Ympäristövastuu

Mahdollistamme asiakkaidemme resurssitehokkuuden

ICT-alalla on suuri rooli toimintatapojen muuttamisessa ympäristöystävällisemmiksi ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta alan on huolehdittava myös omista päästöistään. Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi päätavoitteistamme ja on ollut osa strategiamme toteutusta jo vuodesta 2009 lähtien. 

Elisan ympäristövastuu lyhyesti

Olennaiset teemat

Mahdollistamme asiakkaidemme resurssitehokkuuden

 • Vähennämme päästöjämme
 • Parannamme materiaalitehokkuutta
 • Edistämme ilmastoinnovaatioita asiakkaiden kanssa

Mittarit
Suoriutuminen vuonna 2021

 • Vähennämme Scope 1 and 2 päästöjä 50 %:lla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2016 (Science Based Target 1)
 • Vähennämme Scope 3 päästöjä 12 %:lla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2016 (Science Based Target 2)
 • Mobiilin energiakulutus / GB 
 • Päästösäästöt 
 • Hiilikädenjäljen kasvattaminen (uusi mittari 2022)

Riskienhallinta

Politiikat ja ohjeet

Hallintoelimet

 • Elisan hallitus > Elisan hallituksen tarkastusvaliokunta> Elisan johtoryhmä > Yritysvastuun johtoryhmä > Ympäristö- ja energiatyöryhmä > Energiamarkkinaohjausryhmä 

Henkilöstön koulutus

 • Elisa missiotyöpajat
 • Koulutus vastuullisesta hankinnasta 
 • Säännöllinen sisäinen visetintä ja ulkoiset kampanjat

Fokusalueet

"Ilmastonmuutos vaatii myös yrityksiltä tehokkaita toimenpiteitä ja haluamme osaltamme vauhdittaa hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Omien energiatehokkuustoimenpiteidemme lisäksi voimme päästökompensaatioilla vaikuttaa muutokseen juuri nyt. Päästöjen vähentäminen on ollut osa strategiamme toteutusta jo yli 10 vuoden ajan. Tämä on yksi askel matkalla, jonka tavoitteena on koko energiankulutuksemme muuttaminen hiilineutraaliksi."


Veli-Matti Mattila
toimitusjohtaja, Elisa

Ilmastotavoitteemme

Elisa on yksi ensimmäisistä suomalaisyrityksistä, jonka ilmastotavoitteet tehtiin vuonna 2018  Science Based Target -aloitteen vaatimusten mukaisesti ja niiden on vahvistettu olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Saavutimme hiilineutraaliustavoitteemme ensimmäisenä pohjoismaisena teleoperaattorina jo 2020.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme vuodesta 2009 lähtien ja olemme suomalaisyritysten kärkijoukossa vähentämässä päästöjä 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä:

 • Vähennämme oman toimintamme (scope 1 ja 2) päästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta.
 • Vähennämme sekä matkustamiseen että jätteisiin liittyviä päästöjämme ja toimitusketjun päästöjä (scope 3) 12 % vuoteen 2025 vuoden 2016 tasosta.
Oma hiilijalanjälkemme (scope 1 ja 2) on vähentynyt  yli 82 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Käytämme uusiutuvaa sähköä, optimoimme verkkoamme ja hyödynnämme konesalien hukkalämmön kaukolämpöverkossa. Elisa on joustavan työn pioneeri Suomessa. Elisa Ideal Work -toimintamalli sekä paikkariippumattomat työskentelymahdollisuudet ovat vähentäneet merkittävästi henkilöstön matkustamista ja päästöjä.

Elisa saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2020, toteuttamalla energianvähennystoimenpiteitä sekä hankkimalla Gold Standard -sertifioiduja päästökompensaatioita (koskien energiankäyttöä, johon ei löydy yksiselitteistä uusiutuvaa vaihtoehtoa, kuten henkilöstön työmatkat ja liikkuminen sekä verkon varavoima).

Palvelumme pienentävät asiakkaidemme hiilijalanjälkeä

Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi mobiiliteknologoiden hyödyntämisellä ilmastokädenjälki voi olla positiivisilta vaikutuksiltaan jopa kymmenkertainen* ja Elisan digitalisaatiota hyödyntävät palvelut, kuten virtuaalineuvottelut, vähentävät asiakkaiden toiminnan ilmastokuormitusta. Asiakkaille tarjotaan myös laitteiden tehokasta kierrätystä ja korjauspalvelua, sekä uusia, ympäristöystävällisiä laitevaihtoehtoja. Tarjoamme asiakkaillemme digitalisaation keinoin palveluita, jotka vähentävät ilmastokuormitusta.

*) GSMA: The Enablement Effect report

Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan


Elisan ympäristöpolitiikka ja -johtamisjärjestelmä ohjaavat olennaisten ympäristövaikutustemme vähentämistä. Olemme sitoutuneet parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja edistämään ympäristöystävällisempää toimintaa.

Energiatehokkuustyöryhmäryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja seuraa asettamiemme tavoitteiden saavuttamista sekä energiatehokkuus- että hiilijalanjälkinäkökulmasta. Elisan toiminnan kannalta oleelliset ilmastoriskit käydään läpi kerran vuodessa. EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa meidät tekemään energiakatselmuksen sekä yritys- että kohdetasolla joka neljäs vuosi.

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä sijoittajille suunnatussa CDP-kyselyssä. Vuonna 2021 Elisa saavutti Climate Change -arvioinnissa tuloksen B. Vuosittain tehtävään CDP:n ilmastoraportointiin osallistuu joka vuosi tuhansia yrityksiä eri puolilta maailmaa.

Energiatehokkuus mobiiliverkossamme

Elisa toi jo vuonna 2009 markkinoille rajattoman datan liiketoimintamallin, mikä on osaltaan edesauttanut suomalaisen tietoyhteiskunnan ja kestävämpien digitaalisten ratkaisujen kehittymistä. Suomalaiset ovat suurimpia datankäyttäjiä maailmassa. 5G mahdollistaa entistä suuremmat datamäärät mobiiliverkoissa.

Vaikka moderni 5G-teknologia on paljon energiatehokkaampaa kuin aikaisemmat verkkosukupolvet, tulee datamäärän kasvu lisäämään sähkön käyttöä. Olemme vuodesta 2016 parantaneet energiatehokkuutta Suomen mobiiliverkossamme 78 prosenttia. Jatkamme energiatehokkuuden parantamista esimerkiksi ajamalla alas 3G-teknologiaa ja optimoimalla edelleen 5G:tä

Elisa käyttää 100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa ja Virossa, myös mobiilidatapalvelujen tuottamiseen. Uusiutuvan energian saatavuuden lisäämiseksi Elisa on tehnytkymmenen vuoden sopimuksen oman tuulivoiman tuottamisesta vuodesta 2023 alkaen, kattaen puolet Elisan koko mobiiliverkon tarvitsemasta sähköstä Suomessa.

Pienennämme sekä asiakkaan että omaa hiilijalanjälkeämme

Elisan tietoliikenneverkkojen energiankulutus Suomessa ja Virossa vastaa pääosaa suorista hiilidioksidipäästöistämme.
Haluamme olla edistämässä hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Pyrimme aktiivisesti siirtymään verkkoteknologioissa uudempiin, energiankulutuksen kannalta tehokkaampiin ja ympäristöystävällisimpiin ratkaisuihin. Toimintaamme kehittämällä voimme myös tarjota kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Elisan toimenpiteitä ovat mm. konesalien hukkalämmön hyödyntäminen, kaukokylmäratkaisut, päästötön energia, jatkuva energiatehokkuuden parantaminen, sekä uudet innovatiiviset ratkaisut kuten nestejäähdytteiset tukiasemat.

Palvelumme auttavat asiakkaitamme vähentämään ilmastokuormitusta 

 • Kierrätämme asiakkaiden käytetyt laitteet ja tarjoamme korjauspalvelua (Fonum
 • Toimme ensimmäisenä Suomessa Fairphone-älypuhelimen 
 • Elisa Videran vuorovaikutuspalvelut vähentävät matkustamista 
 • Elisa Polystar auttaa operaattoreita verkon optimoinnissa ja sähkönkulutuksen pienentämisessä, lataa white-paper
 • Elisa IndustrIQ tarjoaa parempaa energia- ja materiaalitehokkuutta tuotantolaitoksille 
 • Konesalien hukkalämmön hyödyntäminen

Kierrätys Elisalla

Merkittävä osa ICT-alan ympäristövaikutuksista tulee laitteiden valmistuksesta. Tämä tuotanto kuluttaa raaka-aineita, vettä ja energiaa. Siksi teollisuuden kannalta on olennaista edistää sekä resurssitehokasta valmistusta että kierrätystä. Palveluntarjoajana voimme vaikuttaa myönteisellä tavalla jätteisiin ja ympäristöön edistämällä laitteiden uusiokäyttöä, kunnostusta ja kierrätystä tehokkaalla ja asianmukaisella tavalla.

Tuoteturvallisuuden osalta pidämme huolen omalta osaltamme siitä, että myymämme tuotteet täyttävät lakisääteiset ympäristövaatimukset. Elektroniikan, erityyppisten akkujen ja pakkausten osalta toimimme tuottajavastuuperiaatteiden mukaisesti kierrättämällä elektroniikkalaitteet, patterit ja akut sekä pakkaukset.

Suomessa myymälöissämme on SER-keräysastiat, joiden kautta laitteet päätyvät uudelleen käsittelyyn ja jälleen elektroniikan raaka-aineeksi. Myymälöissämme on myös keräyslaatikot akkuja ja paristoja varten. Uusiokäyttöön soveltuvista puhelimista annamme rahallisen hyvityksen, esimerkiksi uuden puhelimen ostamisen yhteydessä. Virossa Elisan myymälöissä otetaan vastaan akkuja ja paristoja. Käytetyn elektroniikan voi palauttaa maksutta esimerkiksi Kuusakosken kierrätyspisteisiin. Elisa Eestin oma elektroniikkajäte kierrätetään.

Verkkojen rakentamisessa noudatamme viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Verkon rakentamisessa ja ylläpidossa hyödynnämme laitteita mahdollisuuksien mukaan uudelleen, muuten laitteistot kierrätetään ja materiaalit hyödynnetään asianmukaisella tavalla.

Jätteisiin liittyvät tiedot kerätään Elisan vastuullisuusraportointi- ja seurantajärjestelmän kautta, ja ne perustuvat kumppaneiden tietoihin tai Elisan omiin arvioihin.

Toimipisteissämme kierrätyksen ja jätehuollon järjestävät paikalliset yhteistyökumppanit. Keskustelemme heidän kanssaan säännöllisesti ja seuraamme tavoitteiden toteutumista.

Esimerkkilaskelma asiakkaan käyttämän Elisan videopalvelun CO2 -jalanjäljestä

Halusimme ymmärtää millainen hiilijalanjälki Elisan digitaalisilla palveluilla on, ja tutkimme energiankulutusta yhden tarjoamamme palvelun kautta. 

Esimerkiksi valitsimme Elisa Viihteen tarjoaman vuokraelokuvan. Määrittelimme palvelun sähkönkulutukselle hiilijalanjäljen päästökertoimien avulla.

Lue lisää täältä

Muita ympäristönäkökohtia

Vesi

Monien yritysten teollisilla prosesseilla on merkittävä vaikutus puhtaaseen veteen, mikä niille tekee tästä ratkaisevan tärkeän ympäristövastuun alueen. Elisalla ei ole tämäntyyppistä valmistustoimintaa ja 97 prosenttia henkilöstöstämme tekee toimistotyötä. Lisäksi toiminta tapahtuu pääosin Pohjoismaissa ja Baltiassa, jossa ei ole vastaavia ongelmia veden niukkuuden osalta kuin monilla muilla alueilla maailmanlaajuisesti. Vedenkulutuksestamme osa liittyy verkkotoimintaamme Suomessa ja Virossa.

Elisan toiminnassa suurimmat veteen liittyvät näkökohdat tulevat toimistoista. Elisa noudattaa paikallisten vesiverkkojen standardeja. Elisa raportoi veden käyttöä toiminnalleen olennaisella tarkkuustasolla. Kansainvälisten toimistojen määrän lisääntyessä tarkastelemme vesipolitiikkaamme ja -toimintaamme.

Ymmärrämme, että merkittävä osa vedenkulutuksestamme tulee epäsuorasta vedenkäytöstä toimitusketjumme tuotteiden valmistuksen kautta. Siksi vesiriskien näkökohdat ovat yhä enemmän osa jatkuvaa toimitusketjun dialogiamme, missä voimme myös tunnistaa veteen liittyviä tavoitteita.

Luonnon monimuotoisuus

Olemme kaikki suoraan ja välillisesti riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta ja sen ekosysteemistä. Biologisen monimuotoisuuden vähentämisellä on negatiivinen vaikutus esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin ja toimitusketjuun. Tämän lisäksi kehittyvät säänetlymekanismit ovat alue, joka aiheuttaa riskejä kaikenlaiselle liiketoiminnalle. Elisa voi parhaiten suojella luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan veden saatavuutta torjumalla ilmastonmuutosta.

Olemme asettaneet myös tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) päästöjemme vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä CDP-kyselyssä. Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama ilmastoraportointi on arvioitu vuosittain pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon.

Kuulumme ICT-tuottajaosuuskuntaan ja huolehdimme omalta osaltamme, että käytetty elektroniikka palautuu takaisin kiertoon. Voit palauttaa käytetyt kännykät ja pienelektroniikan myymälöissämme oleviin keräyslaatikoihin.

Olemme tehneet sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa pakkausten tuottajavastuun siirrosta eli siitä, että pakkausjätteiden kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti.

Elisalla on sopimus akkujen ja paristojen tuottajavastuun siirrosta Recser Oy:n kanssa. Näin varmistamme, että akkujen ja paristojen kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti.

Elisa tukee WWF:n Luontolive-palvelua digitaalisilla ratkaisuilla.