Uppsägning av Elisas tjänster och abonnemang

I denna anvisning har närmare anvisningar samlats om hur man säger upp tjänster och abonnemang. Uppsägningen av de flesta produkterna och tjänsterna kan göras i OmaElisa. Uppsägningstiden är 14 dygn eller 30 dygn beroende på tjänsten.