Ympäristömittarit ja -tavoitteet

Ilmastonmuutos vaatii nyt tehokkaita toimia myös yrityksiltä, ja haluamme antaa panoksemme hiilineutraalin yhteiskunnan nopeampaan saavuttamiseen. Omien energiatehokkuustoimenpiteidemme lisäksi voimme vaikuttaa muutokseen heti sertifioiduilla päästöhyvityksillä. Päästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme jo yli 10 vuoden ajan. Tämä on yksi askel matkalla, jonka tavoitteena on tehdä koko energiankulutuksestamme hiilineutraalia. 

Ympäristövastuuseen liittyvät tieteeseen perustuvat tavoitteet

Ilmoitamme Elisan ilmastoon ja yhä enemmän myös luontoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioimiseen ja hallintaan käyttämät strategian ja riskienhallintaprosessin mukaiset mittarit TCFD:n ja TNFD:n Mittarit ja tavoitteet (A) -asiakirjan suositusten mukaisesti.

Hiilipäästöjen vähentäminen on ollut osa yrityksemme strategiaprosessia jo vuodesta 2009 lähtien. Tällä hetkellä meillä on useita keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, jotka mittaavat menestystämme vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistamisessa liiketoimintastrategiamme mukaisesti.

Elisa oli ensimmäisiä suomalaisyrityksiä, joka vuonna 2018 otti käyttöön Science Based Target -aloitteen vaatimusten mukaiset tavoitteet, joiden on vahvistettu olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.  Vuonna 2020 Elisasta tuli ensimmäinen hiilineutraali pohjoismainen televiestintäyhtiö (ei SBTi:n vahvistama tavoite).

Vuonna 2022 asetimme uudeksi perusvuodeksi vuoden 2021 (aiemmin 2016) koska Elisan kansainvälisistä yrityskaupoista johtuen raportointivelvoitteet ovat laajentuneet ja hiilipäästöjen laskentamenetelmät parantuneet. Olemme laskeneet uudelleen Elisan aiemmat lähitulevaisuuden tavoitteet Scope 1-, Scope 2- ja Scope 3 -alueille ja määritelleet myös uuden Elisan ilmastotavoitteiden mukaisen pitkän aikavälin nettonollatavoitteen:

  • Elisa sitoutuu vähentämään absoluuttisia Scope 1-, Scope 2- ja Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään 42 prosentilla perusvuodesta 2021 vuoteen 2030 mennessä.
  • Elisa sitoutuu vähentämään absoluuttisia Scope 1-, Scope 2- ja Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään 90 prosentilla perusvuodesta 2021 vuoteen 2040 mennessä.

Elisan hiilijalanjälki (Scope 1 ja 2) on pienentynyt yli 77 % vuoteen 2016 verrattuna. Toimenpiteitä ovat hiilettömän sähkön käyttö, verkon optimointi ja yhä energiatehokkaammat uudet teknologiat sekä datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Elisa on joustavan työn edelläkävijä Suomessa. Elisan Ideal Work -toimintamalli ja paikasta riippumattoman työn mahdollisuudet ovat vähentäneet henkilöstön matkustamista ja päästöjä merkittävästi.

Elisa saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2020 toteuttamalla sekä energian vähentämistoimenpiteitä että hankkimalla Gold Standard -sertifioituja hiilipäästöhyvityksiä (energiankäyttöön, jota ei vielä voida täysin perustaa uusiutuviin vaihtoehtoihin, henkilöstön työmatkoihin ja liikkumiseen sekä verkon varavoimaa varten).

Lue lisää

Ympäristövastuuseen liittyvät suorituskykymittaukset

Julkaisemme Elisan ilmastoon liittyvät Scope 1-, Scope 2- ja Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt ja niihin liittyvät riskit sekä mittarit, joiden avulla arvioidaan ja lisätään ymmärrystä siitä, miten hallita suoria, alku- ja loppupään riippuvuuksia ja vaikutuksia luontoon TCFD:n ja TNFD:n Mittarit ja tavoitteet (B) -asiakirjan suositusten mukaisesti.

Palvelumme auttavat asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään

Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi mobiiliteknologioita käyttävällä hiilijalanjäljellä voi olla jopa kymmenkertainen positiivinen vaikutus*, ja Elisan digitalisaatiota hyödyntävät palvelut, kuten virtuaalitapaamiset, vähentävät asiakkaidemme toimintojen ilmastotaakkaa. Tarjoamme asiakkaillemme myös laitteiden tehokasta kierrätys- ja korjauspalvelua sekä uusia, ympäristöystävällisiä laitevaihtoehtoja. 

*) GSMA: The Enablement Effect -raportti

Lue lisää

Ympäristövastuuseen liittyvät strategian käyttöönottotavoitteet

Kuvaamme tavoitteita, joilla Elisa hallitsee ilmastoon ja yhä enemmän myös luontoon liittyviä riippuvuuksia, vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia, sekä näiden tavoitteiden saavuttamista TCFD:n ja TNFD:n Mittarit ja tavoitteet (C) -asiakirjan suositusten mukaisesti.

Lue lisää

Luonto- ja ilmastotavoitteiden välinen synergia

Lisäämme ymmärrystä siitä, miten luontoa ja ilmastoa koskevat tavoitteet ovat linjassa ja vaikuttavat toisiinsa, sekä mahdollisista kompromisseista TNFD:n Mittarit ja tavoitteet (D) -asiakirjan suositusten mukaisesti.

Lue lisää