Yhtiökokous | Bolagsstämma

Elisan varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 6.4.2022.

Elisa Abps ordinarie bolagstämma planeras at hållas den 6 april 2022.


Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään maanantaina 10.1.2021. Pyyntö on esitettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisena ja se tuli toimittaa hallituksen sihteeri Anne Vainiolle osoitteeseen Elisa Oyj, Anne Vainio, PL 1, 00061 ELISA ja mielellään myös sähköpostiosoitteeseen anne.vainio@elisa.fi.


Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 1.12.2021 ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot