Code of conduct

Elisan yleiset toimintaperiaatteet

Elisan yleisissä toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) määritte­lemme tapamme toimia. Toimintaperiaatteet perustuvat arvoihimme: asiakaskeskeisyyteen, vastuullisuuteen, uusiutumiseen, tuloksellisuuteen ja yhteistyöhön. Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa ja vahvistamme sidosryhmiemme luottamusta meihin

Elisan yleiset toimintaperiaatteet koskevat koko Elisa-konsernia, kaikkea liiketoimintaamme ja koko henkilöstöämme. 

Toimintaperiaatteet on julkaistu vuonna 2015 ja päivitetty vuonna 2020.