Ympäristövastuu

Mahdollistamme asiakkaidemme resurssitehokkuuden

Tieto- ja viestintätekniikka-ala on keskeisessä roolissa yhteiskuntamme toimintatapojen muuttamisessa ympäristön kannalta kestävämmäksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Jotta voimme tehokkaasti auttaa muita sidosryhmiä pienentämään ympäristöjalanjälkeään, meidän on ensin huolehdittava omista hiilidioksidipäästöistämme.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeimpiä tavoitteitamme, ja ne ovat olleet osa Elisan strategian toteuttamista vuodesta 2009 lähtien.

Elisan ympäristövastuu lyhyesti

Olennaiset teemat

 • Vähennämme päästöjämme
 • Parannamme materiaalitehokkuutta
 • Edistämme ilmastoinnovaatioita asiakkaiden kanssa

Fokusalueet

Mittarit

  • Lähiajan ilmastotavoite: Elisa Oyj sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2021. Eritelty tavoite on 42 % Scope 1:n ja 2:n osalta ja 42 % Scope 3:n osalta, ja se saavutetaan ilman kompensaatioita tai arvoketjun ulkopuolisia lieventämistoimia.
  • Nollapäästötavoite: Elisa Oyj sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 90 % vuoteen 2040 mennessä perusvuodesta 2021. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen suorilla päästövähennyksillä asetetaan etusijalle, ja kaikki jäännöspäästöt neutraloidaan SBTi:n kriteerien mukaisesti ennen nollapäästöjen saavuttamista.
  • Mobiilin energiakulutus / GB 
  • Päästösäästöt 
  • Hiilikädenjäljen kasvattaminen 

  Hallintoelimet

  • Elisan hallitus 
  • Elisan hallituksen tarkastusvaliokunta
  • Elisan johtoryhmä
  • Yritysvastuun johtoryhmä
  • Ympäristö- ja energiatyöryhmä
  • Energiamarkkina ohjausryhmä 

  Henkilöstön koulutus

  • Elisa missiotyöpajat
  • Koulutus politiikoista ja johtamisjärjestelmistä
  • Koulutus vastuullisesta hankinnasta 
  • Sisäinen visetintä ja ulkoiset kampanjat

  Toimintamme ympäristövaikutusten edistämiseksi

  Hiilineutraalin yhteiskunnan luominen

  Me Elisalla pyrimme pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme ja toimitusketjumme ja asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Parannamme jatkuvasti resurssitehokkuutta omissa toiminnoissamme, kannustamme toimitusketjuamme tekemään samoin ja tarjoamme digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat luoda arvoa kestävämmällä tavalla.

  Lue lisää Elisan ympäristöhallinnosta, joka on kuvattu TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) mukaisesti.

  Ympäristöstrategian lähestymistapamme

  Keskitymme ilmastoon ja energiaan

  Elisan ympäristöpolitiikka ja johtamisjärjestelmä ohjaavat työtämme keskeisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Olemme sitoutuneet parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja edistämään ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Seuraamme Elisan hiilijalanjälkeä ja energiatehokkuutta. Tarkastelemme säännöllisesti olennaisia ilmastoriskejä ja teemme energiakatselmuksia eri tasoilla.

  Lue lisää Elisan ympäristöstrategiasta, joka on kuvattu TCFD:n mukaisesti.

  Tuemme asiakkaitamme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

  Mahdollistamme kestävämmät ratkaisut

  Kun Elisan ratkaisut mahdollistavat asiakkaille heidän oman hiilipäästöjalanjälkensä pienentämisen, puhutaan Elisan hiilikädenjäljestä. Mittaamalla tätä vaikutusta näemme, miten Elisan missio kestävästä tulevaisuudesta digitalisaation avulla edistää yhteiskunnan ilmastomuutosta.

  Esimerkkejä

  • Kierrätämme asiakkaiden käytetyt laitteet ja tarjoamme korjauspalvelua (Fonum
  • Elisa Videran vuorovaikutuspalvelut vähentävät matkustamista 
  • Elisa Polystar auttaa operaattoreita verkon optimoinnissa ja sähkönkulutuksen pienentämisessä, lataa white-paper
  • Elisa IndustrIQ tarjoaa parempaa energia- ja materiaalitehokkuutta tuotantolaitoksille 
  • Konesalien hukkalämmön hyödyntäminen

  Ilmastoriskien lieventäminen ja niihin sopeutuminen

  Resurssitehokkuuden lisääminen toiminnassa

  Merkittävä osa tieto- ja viestintätekniikkateollisuuden ympäristövaikutuksista aiheutuu laitteistojen ja laitteiden valmistuksesta. Tuotantoon liittyy raaka-aineiden, veden ja energian kulutusta. Teollisuuden on tärkeää edistää resurssitehokasta valmistusta ja kierrätystä.

  Lue lisää Elisan ympäristöriskien hallinnasta, joka on kuvattu TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) mukaisesti.

  Kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme

  Yhdenmukaistaminen Pariisin sopimuksen 1,5 celsiusasteen tavoitteen kanssa

  Vuonna 2018 Elisa asetti tieteelliset ilmastotavoitteet (Science Based Targets) ensimmäisenä suomalaisoperaattorina. Elisa on jo saavuttanut tavoitteen vähentää absoluuttisia oman toimintansa Scope 1 ja 2 -päästöjä 50 % vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

   Olemme nyt asettaneet uudet tieteeseen perustuvat tavoitteet, joilla nostamme kunnianhimon tasoa tuntuvasti.  Sitoudumme saavuttamaan lähiajan ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä ilman kompensaatiota ja pidemmällä aikavälillä vuoteen 2040 asetimme nollapäästötavoitteen eli käytännössä huolehdimme, ettei hiilidioksidipäästöjä synny toimitusketjussakaan.

  Lue lisää Elisan ympäristömittareista ja -tavoitteista, jotka on kuvattu TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) mukaisesti.

  • Olemme asettaneet myös tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) päästöjemme vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä.
  • Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain kansainvälisessä CDP-kyselyssä. Elisan sijoittajille ja globaaleille markkinoille tuottama ilmastoraportointi on arvioitu vuosittain pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon. Vuonna 2022 Elisan tulos oli A-.