Ethics ja Compliance

Suomalaisena, kansainvälistyvänä yhtiönä on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti.  Elisalla on käytössä arvoihimme perustuvat yleiset toimintaperiaatteet (Elisa Code of Conduct). Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa ja vahvistamme luottamusta sidosryhmiimme. Toimintaperiaatteita täydentävät julkiset politiikat sekä sisäiset ohjeemme.

Yleiset toimintaperiaatteet

Elisan yleisissä toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) määrittelemme tapamme toimia. Elisan yleiset toimintaperiaatteet koskevat koko Elisa-konsernia, kaikkea liiketoimintaamme ja koko henkilöstöämme.

Ilmoita väärinkäytöksestä

Elisalaiset, Elisan kumppanit ja muut yhtiön sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilystä Elisan yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta yhtiön muiden kanavien lisäksi Elisan anonyymin ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta.

Politiikat ja ohjeet

Elisan politiikat ja ohjeet täydentävät yleisiä toimintaperiaatteitamme ja ohjaavat toimintaamme. 

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan.