Mitä yleispalvelulla tarkoitetaan?

Suomessa kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus yleispalveluksi määriteltyihin palveluihin kotinsa tai yrityksensä vakituisessa sijaintipaikassa. Oikeus ei koske kesäasuntoja. Lisäksi kuulo- ja puhevammaisilla on oikeus heidän tarvitsemaansa tekstiviestipalveluun ja viittomakielisiin puheluihin tarvittavaan internetyhteyteen.

Teleyritykset tarjoavat palveluitaan ensisijaisesti kaupallisen palveluvalikoimansa mukaisesti. Mikäli yleispalveluita ei kuitenkaan jollakin alueella ole kaupallisesti saatavilla, Viestintävirasto nimeää kyseiselle alueelle yleispalveluyrityksen. Alueelle nimetty yleispalveluyritys on velvollinen tarjoamaan yleispalvelun alueen vakituisiin asuin- ja yritysten sijaintipaikkoihin kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisessa toimitusajassa.

Viestintäviraston nimeämät yleispalvelualueet ja yleispalveluyritykset voi tarkistaa Viestintäviraston hakupalvelusta:
Yleispalveluyrityksen hakupalvelu >

Milloin kannattaa harkita yleispalvelun tilaamista?

Yleispalveluliittymän tilaamista kannattaa yleensä harkita vain, mikäli kuluttajan tai yrityksen vakituiseen sijaintipaikkaan ei ole tarjolla lainkaan teleyritysten tarjoamia kaupallisia palveluita. Kaupallisesti tarjottavat palvelut ovat käyttäjälle yleensä ominaisuuksiltaan monipuolisempia.