Energiatehokkuus Elisassa

Energiatehokkuuden parantaminen on ollut osa Elisan strategiaa jo vuodesta 2009.
Olemme monella tavalla mukana energiansäästötalkoissa Suomessa ja Virossa.

Missiomme  ”Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus” mukaisesti Elisa vaikuttaa palveluillaan yhteiskuntaamme. Ilmastonmuutos on ohjannut Elisan pitkäjänteistä ympäristövastuutyötä, jossa keskitymme erityisesti energiatehokkuuteen. 

Palvelemme sidosryhmiämme vähentämällä negatiivisia ja lisäämällä positiivisia ympäristövaikutuksia meille ja asiakkaillemme. Elisan suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät kasvavasta energiantarpeesta. Panostamme verkkoteknologioihin, jotka tarjoavat entistä paremman asiakaskokemuksen ja jotka ovat energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Käytämme hiilivapaata energiaa ja lisäämme tietoisuutta siitä, miten voidaan vähentää energiankulutusta.

Energiatehokkuustoimiamme ohjaa Elisan Energiapolitiikka (tahtotilaamme energian suhteen), sekä ISO 50001 -mukainen energianhallintajärjestelmä (tapamme jatkuvasti parantaa energiatehokkuutta ja sen hallintaa). 

Energia-asioita käsittelevä työryhmämme kokoontuu säännöllisesti ja seuraa tavoitteiden saavuttamista, analysoi riskejä ja mahdollisuuksia, sekä tukee jatkuvaa kehittämistä.

Energiatehokas verkko

Olemme vuodesta 2016 parantaneet energiatehokkuutta Suomen mobiiliverkossamme 73 prosenttia. Vaikka moderni 5G-teknologia on paljon energiatehokkaampaa kuin aikaisemmat verkkosukupolvet, tulee datamäärän kasvu lisäämään sähkön käyttöä.

Vanhentuneista yhteysteknologioista luopuminen parantaa mobiiliverkon energiatehokkuutta ja edistää siten kestävää kehitystä. Elisan 3G-verkko poistui Suomesta vuoden 2023 lopussa. Jatkamme energiatehokkuuden parantamista, esimerkiksi optimoimalla edelleen 5G:tä.

Optimoimme automaattisesti mobiiliverkon kapasiteettia hiljaisen käytön aikana, mikä vähentää energiankulutusta.

Elisan mobiiliverkon energiatehokkuutta mitataan suhdeluvulla syötetyn energian (kWh) ja tuotetun palvelun (GB) välillä.

Vain hiilivapaata sähköä

Elisa käyttää 100 % hiilivapaata sähköä Suomessa ja Virossa, myös mobiilidatapalvelujen tuottamiseen. Uusiutuvan energian saatavuuden lisäämiseksi olemme tehneet kymmenen vuoden sopimuksen oman tuulivoiman tuottamisesta vuodesta 2023 alkaen, mikä tulee kattamaan noin puolet Elisan koko mobiiliverkon tarvitsemasta sähköstä Suomessa.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Tiesitkö, että Elisan konesalien hukkalämmöllä lämmitetään koteja Espoossa ja Helsingissä. 

Konesalien hukkalämmön hyödyntäminen pienentää hiilijalanjälkeä ja korvaa kaukolämmön tuotannon osalta fossiilisia polttoaineita. Uusimpana myös Pasilan konesalimme energiatehokkuus paranee yhteistyössä Helenin  niin, että siitä tulee ympäristöpositiivinen eli datakeskus siis pienentää globaaleja päästöjä. 

Elisan datakeskuksissa käytetty kaukokylmä on 100-prosenttisesti uusiutuvaa.

Ratkaisumme säästävät energiaa

Sähkön käyttö muodostaa huomattavan osan digitalisaation ympäristöjalanjäljestä. Elisalla on pitkäaikaista osaamista energiatehokkuuden parantamisesta ja voimme tarjota asiakkaillemme kestäviä digitaalisia palveluita.

Elisan palvelut voivat auttaa asiakkaitamme pienentämään omaa ympäristövaikutustaan esimerkiksi välttämällä matkustamista tai pidentämällä laitteiden elinkaarta.

GSMA:n arvion mukaan operaattoreiden palveluilla voi olla kymmenkertainen kädenjälki (auttaa vähentämään asiakkaiden hiilipäästöjä) niiden aiheuttamaan jalanjälkeen (hiilipäästöt) verrattuna.

Vinkkejä asiakkaillemme

Kierrätä laitteet oikeaoppisesti. Monilla suomalaisilla lojuu kotona käytöstä poistunutta elektroniikkaa, jonka kierrättäminen säästää luontoa ja energiaa. 

Suosi kannettavia tietokoneita. Tiesitkö, että vanhemmat pöytäkoneet kuluttavat jopa 80 prosenttia enemmän sähköä kuin kannettavat tietokoneet.

#astettaalemmas

Energian säästäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Siksi olemme tehneet useita lisätoimenpiteitä myymälöissämme ja toimitiloissamme liittyen digitaalisiin näyttöihin, valaistukseen ja lämpötilaan Suomessa ja Virossa. 

Jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan energian kulutukseen!

Elisa on mukana Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ja on vuonna 2017 sitoutunut tehostamaan vuotuista energiankäyttöään 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Olemme jo ylittäneet tämän tavoitteen. Nämä energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Neulo Elisa-villasukat lämmittämään jalkoja

Säiden viiletessä on ihanaa vetää villasukat jalkaan varpaita lämmittämään. Tällä ohjeella saat neulottua itsellesi ja läheisillesi villasukat, joita koristaa Elisan logo. Lankana on käytetty Novitan 7 Veljestä -lankaa sävyissä 011 valkoinen ja 136 lobelia, kumpaakin tarvitaan yksi kerä.

FAQ

Miten energianhinnan nousu vaikuttaa Elisaan ja Elisan palveluihin?

Elisalla on jo pitkään ollut käytössä sähkön ostosopimuksissaan suojausmekanismeja, jotka suojaavat isoilta hinnankorotuksilta. 2023 alkaen Elisan tuulivoimasopimus kattaa noin puolet Elisan mobiiliverkon kulutuksesta Suomessa. Täysin immuuneja emme kuitenkaan hintamuutoksille ole. 

Miten sähköpula vaikuttaa viestintäverkkoihin?

Energia-ala ja viranomaiset valmistelevat parhaillaan toimia mahdollisen sähköpulan varalta. Viestintäverkot vaativat toimiakseen sähköä, joten häiriöt sähkön jakelussa heijastuvat myös viestintäverkkoihin ja -palveluihin.