Nimitystoimikunnan ehdotus 2023 yhtiökokoukselle

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 18.1.2023 ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle:

1) Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia.  Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 140 000 euroa (130 000 euroa vuonna 2022), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 86 000 euroa (85 000 euroa vuonna 2022) ja hallituksen jäsenille 71 000 euroa (70 000 euroa vuonna 2022). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa (800 euroa vuonna 2022) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2022). 

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2023 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä. 

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. 

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

2) Hallituksen jäsenten lukumäärä  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 8 jäsentä (9 jäsentä vuonna 2022).

3) Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä:

Maher Chebbo

Hallituksen jäsen vuodesta 2021. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

s. 1965, PhD (Scientific), MinesParisTec (1990). Leading Global Businesses, Harvard Business School

Ranskan kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: CTS, Perustaja ja hallituksen neuvonantajan tehtäviä 2020–.  Envision Digital Europe, toimitusjohtaja 2022–. GE Digital, General Manager Global Digital IIOT Solutions 2017–2020. SAP General Manager EMEA Energy & Industries Digital 2005–2017. SAP, johtaja SAP Corporate Venturing 2002–2004, Global Field Operations 2000–2001, SAP myyntiyksikön johtaja ja johdon strateginen neuvonantaja Southwest Europe 1996–2000. Cap Gemini johtaja, Utilities, Telecom & Media Software Engineering 1990–1995. ARMINES, Data Science R&D Engineer 1987–1990. 

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: CEET:n jäsen (Council of Engineers for Energy transition advising the UN-secretary General). Non-Executive Board -jäsen: Accenta. Asiakkuus-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja: Energyworx. Digitaalisen ryhmän puheenjohtaja: EU Batteries Europe.

Kim Ignatius

Hallituksen jäsen vuodesta 2019. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

s. 1956, Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: Sanoma Oyj, Executive Vice President 2017, talousjohtaja 2008–2016. TeliaSonera AB, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja 2003–2008. Sonera Oyj, talousjohtaja 2000–2002. Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen: Rovio Entertainment Oyj. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Duell Oyj. Hallituksen puheenjohtaja: Directors' Institute Finland. Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Yliopiston Apteekki. 


Katariina Kravi

Hallituksen jäsen vuodesta 2022. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

s. 1967, OTK, Varatuomari, Turun Yliopisto.

Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: Henkilöstöjohtaja, EVP, Human Reources, Stora Enso Oyj 2020–. Henkilöstöjohtaja, EVP, Human Resources, Tieto Oyj 2012–2020. Useita henkilöstöhallinnon asinatuntija- ja johtotehtäviä 1996–2012 Nokia Oyj.

Pia Kåll

Hallituksen jäsen vuodesta 2022. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

s. 1980, DI, Teknillinen korkeakoulu 

Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: CapMan, Managing Partner CapMan Buyout 2016–. Outotec, Senior Vice President Strategy, Marketing and Operational Excellence 2013–2016. McKinsey&Company, Liikkeenjohdon konsultti 2006–2013.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Netox. Hallituksen jäsen: Forenom, PDSVISION, YrkesAkademin.

Topi Manner

Hallituksen jäsen vuodesta 2020. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

s. 1974, KTM, Turun Kauppakorkeakoulu. 

Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2019–. Nordea, konsernin johtoryhmän jäsen ja henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtaja 2016–2018, erilaiset johtotehtävät 2006–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: UPM-Kymmene Oyj, Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Hallituksen jäsen ja Audit Committeen puheenjohtaja: The International Air Transport Association (IATA).


Eva-Lotta Sjöstedt

Hallituksen jäsen vuodesta 2020. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

s. 1966, Bachelors (KY), liiketaloustiede, markkinointi, IHM Business School. Ylimmän johdon koulutus, Wharton School 2013.

Ruotsin kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: Johdon neuvonantajan tehtäviä 2017–. Georg Jensen, toimitusjohtaja 2016–2018. Karstadt, toimitusjohtaja 2014–2015. IKEA Group, Global Deputy Retail Manager 2012–2013, toimitusjohtaja IKEA Alankomaat 2009–2012, useita johtotehtäviä IKEA Japanin perustamisvaiheessa 2005–2009. Erilaisia tehtäviä designin ja muodin parissa.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Johtokunnan jäsen: Metro AG. Hallituksen jäsen ja ESG Committeen puheenjohtaja: Tritax EuroBox PLC.

Anssi Vanjoki

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 ja jäsen vuodesta 2018.

s. 1956, KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu.

Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori 2013–2019. Nokia Oyj, Executive Vice President and General Manager 1998–2011, Senior Vice President 1994–1998, Vice President 1991–1994. 3M Corporation, eri tehtäviä 1981–1991.

Antti Vasara

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

1965, TkT (Tekn. fys.), Teknillinen korkeakoulu (Helsinki).

Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, toimitusjohtaja 2015–. Tieto Oyj, johtaja 2012–2015. Nokia Oyj, johtaja 2003–2012. SmartTrust Oy, toimitusjohtaja 2000–2003. McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–2000. Teknillinen korkeakoulu (Helsinki), tutkija 1986–1991.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:  Hallituksen jäsen: Jane ja Aatos Erkko Säätiö. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen: EARTO, (European Association of Research and Technology Organisations).