HPY:n Tutkimussäätiö

HTF:s forskningsstiftelse 

Vuonna 1999 perustetun HPY:n Tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisen teletekniikan, televiestinnän ja tietoliikenteen tieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä sekä tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia ja tunnustuspalkintoja.

Säätiötä hallinnoi hallitus, jossa on kuusi jäsentä ja jonka puheenjohtaja toimii professori emeritus Antti Räisänen. Säätiön asioita hoitaa asiamies Ilpo Aarni.

Säätiö on jakanut vuoteen 2022 mennessä apurahoja yhteensä 1,2 miljoonaa euroa pääasiassa väitöskirjatutkimusta tekeville tutkijoille eri yliopistoissa. Säätiön kirjastossa on 144 väitöskirjaa.

Apurahat 2024

HPY:n tutkimussäätiön vuoden 2024 apurahat ovat haettavissa 4.12.2024 alkaen. Hakuaika päättyy keskiviikkona 31.1.2024. Säätiö tukee väitöskirjaan tähtäävää tietoliikennealan tutkimustyötä jakamalla väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille 3 000 euron kannustusapurahoja.

Säätiö tukee tietoliikennealan teknistä, kaupallista ja käyttäytymistieteellistä kehitys- ja tutkimustyötä. Nämä tietoliikenteeseen liittyvät tutkimukset voivat olla teknistieteellisiä, kauppa- tai taloustieteellisiä, käyttäytymistieteellisiä tai yhteiskuntatieteellisiä. 

Apurahahakemus tehdään hakujärjestelmän kautta säätiön hakulomakkeelle hakuaikana. 

Tästä linkistä pääset hakujärjestelmäämme.

Hakujärjestelmään tulee täyttää pyydetyt tiedot: yhteystiedot, opintotiedot, väitöskirjatutkimuksen tiedot, aikaisemmat apurahat, suosittelijat ja lähipiiritiedot.

Hakemukseen tulee liittää:

  • Tutkimussuunnitelma, jonka pituus saa olla enintään kolme sivua. Sen on sisällettävä vähintään seuraavat osat: Tutkimusongelman kuvaus, Tutkimuksen tavoitteet, Tutkimusmenetelmä,
  • Ansioluettelo (CV) tai vastaava selvitys hakijasta
  • Todistus opintosuorituksista
  • Selvitys toteutuneista jatko-opinnoista
  • Lisäksi voit liittää hakemukseen muita liitteitä, kuten julkaisuluettelo, suosituskirjeitä tai muita relevantteja dokumentteja.
Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee säätiön hallitus ja apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. 
 
Hakemus on lähetettävä määräaikaan keskiviikkoon 31.1.2024 mennessä.

Puutteellisesti täytettyjä ja määräpäivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

HPY:n Tutkimussäätiön yhteystiedot

Postiosoite:

HPY:n Tutkimussäätiö – HTF:s Forskningsstiftelse sr
Asiamies Ilpo Aarni
Kultakummuntie 1
00940 HELSINKI

Asiamiehen yhteystiedot:

Ilpo Aarni, Tekniikan Lisensiaatti
Sähköposti: ilpo.aarni@kolumbus.fi
Puh. 050 2435 

Jaetut apurahat


NimiTutkimustyön aiheYliopisto & valvojaMyöntö
DI Jan BergmanAdvancements in antenna arrays for frequencies beyond 100 GHz   
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
Elektroniikan ja nanotekniikan laitos
Ville Viikari


3 000 €
MSc Saiful Islam
Development of a Novel Resilient Software defined PNT ReceiverTampereen yliopisto
Information Technology and Communication Sciences
Elena-Simona Lohan


3 000 €
MSc Saku LindroosObserving and Forecasting Wireless Technology Adoption in the Information Society: A Systematic Long-term WLAN Security Landscape AnalysisTurun yliopisto
Faculty of Technology, Department of Computing
Seppo Virtanen
3 000 €
DI Jaakko MarinRadioturvallisuus - kaksisuuntainen tiedonsiirto full-duplex), tutkaaminen, häirintä sekä näitten toiminnallisuuksien yhdistäminenTampereen yliopisto
Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos
Taneli Riihonen

3 000 €
MSc Maksim Masiukov
Towards reliable quasioptical and on-wafer measurement techniques at sub-THz frequencies for future short-range communicationsAalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
Department of Electronics and Nanoengineering
Zachary Taylor

3 000 €
MSc Patrik RajalaHigh-speed vertical cavity surface-emitting lasers for long infrared wavelengthsTampereen yliopisto Faculty of Engineering and Natural Sciences Mircea Guina

3 000 €
MSc Yasir ShafiullahDesign and Implementation of Integrated D-Band VCOs and Active Reflector Arrays for 6G ApplicationsOulun yliopisto
Center for Wireless Communications (CWC)
Aarno Pärssinen

3 000 €
MSc Andrei SpelmanDigital signal processing for wideband 5G transmittersAalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
Department of Electronics and Nanoengineering
Jussi Ryynänen

3 000 €
SH Yamk Tiina Tarja VuohijokiOsallisuuden tukeminen älyvaatteiden avulla – käsintehdyistä designeista ratkaisuiksi yksilön arkeen/Participation and social inclusion trough intelligent clothing - from handcrafted designs to support individual’s everyday lifeTampereen yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Johanna Virkki

3 000 €
MSc Lingyun YaoAI-based self-adaptive RF transceiver using hardware-efficient probabilistic modelsAalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
Department of electronics and nanoengineering
Martin Andraud


3 000 €