Yhtiökokous

Elisan varsinainen yhtiökokous | Elisas ordinarie bolagsstämma

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2024

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.4.2024 kello 14.00 Messukeskus Siivessä, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille alkaa kello 12.00. Myös kahvitarjoilu on ennen kokousta klo 12.00–14.00. Messukeskuksen pysäköintilipukkeen voi kuitata vaatesäilytyksessä.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon (ohjeet alempana tällä sivulla).

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Lisätietoja: elisa.yhtiokokous@elisa.fi

Tärkeitä päivämääriä

26.1.2024 Yhtiökokouskutsun julkaisu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkaa klo 9.00

2.4.2024 Osakasluettelon täsmäytyspäivä

5.4.2024 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy klo 18.00

12.4.2024 Yhtiökokous klo 14.00

16.4.2024 Osingon 1. erän täsmäytyspäivä

23.4.2024 Osingon 1. erän maksupäivä

23.10.2024 Osingon 2. erän täsmäytyspäivä

30.10.2024 Osingon 2. erän maksupäivä

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on avoinna 26.1.2024 kello 9.00 – 5.4.2024 kello 18.00. Ilmoittautumistavat:

A) Sähköinen ilmoittautuminen (samalla mahdollisuus ennakkoäänestykseen)

ILMOITTAUDU YHTIÖKOKOUKSEEN

Ilmoittautumiseen tarvitaan henkilöomistajille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajien on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi- valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

B) Sähköposti-ilmoittautuminen osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu

C) Kirjeposti-ilmoittautuminen osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Elisa Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.  

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 26.1.2024 klo 9.00 - 5.4.2024 klo 18.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla: 

A) Sähköinen ennakkoäänestys

ÄÄNESTÄ ENNAKKOON

Ennakkoäänestämiseen tarvitaan henkilöomistajille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilöiden on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

B) Postitse tai sähköpostitse tapahtuva ennakkoäänestys. Toimita oheinen ennakkoäänestyslomake postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Elisa Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. 

Ennakkoäänestyslomake

Förhandsröstningsblankett

Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.