimipalvelun toinen tärkeä tehtävä on sähköpostin reititys.
DSLAM  DSL-keskitin (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) on laite, joka erottaa puheliikenteen dataliikenteestä tilaajaliitännässä. Puheliikenne ohjataan edelleen DSL-keskittimestä puhelinkeskukseen. Se yhdistää tilaajaliittymät (esim. ADSL) operaattorin runkoverkkoon.
Dual Carrier 3G-verkon sektori eli yleisimmin yksi antennisuunta, jossa on 2 tai useampi carrier. Asiakas voi käyttää vain yhtä carrieria kerrallaan. Toisen carrierin lisääminen kaksinkertaistaa sektrorin kapasiteetin, mutta asiakkaan datanopeus säilyy samana kuin yhden carrierin sektorissa.

Dual Carrier HSPA

HSPA-teknologian evoluutio, jossa normaalin yhden carrierin sijaan HSPA-datayhteyttä käyttävä asiakas voi käyttää samanaikaisesti kahta carrieria, mikä parhaimmillaan tuplaa datanopeuden kapasiteetin ollessa sama kuin yhdellä carrierilla.
DTT Digital Terrestrial Television, digitaalinen antennitelevisiolähetys. Digitaaliseen tekniikkaa perustuvat televisiolähetykset ovat syrjäyttämässä analogiseen signaaliin perustuvat lähetykset. Digitaalitekniikka mahdollistaa televisiolähetyksissä analogialähetyksiä paremman kuvan- ja äänenlaadun ja käyttää taajuusaluetta tehokkaammin kuin analogiset lähetykset.
Femtocell  Asuntoon, toimistoon tai muuhun sisätilaan asennettava pieni tukiasema. On muuten kuten WLAN-tukiasema, mutta lähettää 3G-signaalia ja on ADSL-yhteydellä kiinni verkossa.
FTTB  Fiber To The Building (myös Fiber To The Basement). Valokuitukaapelin kytkentä asuinkiinteistöön (rivi- tai kerrostaloon, kts. MDU).
FTTH  Fiber To The Home. Valokuitukaapelin kytkentä omakotitaloon tai huoneistoon (kts. SDU).
GRI Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on luoda yleisesti hyväksytty toimintamalli yhteiskuntavastuun raportointiin. GRI-ohjeistoa rakennetaan eri sidosryhmien välisenä yhteistyöhankkeena. GRI on itsenäinen säätiö ja YK:n ympäristöjärjestön UNEP:in yhteistyöelin.
HSPA, HSPA+ High-Speed Packet Access on matkaviestintäprotokollien kokoelma, joka laajentaa ja parantaa olemassa olevien UMTS-protokollien suorituskykyä. HSPA+ kasvattaa HSPA:n tiedostojensiirtonopeutta tukiasemasta päätelaitteen suuntaan 42 Mbit/s saakka ja päätelaitteesta tukiaseman suuntaan 11 Mbit/s saakka.
ICT Information and communications technology, tieto- ja viestintäteknologia.
IP/MPLS Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching eli pakettiverkon reititysprotokolla, jossa yksittäiset tietoelementit varustetaan erillisellä osoitetietueella. Tällöin pakettien välitys tapahtuu perinteistä reititystä merkittävästi nopeammin.
KAMO Kaapelimodeemi (cable modem) on kaksisuuntaisessa kaapelitelevisio- eli kaapeli-TV-verkossa toimiva päätelaite (modeemi). Yleisin kaapelimodeemin avulla toteutettava palvelu on laajakaistainen internet-yhteys. Kaapelimodeemi-tekniikka toteutetaan kaapeliTV-verkossa Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) de-facto standardin määritelmien perusteella.
Laajakaista Laajakaista (broadband) on nopea internet-yhteys. Yleisesti termillä käsitetään yhteyksiä, joiden nopeus on vähintään 512 kbit/s, Suomessa Viestintäviraston mukaan 256 kbit/s. Joidenkin määritelmien mukaan vähimmäisvaatimus on 1, 2 tai 10 Mbps, jolloin lähtökohtana on, että yhteyden täytyy riittää tiettyjen palvelujen tarpeisiin, esimerkiksi TV-ohjelman seuraamiseen internetin välityksellä laadun kärsimättä.
LAN Local Area Network eli lähiverkko on rajoitetulla alueella, esim. yhden kiinteistön sisällä, toimiva tietoliikenneverkko.
LTE LTE (Long Term Evolution) on edistynyt 3G-tekniikka, jonka tarkoitus on kasvattaa mobiilidatan siirtonopeuksia, lyhentää viiveitä, parantaa palveluita ja vähentää kuluja. Elisa rakentaa uusia LTE-tukiasemia, joiden siirtonopeus voi aluksi nousta lähemmäs 100Mbit/s ja tulevaisuudessa aina yli 150Mbit/s. Tällöin päätelaitteessa pitää olla LTE-tuki.
Mbit/s Megabittiä sekunnissa (mega = miljoona). Tiedonsiirtonopeus. Yleisesti käytetään myös Gbit/s (giga = miljardi).
MDU Multidwelling Unit. Useiden asuntojen kokonaisuus, jossa erilliset asunnot muodostavat yhden tai useamman talon kokonaisuuksia.
MMS Multimedia Messaging Service (MMS) on mobiiliviestinnän palvelumuoto, jossa viesteihin voidaan liittää multimediaobjekteja kuten kuvia, ääntä, videota ja muotoiltua tekstiä.
MTR Mobile Termination Rate, yhdysliikennehinta. Puheluminuutin tai tekstiviestin hinta, jonka operaattorit veloittavat toisiltaan verkkovierailusta.
SaaS Software as a Service (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. Käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa yleensä Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa.
SDU Single-dwelling Unit. Yhden talouden talo tai asunto. Asuntoa käytetään yhtä taloutta kohti, vaikka sillä olisi yksi tai useampi seiniä toisen asunnon kanssa. Tyypillisesti sillä on suora kulkuväylä tai pääsy kadulle ja se ei jaa lämmitys-, vesi- eikä muita olennaisia palveluita muiden asuntojen kanssa.
SMS Short Message Service eli matkapuhelinten tekstiviestijärjestelmä. Tekstiviestit ovat lyhyitä viestejä (alun perin enintään 160 merkkiä), joita lähetetään matkapuhelinverkossa tyypillisesti matkapuhelimesta toiseen. Viestit välitetään tekstiviestikeskuksen kautta, joka pitää viestin tallessa, kunnes kohdematkapuhelin on taas verkossa.
Wi-Fi WLAN-tuotteista käytetään usein kaupallista nimitystä Wi-Fi. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki, jota jäsenet käyttävät määritellyn laatutason symbolina.
WLAN (Wireless local area network) on langaton lähiverkkotekniikka, jolla erilaiset verkkolaitteet voidaan yhdistää ilman kaapeleita. Useimmiten WLAN-termiä käytetään tarkoittamaan IEEE 802.11 -standardia.
Älypuhelin Älypuhelin (smartphone) on matkapuhelin, jossa on perinteisten matkapuhelintoimintojen lisäksi tietokoneen ominaisuuksia. Vaikka määrittely ei olekaan yksiselitteinen, siihen liitetään tyypillisesti graafinen käyttöliittymä, monipuolinen mukautettava sovellusvalikoima ja internetyhteys.