Raportointi ja yhteystiedot

Vastuullisuusraportti


Julkaisemme vuosittain varmennetun yritysvastuuraportin osana vuosikertomusta. Vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiative Standard -vaatimusten mukaan, ja raportti täyttää muuta kuin taloudellista raportointia koskevat vaatimukset. Vuodelta 2020 Elisa raportoi valikoidut indikaattorit SASB Telecom Operator -standardin mukaisesti.

Vuoden 2020 raportti on saatavilla myös äänikirjana Elisa Kirja -palvelussa.

Aikaisemmat raportit

Aikaisemmat vastuuraportit ovat saatavilla Elisan vuosikertomusarkistossa. Ennen vuotta 2013 olemme laatineet GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisen vastuutoimintaa kuvaavan hakemiston sekä ympäristövastuuraportin vuosina 2012 ja 2011:

Yhteystiedot

Yritysvastuujohtaja Minna Kröger

puh. 050 572 7620

minna.kroger@elisa.fi