Velkarahoitus

Elisalla on vahva kassavirta ja tehokas pääomarakenne. 

Elisa on keskittänyt velkarahoituksen emoyhtiöön, joka huolehtii tytäryhtiöiden rahoituksesta. Keskitetty rahoitustoiminto hallinnoi rahoitustoimintaa ja velkaportfoliota varmistaakseen optimaaliset rahoitusjärjestelyt minimoimalla rahoitusmenot ja jälleenrahoitusriskin sekä takaamalla likviditeetin kaikille konserniyhtiöille.

Elisan nykyisten luottoluokitusten säilyttäminen on tärkeä osa rahoitusstrategiaa. Mittarit: nettovelka/EBITDA 1,5-2,0X sekä omavaraisuusaste > 35 %.

EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelma

Elisa perusti eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (European Medium Term Note, EMTN) vuonna 2000. Ohjelma päivitetään vuosittain ja se on keskeinen lähde Elisan keskipitkälle ja pitkälle velkarahoitukselle.

 • Liikkeeseenlaskija Elisa Oyj
 • Ohjelman koko: EUR 1,500,000,000
 • Listaus: Luxembourg Stock Exchange
 • Järjestäjä: Nordea
 • Dealers: Danske Bank, Landesbank Baden-Württenberg, Nordea Pankki, OP Yrityspankki, SEB, Svenska Handelsbanken ja Swedbank
 • Liikkeeseenlasku- ja maksuagentti: The Bank of New York Mellon

Kestävä rahoitus

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan myös rahoituksen osalta.

Allekirjoitimme vastuullisuustavoitteisiin sidotun syndikoidun lainajärjestelyn 2021 ja julkaisimme kestävän rahoituksen viitekehyksen 2022 tukemaan yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita. Elisa voi laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja viitekehyksen mukaisten vastuullisten investointien ja hankkeiden rahoittamiseksi tai jälleenrahoittamiseksi. Ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle 20.9.2023

Vastuullisen rahoituksen viitekehys sisältää Elisan ilmastotavoitteiden lisäksi digitaalisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueet. Sovellettavat kategoriat:

 • Energiatehokkuus
 • Uusiutuva energia
 • Ympäristöystävälliset rakennukset ja konesalit
 • Digitaalinen inkluusio
 • Sosiaalinen inkluusio 

Viitekehyksen laatimisessa neuvonantajana toimi Handelsbanken Capital Markets ja riippumattoman arvion (Second Party Opinion) on tehnyt Sustainalytics. Viitekehys on kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (International Capital Markets Association, ICMA) Green Bond ja Social Bond -periaatteiden ja Sustainability Bond -ohjeistuksen sekä LMA:n (Loan Market Association) vihreitä ja sosiaalisia lainoja koskevien periaatteiden mukainen.

Luottoluokitukset


 

Pitkäaikainen varainhankinta

Lyhytaikainen varainhankinta

Uusin julkaistu lausunto (englanniksi, pdf)

Moody's Investors ServicesBaa2 (stable)-
20.12.2022
S&P Global RatingsBBB+ (stable)A-214.4.2023


Lue lisää luokitusasteikoista:

Yhteystiedot

Juha Kervinen                                               Elisa sijoittajasuhteet
Rahoitusjohtaja                                            investor.relations@elisa.fi
Puh. 050 555 3625
juha.kervinen@elisa.fi