Hallinnointi

Elisa Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code). Noudatamme lakeja ja toimintaperiaatteitamme kaikessa toiminnassamme, ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Compliance

Suomalaisena, kansainvälisesti toimivana yhtiönä on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. 

Elisalla on käytössä arvoihimme perustuvat yleiset toimintaperiaatteet (Elisa Code of Conduct). Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa ja vahvistamme luottamusta sidosryhmiimme. Toimintaperiaatteita täydentävät julkiset politiikat sekä sisäiset ohjeemme.