Nimitystoimikunnan ehdotus 2022 yhtiökokoukselle

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 1.12.2021 ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle:

1) Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia.  Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 130 000 euroa (126 000 euroa vuonna 2021), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 85 000 euroa (84 000 euroa vuonna 2021) ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa (69 000 euroa vuonna 2021). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa (800 euroa vuonna 2021) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2021, koskien tuolloin vain Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvia hallituksen jäseniä). 

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2022 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä. 

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. 

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

2) Hallituksen jäsenten lukumäärä  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 9 jäsentä (8 jäsentä vuonna 2021).

3) Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Clarisse Berggårdh, Maher Chebbo, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Katariina Kravi ja Pia Kåll.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.elisa.fi/yhtiokokous

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä:

Clarisse Berggårdh

Hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2020. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

s. 1967, KTM, Svenska Handelshögskolan Helsinki

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Helsinki Partners, toimitusjohtaja 2022–. Pohjoisranta BWC Oy, toimitusjohtaja 2016–2021. IUM Finland, toimitusjohtaja 2014–2016. Sanoma Magazines Finland, toimitusjohtaja 2010–2013 ja myyntijohtaja 2006–2010. Mediatoimisto Dagmar, asiakkuusjohtaja 2003–2006. Codetoys, liiketoimintajohtaja 2001–2003. Valio, markkinointipäällikkö 1994–2000.

Maher Chebbo

Hallituksen jäsen vuodesta 2021. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

s. 1965, PhD (Scientific), MinesParisTec (1990). Leading Global Businesses, Harvard Business School

Ranskan kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: CTS, Perustaja ja hallituksen neuvonantajan tehtäviä 2020–. Envision Digital Europe, toimitusjohtaja 2022–. GE Digital, General Manager Global Digital IIOT Solutions 2017–2020. SAP General Manager EMEA Energy & Industries Digital 2005–2017. SAP, johtaja SAP Corporate Venturing 2002–2004, Global Field Operations 2000–2001, SAP myyntiyksikön johtaja ja johdon strateginen neuvonantaja Southwest Europe 1996–2000. Cap Gemini johtaja, Utilities, Telecom & Media Software Engineering 1990–1995. ARMINES, Data Science R&D Engineer 1987–1990. 

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Accenta. Hallintoneuvoston tarkkailijajäsen: Greencom. Teknisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja: Energyworx. Digitaalisen ryhmän puheenjohtaja: ETIP Batteries.

Kim Ignatius

Hallituksen jäsen vuodesta 2019. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

s. 1956, Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Sanoma Oyj, Executive Vice President 2017, talousjohtaja 2008–2016. TeliaSonera AB, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja 2003–2008. Sonera Oyj, talousjohtaja 2000–2002. Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Rovio Entertainment Oyj. Hallituksen puheenjohtaja: Duell Oyj ja Directors' Institute Finland. Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Yliopiston Apteekki. 


Katariina Kravi

s. 1967, OTK, Varatuomari, Turun Yliopisto

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Henkilöstöjohtaja, EVP, Human Reources, Stora Enso Oyj 2020–. Henkilöstöjohtaja, EVP, Human Resources, Tieto Oyj 2012–2020. Useita henkilöstöhallinnon asinatuntija- ja johtotehtäviä 1996–2012 Nokia Oyj.

Pia Kåll

s. 1980, DI, Teknillinen korkeakoulu 

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: CapMan, Managing Partner CapMan Buyout 2016–. Outotec, Senior Vice President Strategy, Marketing and Operational Excellence 2013–2016. McKinsey&Company, Liikkeenjohdon konsultti 2006–2013.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Forenom. Hallituksen jäsen: PDSVISION, YrkesAkademin, DEN.

Topi Manner

Hallituksen jäsen vuodesta 2020. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

s. 1974, KTM, Turun Kauppakorkeakoulu 

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2019–. Nordea, konsernin johtoryhmän jäsen ja henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtaja 2016–2018, erilaiset johtotehtävät 2006–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: UPM-Kymmene Oyj ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Hallituksen jäsen ja Audit Committeen puheenjohtaja: The International Air Transport Association (IATA).

Eva-Lotta Sjöstedt

Hallituksen jäsen vuodesta 2020. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

s. 1966, Bachelors (KY), liiketaloustiede, markkinointi, IHM Business School. Ylimmän johdon koulutus, Wharton School 2013.

Ruotsin kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Johdon neuvonantajan tehtäviä 2017–. Georg Jensen, toimitusjohtaja 2016–2018. Karstadt, toimitusjohtaja 2014–2015. IKEA Group, Global Deputy Retail Manager 2012–2013, toimitusjohtaja IKEA Alankomaat 2009–2012, useita johtotehtäviä IKEA Japanin perustamisvaiheessa 2005–2009. Erilaisia tehtäviä designin ja muodin parissa.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Johtokunnan jäsen: Metro AG. Hallituksen jäsen: Tritax EuroBox PLC.

Anssi Vanjoki

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 ja jäsen vuodesta 2018.

s. 1956, KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu.

Suomen kansalainen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori 2013–2019. Nokia Oyj, Executive Vice President and General Manager 1998–2011, Senior Vice President 1994–1998, Vice President 1991–1994. 3M Corporation, eri tehtäviä 1981–1991.

Antti Vasara

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

1965, TkT (Tekn. fys.), Teknillinen korkeakoulu (Helsinki)

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, toimitusjohtaja 2015–. Tieto Oyj, johtaja 2012–2015. Nokia Oyj, johtaja 2003–2012. SmartTrust Oy, toimitusjohtaja 2000–2003. McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–2000. Teknillinen korkeakoulu (Helsinki), tutkija 1986–1991.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:  Hallituksen jäsen: Jane ja Aatos Erkko Säätiö. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen: EARTO, (European Association of Research and Technology Organisations).