Samtalspriser - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Samtalspriser

I den här anvisningen hittar du information om hur samtal debiteras inom landet och utomlands.

Priser och användning i Finland 

Hur priser bildas inom landet

Priset för samtal som rings inom Finland med Elisas och Elisas Saunalahtimobilabonnemang kan du kontrollera i prislistan. Det kan förekomma skillnader i minutpriserna beroende på vilken abonnemangstyp du använder.

För sändning av sms inom landet debiteras styckepris. För sändning av sms från Finland till ett utrikesnummer debiteras samma pris som för sändning till ett inrikesnummer, om inget annat pris har fastställts i specialvillkoren för abonnemanget. Att skicka sms till utlandet från abonnemangen Saunalahti Huoleton och Tarkka kostar t.ex. 0,19 €/st.

För sändning av mms inom landet debiteras styckepris, för dataöverföringen i samband med sändningen av meddelandet debiteras inte skilt inom landet.

För användning av dataöverföring debiteras enligt prislistan. Om dataöverföring ingår i månadsavgiften för abonnemanget, uppstår inga extra kostnader för internetuppkopplingen. 

Servicenummer

För samtal till servicenummer debiteras impulsvis, impulsernas längd bygger alltid på tjänsteleverantörens beslut. För sms som sänts till servicenummer (t.ex. köp av bussbiljetter, röstning i olika reality-tv-serier, beställning av ringsignaler) debiteras tjänsteleverantörens pris.

Inrikes prislista

Prislista för Elisas Saunalahtimobilabonnemang

Prislista för Elisas mobilabonnemang

Samtal från Finland till utlandet

Samtal från Finland till utländska abonnemang har prissatts zonvis. För samtal till länder som hör till samma zon debiteras alltså lika mycket. Varje zon har två olika priser, samtal till fasta telefonabonnemang och samtal till mobilabonnemang. Vid samtal som rings till utlandet så är 991-utrikessamtalspriser automatiskt aktiverade från Elisas Saunalahtimobilabonnemang och 999-utrikessamtalspriser automatiskt aktiverade från Elisas mobilabonnemang.

991-utriksesamtalsprislista för Elisas Saunalahtiabonnemang

999-utrikessamtalsprislista för Elisas mobilabonnemang

Priser och telefonanvändning på Åland

Åland är en del av Finland och användning av Elisas mobiltelefonabonnemang (samtal, sms, mms, mobildata) på Åland kostar lika mycket som på det finländska fastlandet.

I praktiken används på Åland i stället för Elisas (traditionella) nät Ålcoms nät, men priserna är trots det desamma som på fastlandet. Även andra tjänster som smarttelefonens mobila datauppkoppling eller abonnemangets saldogräns fungerar som på fastlandet.

Täckningen på Åland kan du kontrollera här.

 

Priser och användning i utlandet

Det är nästan lika lätt att använda telefonen utomlands som i Finland. När du sätter på din telefon i utlandet söker den automatiskt Elisas operatörspartners nät.

Om det finns avtal med flera operatörer i samma land kan du själv välja önskat nät. Mer information om val av nät hittar du i bruksanvisningen för din telefon.

Hur ringer jag?

När du ringer från utlandet till ett annat land knappa in telefonnumret i internationellt format.

[utlandsprefixet +] [landsnummer] [riktnummer utan den första siffran] [telefonnummer]

Det lönar sig alltid att spara finländska telefonnummer i internationellt format (med +358 i början) i mobiltelefonens telefonbok så kan du ringa till dessa från alla ställen utan att behöva komma ihåg utlandsprefix och landsnummer. Du kan skicka sms från utlandet på precis samma sätt som från Finland.

Till Finland ringer du från utlandet genom att knappa in:
+358 [riktnummer utan den första siffran] [telefonnummer]

Till exempel:

Samtal från Tyskland till nummer (09) 435 661 i Helsingfors knappas in som+3589435661.
Samtal från Tyskland till nummer (020) 233 211 i London knappas in som +4420233211.


I utlandet kan du ringa lokalsamtal antingen på det sätt som beskrivs ovan eller genom att knappa in [riktnummer] [telefonnummer].

Prisbildning utomlands dvs. roamingpriser

Det är nästan utan undantag dyrare att använda telefonen i utlandet än i Finland. Elisa fakturerar användningen i utlandet utgående från de uppgifter som den utländska operatören levererar. Uppgifterna om användning i utlandet kan komma till Elisa med fördröjning, vilket innebär att faktureringen ibland kan ske med 1–2 månaders fördröjning.

I roamingprislistan har minutpriserna angetts i euro, i priserna ingår eventuella skatter och faktureringsavgifter i landet i fråga samt finländsk mervärdesskatt 24 %. Du noterar väl att priserna kan variera mellan uppdateringar och att fluktuationer i valutakurser kan inverka på priserna.

I samtalspriserna i utlandet har ofta samtalens debiteringsintervall fastställts separat. Debiteringsintervallet kan till exempel vara impulser på en sekund. OBS! Ringda samtal har i början en impuls på 30 sekunder. Detta innebär att fast samtalet skulle pågå endast fem sekunder så debiteras kunden för ett 30 sekunders samtal på fakturan. Efter 30 sekunder debiteras per sekund för samtalet.

När du svarar på ett samtal i utlandet debiteras du en mottagningsavgift för samtalet. Av den som ringer debiteras ingen separat utrikessamtalsavgift eller motsvarande, eftersom personen inte kan veta var den som tar emot samtalet befinner sig. Av den som ringer debiteras alltså samma samtalsavgift som om mottagaren skulle befinna sig i Finland.

Om någon lämnar ett meddelande på din telefonsvarare när du befinner dig utomlands, notera att när du lyssnar på meddelandet i svararen så debiteras samtalet enligt den utländska operatörens priser.
Även för användning av andra tjänster utomlands debiteras utgående från de priser som den utländska operatören anger. Priserna som anges på Elisas webbsidor är vägledande och binder inte Elisa.

I utlandet är det särskilt viktigt att notera att oväntade kostnader kan uppstå när man använder internet samt skickar eller tar emot mms. När man skickar och tar emot mms används en internet- eller GPRS-anslutning och utomlands debiteras ett av den utländska operatören fastställt roamingpris för denna. För GPRS-priser i utlandet har ofta minimidebitering och debiteringsintervall fastställts separat. Minimidebiteringen och debiteringsintervallet kan till exempel vara 250 kb, vilket betyder att för varje anslutning som sker debiteras enligt 250 överförda kilobyte. Debiteringsintervallet fastställer å sin sida att om de överförda kilobyten är exempelvis 256 så debiteras för 500 överförda kilobyte.

Du noterar väl att användning av assisterad GPS-positionering, dvs. aGPS- eller QuickGPS-tjänster för att påskynda positioneringen, sker via GPRS, vilket ger upphov till dataöverföring.

Mobila datauppkopplingar kan du använda i utlandet med samma inställningar som i Finland. Prissättningen på användning utomlands bygger på den utländska operatörens priser. Från och med den 1 juli 2014 kan de som reser inom EU även köpa en lokal operatörs dataöverföringstjänster i utlandet genom att använda Elisas/Saunalahtis abonnemang, om sådana alternativa tjänster är tillgängliga. Mer information om tjänsterna och aktiveringen av dessa får du av den lokala operatören. Om du ska kunna använda en lokal operatörs tjänst utomlands får ditt abonnemang inte ha en dataroamingspärr eller roamingspärr. I internetinställningarna i din mobila enhet ska du även ändra APN-adressen till EUInternet när du använder en lokal operatörs tjänst. Kunden ansvarar för användning och avgifter för lokala operatörers eller tjänsteleverantörs tjänster som hen använder i utlandet direkt till den utländska roamingoperatören eller tjänsteleverantören. Saunalahti/Elisa debiterar samtal och sms enligt den normala roamingprislistan. EU Datavakten beaktar inte användning av en lokal operatörs tjänster.

När du återvänder till Finland och/eller lämnar den lokala operatörens område, ska du återställa APN-inställningarna för din mobila enhet för att kunna använda dataöverföringsförbindelsen i andra operatörers nät i Finland eller utlandet.

I Elisas Saunalahti Mobiililaajakaista-abonnemang är dataöverföring utomlands som standard spärrad. Du kan vid behov ändra inställda spärrar i OmaElisa.

EU Datavakten

EU Datavakten sätter en saldogräns på 62 euro (50 € + moms) för dataöverföring som sker utomlands i alla länder i världen där Elisas mobilabonnemang har fungerande dataförbindelser. Saldogränsen bygger på EU:s roamingförordning, genom vilken man vill begränsa oväntade kostnader som orsakas av dataöverföring i utlandet. Tjänsten är automatiskt aktiverad i alla Elisas abonnemang i enlighet med EU:s roamingförordning.

EU Datavakten kan du ändra i OmaElisa så här:

Elisas mobilabonnemang:

·        Logga in i OmaElisa.

·        Gå till gamla OmaElisa i menyn till vänster.

·        EU Datavakten (EU Datavartija) ändrar du på fliken Matkaviestintä.

Elisas Saunalahtiabonnemang:

·        Logga in i OmaElisa.

·        Välj abonnemanget som du vill ändra till vänster.

·        EU Datavakten ändrar du på fliken Inställningar.

Till Elisas Saunalahtiabonnemang kan du beställa tilläggssaldo till EU Datavakten även genom att skicka sms:et LATAA EUDATAV till nummer 18556.

Om du har tagit EU Datavakten ur bruk, kopplas tjänsten inte automatiskt på igen vid byte av abonnemangstyp. Om du vill koppla på EU Datavakten för det nya abonnemanget ska du aktivera tjänsten i OmaElisa eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Priser i utlandet

Prislista för Elisas Saunalahtiabonnemang

Prislista för Elisas mobilabonnemang

Utlandspärrar för samtal, sms eller mobildata

Utlandsspärrar för Elisas Saunalahtiabonnemang
Utlandsspärrar för Elisas mobilabonnemang 

Vidarekopplingar i utlandet

Du kan vidarekoppla dina samtal i utlandet till telefonsvararen eller till en annan telefon. Om du använder indirekta vidarekopplingar (vid ej svar, ej tillgänglig och upptaget) uppstår dock kostnader för utrikessamtal för de vidarekopplade samtalen. Om du inte vill få extra kostnader inaktivera villkorliga vidarekopplingar under resan och skapa vid behov en direkt vidarekoppling. Då går alla dina inkommande samtal direkt till svararen eller till vilken som helst annan telefon som du bestämmer.

Nedan hittar du mer information om debitering av vidarekoppling.

Från utlandet till Finland

·        Direkt vidarekoppling till Saunalahtis abonnemang/den egna svararen är avgiftsfri för vidarekopplaren.

·        Indirekta vidarekopplingar (vid ej svar, ej tillgänglig och upptaget) kostar en mottagningsavgift och ifrågavarande operatörs samtalsavgift till Finland.

Från Finland till utlandet

  Vidarekopplingar till ett Saunalahtiabonnemang som finns i utlandet: vidarekopplingen är avgiftsfri för vidarekopplaren. Mottagaren betalar mottagningsavgiften.

·        Vidarekopplingar till ett utländskt nummer: Vidarekopplaren faktureras samma pris för det vidarekopplade samtalet som när hen ringer ett 991-utrikessamtal till landet i fråga.

Från utlandet till utlandet

·        Direkt vidarekoppling: Vidarekopplaren faktureras 991-utrikessamtalsavgift för det land dit vidarekopplingen har gjorts.

·        Indirekt vidarekoppling kostar en mottagningsavgift och ifrågavarande operatörs samtalsavgift.

Anvisningar om hur du gör vidarekopplingar hittar du här.

Eventuella problemsituationer utomlands

Bytte du simkort i din enhet? Om dataförbindelsen inte fungerar kontrollera tjänsteinställningarna för din enhet här. Vid byte av kort kan det hända att inställningarna inte uppdateras automatiskt eller att de uppdateras felaktigt.

Meddela vår kundtjänst om eventuella problem. Meddela ditt abonnemangsnummer, var du är och vilken GSM-operatörs nät du har anslutit till eller försökt ansluta till. Beskriv felet eller problemet så noga som möjligt. Obs. samtal som rings från utlandet till vår kundtjänst är inte avgiftsfria. För samtalet faktureras enligt den operatör som används.

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,50 €/puhelu + 2,50 €/alkava min + mpm)

Miksi Omaguru?

  • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
  • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
  • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Hittade du inte infot du letade efter? Sök!