SÄTERINPORTTI CENTER ESPOO

TILAN TEKNISET TIEDOT
 • Betonista rakennettu tila
 • Tilan ristikkokaton vapaa korkeus on 3,0 metriä
 • Käytävät vähintään 2,30 m
 • Korotettu lattia sähkö-, IT- ja jäähdytyskaapeleille
 • Paloturvalliset pintamateriaalit
 • Käytettävyys 99,99 % per vuosi
 • Tier 2 -yhteensopiva


ILMASTOINTI JA JÄÄHDYTYS
 • Ylipaineistettu 10–20 %
 • Lämpötila 23 ± 2 °C
 • Jäähdytyspakettiyksiköt N+1
 • Suljettu vesi- ja raitisilmajäähdytysjärjestelmä
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
 • Ympärivuorokautinen (24/7) vartiointi ja tallentava kameravalvonta
 • Sähköinen kulunvalvonta, rajoitettu pääsy; vain valtuutetut henkilöt
 • Keskushälytysjärjestelmä

PALONTORJUNTA
 • Täysin automatisoitu ja valvottu palontorjuntajärjestelmä
 • Sprinklerit ja vesivahinkojen estojärjestelmät
 • Savunpoistojärjestelmä

JOUSTAVAT DATAKESKUSPALVELUT
 • Räätälöidyt palvelut jaetuista huoneista yksityishuoneisiin
 • Käytettävissä maailmanlaajuiset ja valtakunnalliset kapasiteettipalvelut
 
 
SÄHKÖN SYÖTTÖ
 • Datakeskus on yhdistetty valtakunnalliseen 20 kV:n sähköverkkoon
 • Useita sähköjärestelmiä
 • UPS-,CPS- ja dieselgeneraattorivarmennettu jakeluverkko N
 • Varavoiman käyttöaika 7 päivää