Ympäristövastuu

Mahdollistamme asiakkaidemme resurssitehokkuuden

ICT-alalla on suuri rooli toimintatapojen muuttamisessa ympäristöystävällisemmiksi ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta alan on huolehdittava myös omista päästöistään. Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi päätavoitteistamme ja on ollut osa strategiamme toteutusta jo vuodesta 2009 lähtien. 

Elisan ympäristövastuu lyhyesti

Olennaiset teemat

 • Vähennämme päästöjämme
 • Parannamme materiaalitehokkuutta
 • Edistämme ilmastoinnovaatioita asiakkaiden kanssa

Mittarit
Suoriutuminen vuonna 2020

 • Vähennämme Scope 1 and 2 päästöjä 50 %:lla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2016 (Science Based Target 1)
 • Vähennämme Scope 3 päästöjä 16 %:lla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2016 (Science Based Target 2)
 • Mobiilin energiakulutus / GB 
 • Päästösäästöt 
 • Hiilikädenjäljen kasvattaminen (uusi mittari 2022)

Riskienhallinta

Politiikat ja ohjeet

Hallintoelimet

 • Elisan hallitus > Elisan hallituksen tarkastusvaliokunta> Elisan johtoryhmä > Yritysvastuun johtoryhmä > Ympäristö- ja energiatyöryhmä > Energiamarkkinaohjausryhmä 

Henkilöstön koulutus

 • Elisa missiotyöpajat
 • Koulutus vastuullisesta hankinnasta 
 • Säännöllinen sisäinen visetintä ja ulkoiset kampanjat

Fokusalueet

"Ilmastonmuutos vaatii myös yrityksiltä tehokkaita toimenpiteitä ja haluamme osaltamme vauhdittaa hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Omien energiatehokkuustoimenpiteidemme lisäksi voimme päästökompensaatioilla vaikuttaa muutokseen juuri nyt. Päästöjen vähentäminen on ollut osa strategiamme toteutusta jo yli 10 vuoden ajan. Tämä on yksi askel matkalla, jonka tavoitteena on koko energiankulutuksemme muuttaminen hiilineutraaliksi."

Veli-Matti Mattila
toimitusjohtaja, Elisa

Ilmastotavoitteemme

Elisa on yksi ensimmäisistä suomalaisyrityksistä, jonka ilmastotavoitteet tehtiin vuonna 2018  Science Based Target -aloitteen vaatimusten mukaisesti ja niiden on vahvistettu olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Saavutimme hiilineutraaliustavoitteemme ensimmäisenä pohjoismaisena teleoperaattorina jo 2020.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme vuodesta 2009 lähtien ja olemme suomalaisyritysten kärkijoukossa vähentämässä päästöjä 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä:

 • Vähennämme oman toimintamme (scope 1 ja 2) päästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta.
 • Vähennämme sekä matkustamiseen että jätteisiin liittyviä päästöjämme ja toimitusketjun päästöjä (scope 3) 12 % vuoteen 2025 vuoden 2016 tasosta.

Oma hiilijalanjälkemme (scope 1 ja 2) on vähentynyt  yli 82 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Käytämme uusiutuvaa sähköä, optimoimme verkkoamme ja hyödynnämme konesalien hukkalämmön kaukolämpöverkossa. Elisa on joustavan työn pioneeri Suomessa. Elisa Ideal Work -toimintamalli sekä paikkariippumattomat työskentelymahdollisuudet ovat vähentäneet merkittävästi henkilöstön matkustamista ja päästöjä.

Elisa saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2020, toteuttamalla energianvähennystoimenpiteitä sekä hankkimalla Gold Standard -sertifioiduja päästökompensaatioita (koskien energiankäyttöä, johon ei löydy yksiselitteistä uusiutuvaa vaihtoehtoa, kuten henkilöstön työmatkat ja liikkuminen sekä verkon varavoima).

Elisan päästösäästöjen laskentadokumentti 2020

Palvelumme pienentävät asiakkaidemme hiilijalanjälkeä

Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi mobiiliteknologoiden hyödyntämisellä ilmastokädenjälki voi olla positiivisilta vaikutuksiltaan jopa kymmenkertainen* ja Elisan digitalisaatiota hyödyntävät palvelut, kuten virtuaalineuvottelut, vähentävät asiakkaiden toiminnan ilmastokuormitusta. Asiakkaille tarjotaan myös laitteiden tehokasta kierrätystä ja korjauspalvelua, sekä uusia, ympäristöystävällisiä laitevaihtoehtoja. Tarjoamme asiakkaillemme digitalisaation keinoin palveluita, jotka vähentävät ilmastokuormitusta.

*) GSMA: The Enablement Effect report

Haastamme muutkin osallistumaan ilmastotalkoisiin ja kannattamaan kestävän kehityksen tekoja Planet Companyn sivuilla!

Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan

Elisan ympäristöpolitiikka ja -johtamisjärjestelmä ohjaavat olennaisten ympäristövaikutustemme vähentämistä. Olemme sitoutuneet parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja edistämään ympäristöystävällisempää toimintaa.

Energiatehokkuustyöryhmäryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja seuraa asettamiemme tavoitteiden saavuttamista sekä energiatehokkuus- että hiilijalanjälkinäkökulmasta. Elisan toiminnan kannalta oleelliset ilmastoriskit käydään läpi kerran vuodessa. EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa meidät tekemään energiakatselmuksen sekä yritys- että kohdetasolla joka neljäs vuosi.

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä sijoittajille suunnatussa CDP-kyselyssä. Vuonna 2020 Elisa saavutti Climate Change -arvioinnissa tuloksen A-. Vuosittain tehtävään CDP:n ilmastoraportointiin osallistuu joka vuosi tuhansia yrityksiä eri puolilta maailmaa.

Pienennämme sekä asiakkaan että omaa hiilijalanjälkeämme

Elisan tietoliikenneverkkojen energiankulutus Suomessa ja Virossa vastaa pääosaa suorista hiilidioksidipäästöistämme.
Haluamme olla edistämässä hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Pyrimme aktiivisesti siirtymään verkkoteknologioissa uudempiin, energiankulutuksen kannalta tehokkaampiin ja ympäristöystävällisimpiin ratkaisuihin. Toimintaamme kehittämällä voimme myös tarjota kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Elisan toimenpiteitä ovat mm. konesalien hukkalämmön hyödyntäminen, kaukokylmäratkaisut, päästötön energia, jatkuva energiatehokkuuden parantaminen, sekä uudet innovatiiviset ratkaisut kuten nestejäähdytteiset tukiasemat.

Palvelumme auttavat asiakkaitamme vähentämään ilmastokuormitusta 

 • Kierrätämme asiakkaiden käytetyt laitteet ja tarjoamme korjauspalvelua (Fonum
 • Toimme ensimmäisenä Suomessa Fairphone-älypuhelimen 
 • Elisa Videran vuorovaikutuspalvelut vähentävät matkustamista 
 • Elisa Automate auttaa operaattoreita verkon optimoinnissa ja sähkönkulutuksen pienentämisessä, lataa white-paper
 • Elisa Smart Factory tarjoaa parempaa energia- ja materiaalitehokkuutta tuotantolaitoksille 
 • Konesalien hukkalämmön hyödyntäminen

Esimerkkilaskelma asiakkaan käyttämän Elisan videopalvelun CO2 -jalanjäljestä

Halusimme ymmärtää millainen hiilijalanjälki Elisan digitaalisilla palveluilla on, ja tutkimme energiankulutusta yhden tarjoamamme palvelun kautta. 

Esimerkiksi valitsimme Elisa Viihteen tarjoaman vuokraelokuvan. Määrittelimme palvelun sähkönkulutukselle hiilijalanjäljen päästökertoimien avulla.

Lue lisää täältä

Kierrätys ja muut ympäristövaikutukset

Merkittävä osa ICT-alan ympäristövaikutuksista tulee laitteiden valmistuksesta. Palveluntarjoajana voimme vähentää laitteiden valmistuksenaikaisia ympäristövaikutuksia kierrättämällä käytetyt laitteet tehokkaasti ja asianmukaisella tavalla.

Toimimme tuottajavastuuperiaatteiden mukaisesti kierrättämällä elektroniikkalaitteet, patterit ja akut sekä pakkaukset.

Suomessa myymälöissämme on SER-keräysastiat, joiden kautta jäte päätyy uudelleen käsittelyyn ja jälleen elektroniikan raaka-aineeksi. Myymälöissämme on myös keräyslaatikot akkuja ja paristoja varten. Uusiokäyttöön soveltuvista puhelimista annamme rahallisen hyvityksen uuden puhelimen ostamisen yhteydessä.

Virossa Elisan myymälöissä otetaan vastaan akkuja ja paristoja. Käytetyn elektroniikan voi palauttaa maksutta kierrätyspisteisiin esimerkiksi Kuusakoskelle. Elisa Eestin oma elektroniikkajäte kierrätetään Kuusakosken kautta.

Verkon rakentamisessa noudatamme viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Tuoteturvallisuuden osalta pidämme huolen omalta osaltamme siitä, että myymämme tuotteet täyttävät lakisääteiset ympäristövaatimukset.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja sen negatiivinen vaikutus ekosysteemipalveluihin, kuten luonnonvaroihin ja säätelymekanismeihin, aiheuttaa riskejä liiketoiminnalle, myös Elisalle. Voimme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen parhaiten työllämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Katso miten sinä voit kierrättää

Olemme asettaneet myös tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) päästöjemme vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä CDP-kyselyssä. Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama ilmastoraportointi on arvioitu vuosittain pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon.

Kuulumme ICT-tuottajaosuuskuntaan ja huolehdimme omalta osaltamme, että käytetty elektroniikka palautuu takaisin kiertoon. Voit palauttaa käytetyt kännykät ja pienelektroniikan myymälöissämme oleviin keräyslaatikoihin.

Olemme tehneet sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa pakkausten tuottajavastuun siirrosta eli siitä, että pakkausjätteiden kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti.

Elisalla on sopimus akkujen ja paristojen tuottajavastuun siirrosta Recser Oy:n kanssa. Näin varmistamme, että akkujen ja paristojen kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti.

Elisa tukee WWF:n Luontolive-palvelua digitaalisilla ratkaisuilla.

Muita ympäristönäkökohtia

Verkon rakentamisessa noudatamme viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Tuoteturvallisuuden osalta pidämme huolen omalta osaltamme siitä, että myymämme tuotteet täyttävät lakisääteiset ympäristövaatimukset.

 Monien yritysten teollisilla prosesseilla on merkittävä vaikutus puhtaaseen veteen, mikä niille tekee tästä ratkaisevan tärkeän ympäristövastuun alueen. Elisalla ei ole tämäntyyppistä valmistustoimintaa, mikä käy myös ilmi siitä, että 97 prosenttia sen työntekijöistä tekee toimistotyötä. Lisäksi toiminta tapahtuu pääosin Pohjoismaissa ja Baltiassa, missä ei ole samanlaista veden niukkuuden ongelmia kuin monilla muilla alueilla maailmanlaajuisesti. Elisan ei-taloudellinen raportointi on toistaiseksi keskittynyt muihin ympäristövaikutusten alueisiin emmekä ole näin raportoineet veden käyttöä, mutta arvioimme kuitenkin sen tekemistä jatkossa.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja sen negatiivinen vaikutus ekosysteemipalveluihin, kuten luonnonvaroihin ja säätelymekanismeihin, on toinen alue mikä aiheuttaa riskejä minkä tahansa liiketoiminnalle. Voimme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja puhtaan veden saatavuuteen parhaiten työllämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä ovat Elisan ilmastotavoitteet? 

Elisan saavutti hiilineutraaliustavoitteen 2020 aikana. Tämä tarkoittaa päästöjen osittaista (noin 11%) kompensoimista. Tämän jälkeen tavoite on vähentää kompensoinnin tarvetta ja energiankulutusta niin paljon ja nopeasti kuin mahdollista sekä kiinnittää huomiota Elisan ydintoiminnan ulkopuolella tapahtuviin päästöihin (scope 3) läpi koko toimitusketjun.

Mitä kompensointi on? 

Käytännössä kompensointi tarkoittaa sitä, että yritys tukee ilmaston kannalta positiivisia tekoja niiden päästöjen verran, joita se ei itse heti pysty vähentämään. Kompensaatioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleisesti sitä, että jokin toimija hankkii oman toiminta-alueensa ulkopuolelta päästövähennysyksiköitä, joilla hyvitetään ne päästöt, joita toimijan omien päästövähennystoimenpiteiden jälkeen vielä syntyy.

Miksi Elisa kompensoi? 

Elisan ensisijaisena tavoitteena on ollut tunnistaa omat päästöt ja hakea keinot niiden vähentämiseksi. Päästövähennyksiä ja toimenpiteitä on tehty vuodesta 2009. Koska kaikkia toiminnasta syntyviä päästöjä ei voida lopettaa, haluamme kompensoimalla nopeuttaa ilmastotoimia samalla kun etsimme systemaattisesti keinoja kompensaatio-osuuden pienentämiseksi.

Mikä on puhtaampien keittimien -projekti ja miksi Elisa valitsi sen? 

Projekti vähentää globaaleja kasvihuonepäästöjä ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeessa tuetaan energiatehokkaampien keittimien hankintaa ugandalaisille perheille, jolloin vähennetään polttopuiden tarvetta ja metsien häviämistä paikallisesti. Lisätietoja 

Elisa valitsi projektin, koska se on ulkopuolisen standardin (Gold Standard) mukaan varmennettu, tehokas ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Päästövähennykset ovat uusia ja lisäisiä, eli niitä ei syntyisi ilman panostuksia tähän projektiin. 

Onko kompensointi viherpesua? 

Silloin kun on tunnistettu omat päästöt ja vähennetään ensisijaisesti omia päästöjä, voidaan sertifioidulla kompensoinnilla hyvittää niitä päästöjä joihin ei välittömästi voida vaikuttaa. Keskeistä on se, että valtaosa päästövähennyksistä tehdään omaa toimintaa muuttamalla.

Maksavatko asiakkaat Elisan kompensoinnin? 

Elisan kompensoinnissa on kyse yhtiön vapaaehtoisista ilmastotoimista, jonka kustannuksia ei kerätä asiakkailta esimerkiksi vapaaehtoisten maksujen kautta, eivätkä kustannukset kohdistu myöskään suoraan tuotteisiin tai palveluihin.