Tutkimusyhteistyö

Innovaatiot ovat olennainen osa Elisan liiketoimintaa, ja niiden avulla voimme kehittää kestäviä palveluita digitaaliseen yhteiskuntaan sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Etsimme aktiivisesti uusia globaaleja yhteistyömahdollisuuksia eri tieteenalojen huippututkijoiden kanssa.

Olemme luoneet vankan yhteistyön maailmanluokan akateemisten tutkijoiden ja Elisan liiketoiminnan välille. Viime vuosikymmenien aikana, Elisa on solminut kumppanuuksia yli 100 tutkijan kanssa useista eri maista. Tutkimusyhteistyöllä on keskeinen rooli strategisten päätöstemme vahvistamisessa, oivallusten syventämisessä ja myönteisten vaikutusten lisäämisessä sekä liiketoimintaan että yhteiskuntaan. Tutkiessamme uusia aloja otamme vastaan uusia haasteita, pyrimme saavuttamaan pitkän aikavälin hyötyjä ja olemme myös avoimia oppimaan epäonnistumisista.

Vuosina 2022-2023 laajensimme merkittävästi tutkimushankeportfoliotamme ja solmimme akateemisia kumppanuuksia uusien laitosten kanssa. Painopistealueisiimme kuuluvat muun muassa huippuluokan alat, kuten mobiiliteknologiat (6G), kehittynyt generatiivinen tekoäly (AI) ja multimodaalinen tekoäly, datatiede ja datan kaupallistaminen, kyberturvallisuus ja yksityisyyden suoja sekä uudet teknologiat.

Mobiiliteknologia on televiestintäliiketoimintamme kulmakivi. Innovoinnin edistämiseksi olemme käynnistäneet yhteistyössä Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa uusia tutkimusaloitteita, joiden tavoitteena on edistää 6G:n kehitystä. Tähän sisältyy 6G-teknologioiden tutkiminen ja 6G-vertikaalien kehittäminen, joissa on uudenlaisia sovelluksia. Tutkimustyön tuloksista kerrotaan tieteellisten julkaisujen kautta, ja samalla siirretään asiaankuuluvaa teknologiaa tutkimusvaiheesta tuotantoon. Suoran osallistumisen lisäksi Elisa on ollut aktiivinen ohjausryhmän jäsen useissa  pitkäaikaisissa 6G-hankkeissa (6G Bridge -puiteohjelma) vuonna 2023.

Tekoälyllä on potentiaalia luoda merkittäviä liiketoimintavaikutuksia, ja se on meille keskeinen painopistealue. Olemme käynnistäneet uuden, keskustelevaan tekoälyyn keskittyvän tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja sitoutumista. Yhteistyöhön osallistuu akateemisena tutkimuskumppanina Helsingin yliopisto ja toimialakumppanina yritysasiakkaat-liiketoimintamme. Näemme hankkeen alkusysäyksenä kohti laajempaa visuaalisen virtuaaliavustajan ja metaversumin suuntaa.

Suomen tekoälykeskus (FCAI) ja Elisa ovat tehneet monivuotista yhteistyötä ja yksi merkittävä tulos on tekoälyyn erikoistuneen tohtorin tutkinnon valmistuminen vuonna 2023. Elisa on sitoutunut tukemaan FCAI:ta ja sen seuraajaa ELLISiä Suomen tekoälyosaamisen edistämisessä ja vahvistamisessa.

Datatiede antaa yrityksille toimintakelpoisia oivalluksia. Elisalla on pitkä yhteistyöhistoria datatieteen alalla useiden Helsingin yliopiston tutkimusryhmien kanssa vuodesta 2014 lähtien. Ihmisten tilastollista liikkuvuusdataa hyödyntämällä tutkimus on luonut merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia kaupunkien dynaamisuuteen ja saavutettavuuteen, segregaatioon, ulkoiluun ja kaupunkisuunnitteluun. Tutkimus on huipentunut vaikuttavien tieteellisten teosten julkaisemiseen, josta esimerkkinä on arvostetussa Nature-lehdessä vuonna 2022 julkaistu artikkeli. Lisäksi olemme käynnistäneet tutkimushankkeen, joka koskee tietosuojan uutta suuntaa. Hanke viitoittaa uutta tietosuojateknologian kehityssuuntaa, jonka tavoitteena on turvata yksilön yksityisyys liikkuvuusdatan analytiikan alalla.

Elisa edistää aktiivisesti tieteenalojen, laitosten ja alojen välistä yhteistyötä. Untangling People Flow -konsortiossa mukana oleva SuperSight-hanke  pyrkii edistämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa keskitytään parantamaan koneoppimisalgoritmeja ihmisvirtojen keräämiseksi yksityisyyden suojaa vaarantamatta. Vaikka Elisa johtaa hankkeen toteutusta, siihen sisältyy yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kanssa tutkimuskonsortiossa.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintamme tuotti vuoden 2023 aikana konkreettisia tuloksia. Useat liiketoimintayksikkömme jättivät uusia patenttihakemuksia. Lisäksi olemme antaneet merkittävän panoksen tiedeyhteisölle julkaisemalla useita vertaisarvioituja tutkimusjulkaisuja AI/ML- ja verkkoteknologiajulkaisuissa.

Lisäksi edistämme HPY:n tutkimussäätiön kautta osaltamme suomalaisen tietoliikennetekniikan, tietoliikenteen ja tietoliikenteen tieteellistä tutkimusta, opetusta ja kehitystyötä.

Lisätietoja: Hien Truong, Research Manager, hien.truong@elisa.fi