Optiot

Elisa hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta Elisa Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

Optiojärjestelmän kohteena oli noin 150-200 avainhenkilöä,  jotka eivät kuuluneet vuonna 2006 päätetyn ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Sama henkilö ei voinut kuulua sekä optiojärjestelmän että osakepalkkiojärjestelmän piiriin.

Optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 2.550.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optiot jakautuivat 2007A-, 2007B- ja 2007C-optioihin, joita kutakin on 850.000 kappaletta.

Tarkat ehdot ovat tässä Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus oli yhteensä enintään 1,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Elisan 2007 -optio-järjestelmä on päättynyt. Optioilla merkittiin  yhteensä 1 197 074 osaketta.

Elisan 2007-optio-oikeudet Määrä Merkityt osakkeet Alkuperäinen hankintahinta, euroa Viimeinen hinta, euroa Merkintä-
aika
A* 477850 12 375 11/ 2007; 20,84 15,72 Päättynyt
B*
 
582000 580 999 11/2008; 11,89 6,87 Päättynyt
C* 614000 603 700 11/2009; 13,99 8,67 Päättynyt