Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2024

Yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suomen talouden kasvun odo-tetaan pysähtyvän. Etenkin Venäjän sotaan Ukrainassa ja muihin konflikteihin liittyy edelleen epä-varmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä. 

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2023. Mobiilidatan ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2023. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan 12–13 prosenttia liikevaihdosta. 

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia. 

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet  vuoden 2025 loppuun mennessä

Liikevaihdon kasvu 2022–2025 Keskimääräinen vuosikasvu >2 %
Käyttökatteen kasvu 2022–2025
Keskimääräinen vuosikasvu >3 % 
Käyttöomaisuusinvestoinnit/liikevaihtoKorkeintaan 12 prosenttia 
Nettovelka/käyttökate1,5 – 2x
OmavaraisuusasteYli 35 prosenttia

Voitonjakopolitiikka

Elisan voitonjakopolitiikan mukaisesti varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa mahdollinen ylimääräinen pääoma. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Sivu päivitetty 26.1.2024