HPY:n Tutkimussäätiö

HTF:s forskningsstiftelse 

Vuonna 1999 perustetun HPY:n Tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisen teletekniikan, televiestinnän ja tietoliikenteen tieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä sekä tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia ja tunnustuspalkintoja.

Säätiötä hallinnoi hallitus, jossa on kuusi jäsentä ja jonka puheenjohtaja toimii professori emeritus Antti Räisänen. Säätiön asioita hoitaa asiamies Ilpo Aarni.

Säätiö on jakanut vuoteen 2021 mennessä apurahoja yhteensä 1 138 710 euroa pääasiassa väitöskirjatutkimusta tekeville tutkijoille eri yliopistoissa. Säätiön kirjastossa on 134 väitöskirjaa.

Apurahat 2022

HPY:n Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2022 on jaettu. Säätiö tuki tällä kierroksella väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä jakamalla väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille 3000 euron kannustusapurahoja.

Yhteystiedot

Asiamiehen yhteystiedot:
Ilpo Aarni, Tekniikan Lisensiaatti
Sähköposti: ilpo.aarni@kolumbus.fi
Puh. 050 2435
Kultakummuntie 1, 00940 HELSINKI