HPY:n Tutkimussäätiö

HTF:s forskningsstiftelse 

Vuonna 1999 perustetun HPY:n Tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisen teletekniikan, televiestinnän ja tietoliikenteen tieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä sekä tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia ja tunnustuspalkintoja.

Säätiötä hallinnoi hallitus, jossa on kuusi jäsentä ja jonka puheenjohtaja toimii professori emeritus Antti Räisänen. Säätiön asioita hoitaa asiamies Ilpo Aarni.

Säätiö on jakanut vuoteen 2022 mennessä apurahoja yhteensä 1,2 miljoonaa euroa pääasiassa väitöskirjatutkimusta tekeville tutkijoille eri yliopistoissa. Säätiön kirjastossa on 135 väitöskirjaa.

Apurahat 2023

HPY:n tutkimussäätiön vuoden 2023 apurahat ovat haettavissa 2.12.2022 alkaen. Säätiö tukee tällä kierroksella väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä jakamalla väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille 3 000 euron kannustusapurahoja.

Säätiö tukee tietoliikennealan teknistä, kaupallista ja käyttäytymistieteellistä kehitys- ja tutkimustyötä. Nämä tietoliikenteeseen liittyvät tutkimukset voivat olla teknistieteellisiä, kauppa- tai taloustieteellisiä, käyttäytymistieteellisiä tai yhteiskuntatieteellisiä. 

Apurahaa haetaan hakemuslomakkeella, joka on toimitettava liitteineen sähköpostitse viimeistään tiistaina 31.1.2023 säätiön asiamiehelle. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakemuslomakkeelta. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee säätiön hallitus ja apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. 

Hakemuslomakkeen saat seuraavasti: 

Word-lomake, (Tallenna lomake koneellesi. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä linkkiä ja valitse: Tallenna linkki nimellä…)

tai

Pdf-lomake, (Tallenna lomake koneellesi. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä linkkiä ja valitse: Tallenna linkki nimellä…)

Täytetty hakemuslomake ja sen liitteet on koottava yhteen pdf tiedostoon, joka toimitetaan säätiön asiamiehelle sähköpostitse: ilpo.aarni@kolumbus.fi. Sähköpostin aihekenttään on kirjoitettava: apurahahakemus /<hakijan nimi>. Muulla tavoin lähetettyä hakemusta ei oteta käsittelyyn. Tarkemmat hakemuksen täyttöohjeet ovat hakemuslomakkeessa.

HAKEMUS ON TOIMITETTAVA SÄÄTIÖN ASIAMIEHELLE SÄHKÖPOSTITSE MÄÄRÄAIKAAN TIISTAIHIN 31.1.2023 MENNESSÄ.

Puutteellisesti täytettyjä ja määräpäivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksessa tulee lisäksi ilmoittaa haluaako apurahan hakija Apurahansaajan eläke- ja tapaturmavakuutuksen.

Apurahansaajien työeläkevakuuttaminen (MYEL) on toteutettu Maatalousyrittäjän eläkelaitoksessa (Mela). Vakuuttamalla apurahansaajan MYEL eläketurva kohentuu ja eläkevakuutukseen liittyvä tapaturmavakuutus on tärkeä erityisesti niille, joilla ei ole muuta työsuhdetta taustalla.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia Suomessa asuvia apurahansaajia. Säätiön jakamat apurahat ovat kuitenkin määrältään alle lain edellyttämän vuotuisen työtulon alarajan, joten vakuutuksen ottaminen ei ole pakollista.  Lisätietoja Melan sivuilta: www.mela.fi

For application information in English, follow the path: https://elisa.com/corporate/about-elisa/research-and-development/hpy-research-foundation/

HPY:n Tutkimussäätiön yhteystiedot

Postiosoite:

HPY:n Tutkimussäätiö – HTF:s Forskningsstiftelse sr
Asiamies Ilpo Aarni
Kultakummuntie 1
00940 HELSINKI

Asiamiehen yhteystiedot:

Ilpo Aarni, Tekniikan Lisensiaatti
Sähköposti: ilpo.aarni@kolumbus.fi
Puh. 050 2435 

Jaetut apurahat