Yhtiökokous

Yhtiökokous | Bolagsstämma

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 6.4.2022 kello 13.00. 

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. 

Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen osakeyhtiölain nojalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voitiin pitää pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ennakkoon äänestämällä. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta näillä sivuilla webcast-lähetyksenä sekä myöhemmin tallenteena. Kokousta näin seuranneiden osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. 

Tärkeitä päivämääriä

 • 27.1.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu
 • 2.2.2022 Palkitsemisraportin julkaisu
 • 4.2.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
 • 8.2.2022 klo 16.00 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä elisa.fi/yhtiokokous
 • 10.2.2022 klo 9.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 
 • Viikolla 11 Vuosikertomuksen julkaisu
 • 21.3.2021 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
 • 25.3.2022 Täsmäytyspäivä
 • 25.3.2022 klo 16.00 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä elisa.fi/yhtiokokous 
 • 30.3.2022 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 
 • 6.4.2022 Yhtiökokous, webcast-lähetys klo 13.00. Kokouksen päätyttyä virtuaalinen kyselytilaisuus osakkeenomistajille.
 • 8.4.2022 Osingon täsmäytyspäivä
 • 20.4.2022 Osingon maksupäivä

Kyselytilaisuus yhtiökokouksen jälkeen 6.4.2022

Heti yhtiökokouksen päätyttyä Elisa järjesti osakkeenomistajilleen erillisen virtuaalisen kyselytilaisuuden. Suomenkielisen tilaisuuden aikana oli mahdollisuus lähettää webcastin chat-ominaisuuden kautta yhtiökokoukseen liittyviä kysymyksiä Elisan johdolle. 

Huom! Virtuaalinen kyselytilaisuus ei ollut osa varsinaista yhtiökokousta. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaiset kysymykset oli siten esitettävä etukäteen yhtiökokouskutsun osassa C kuvatulla tavalla.

Kyselyoikeus ja vastaehdotusten esittäminen 

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölaissa tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.3.2021 asti sähköpostitse elisa.yhtiokokous@elisa.fi Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan. 

Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan tällä yhtiökokoussivulla viimeistään 25.3.2022. Yhtiölle ei tullut määräaikaan mennessä kysymyksiä.

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin 4.2.2022 klo 16.00 mennessä. Yhtiölle ei tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia.