Sulautuneiden yhtiöiden osakkeet

Tälle sivulle on koottu tietoa HPY:n, Keski-Suomen Puhelimen (Yomi/KSP), Kymen Puhelimen, Lounetin, Telekarelian, TikkaComin, Soonin (TPO) ja Riihimäen Puhelimen osakkeista.

Lisätietoja: osakekyselyt@elisa.fi (kun lähetät meille sähköpostia osakekyselyihin liittyen, kerrothan viestissäsi seuraavat tiedot: mistä yhtiöstä on kyse, osakekirjan numero, osakekirjan omistajan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, yhteystietosi: nimi, sähköposti, puhelinnumero). 

Kymen Puhelin

Kymen Puhelin on sulautunut Elisaan 31.12.2013 ja Kymen Puhelimen osakkeenomistajista on tullut Elisan osakkeenomistajia. Kymen Puhelimen osakkeenomistajat saavat kutakin Kymen Puhelin Oy:n osaketta vastaan 144 kappaletta Elisan uusia osakkeita. 

Huomioithan, että vaihto-oikeus on päättymässä vuoden 2024 aikana.


Telekarelia

Telekarelia on sulautunut Elisaan 31.12.2013 ja Telekarelian osakkeenomistajista on tullut Elisan osakkeenomistajia. Telekarelian osakkeenomistajat saavat kutakin Telekarelian osaketta vastaan 25 kappaletta Elisan uusia osakkeita.  

Huomioithan, että vaihto-oikeus on päättymässä vuoden 2024 aikana.


Lounet

Lounet Oy:n* osakkeiden vaihto-oikeus Elisan osakkeiksi on päättynyt. Löytyneillä osakekirjoilla ei ole arvoa.

* Tämä koskee myös Lounet Oy:hyn aiemmin sulautuneita yhtiöitä, esimerkiksi Lounais-Suomen Puhelin Oy:tä, Paimion Puhelin Oy:tä, Piikkiön Puhelin Oy:tä, Piikkiön Puhelinosuuskuntaa, Liedon Puhelin Oy:tä sekä Liedon Puhelinosuuskuntaa.

Historia

Lounet Oy sulautui Elisaan 30.9.2007. Sulautumisvastikkeena Elisa antoi Lounetin osakkeenomistajille Elisa Oyj:n osakkeita. Osakkeita on siirretty Lounetin omistajien arvo-osuustileille tehtyjä vaihtovaatimuksia vastaan. Elisan osakkeet ovat odottaneet siirtoja ns. yhteisellä arvo-osuustilillä.

Elisan yhtiökokous 12.4.2018 päätti, että yhteiselle arvo-osuustilille siirrettyjen vaihtamattomien osakkeiden vaihto-oikeus päättyi 12.4.2018. Samalla päättyivät osakkeisiin liittyvät oikeudet, mm. oikeus vanhentumattomin osinkoihin.

Yhtiökokouksen päätös 12.4.2018:

Elisa yhtiökokous päätti, että Lounet Oy:n tai siihen aiemmin sulautuneiden yhtiöiden (esimerkiksi Lounais-Suomen Puhelin Oy, Paimion Puhelin Oy, Piikkiön Puhelin Oy, Piikkiön Puhelinosuuskunta, Liedon Puhelin Oy, Liedon Puhelinosuuskunta) osakkeenomistajien oikeus saada Elisa Oyj:n osakkeita sulautumisvastikkeena ja osakkeisiin perustuvat oikeudet päättyvät 12.4.2018. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sellaisten Lounet Oy:n osakkeiden, joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, esitetty viimeistään 12.4.2018, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Edelleen yhtiökokouksen päätöksen mukaan, mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 30.11.2018.

HPY (Helsingin Puhelinyhdistys, Osuuskunta HPY)

Kaikki oikeudet HPY-osuustodistusten vaihtamiseksi Elisan osakkeiksi tai rahatalletuksen nostamiseksi ovat vanhentuneet. Talletuksen viimeinen nostopäivä oli 15.8.2016, jota ennen omistajilla oli 10 vuotta aikaa nostaa tehty rahatalletus. Osakevaihdot vanhenivat jo tätä aiemmin.

Historiaa ja tietoa talletuksesta: Helsingin Puhelinyhdistys (HPY) muuttui Osuuskunta HPY:ksi vuonna 1998. Osuuskunnan jäsenille oli annettu jäsenyydestä osuustodistus. Yhtiömuodon muutosten ja arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen Osuuskunnan jäsenyys muuttui Elisa Oyj:n omistamiseksi ja osuustodistusten tilalle tuli osakkeita.
Saadakseen Elisa Oyj:n osakkeet omistajalla tuli olla arvo-osuustili. Koska kaikilla omistajilla ei ollut arvo-osuustiliä, myytiin siirtämättömät osakkeet lain ja Elisa Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Myynnistä saadut rahat talletettiin nykyiseen Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon vuonna 2006. Talletuksen viimeinen nostopäivä oli 15.8.2016, jota ennen omistajilla oli 10 vuotta aikaa nostaa tehty rahatalletus. Elisa lähetti osakkeenomistajille asiaa koskevat infokirjeet vuosina 2005, 2006 ja 2016.
Lisätietoja Elisan historiasta sivuillamme.

Onko löytyneellä osuustodistuksella arvoa? Missä Elisan osakkeeni ovat?

Osuustodistuksia ei kerätty pois, kun jäsenyys vaihtui Elisa Oyj:n osakkeiksi. Jos osuustodistus löytyy, voit tarkastaa arvo-osuustiliotteeltasi tai tiedustella arvo-osuustilisi hoitajalta (tyypillisesti tili on pankissa), onko sinulla Elisan osakkeita.

Löytyneellä osuustodistuksella ei ole enää arvoa.

Olemassa olevia osakkeita ja osakkeiden historiaa (ostot, myynnit) voit tiedustella arvo-osuustilisi hoitajalta (tyypillisesti pankista).

Mikä on omistukseni hankintahinta?

Elisan osakkeiden hintatiedot löytyvät sivuiltamme
Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistuksen hintatiedot löytyvät Usein kysyttyä -sivulta

Miten lasketaan Elisan osakkeiden hankintahinta verotuksessa?

Katso lisätietoja Usein kysyttyä -sivulta.
Mikäli omistat Elisa Oyj:n osakkeita siitä syystä, että olet saanut HPY:n osuustodistusta vastaan Elisan osakkeita, on hankintapäivä joko
a) osuustodistuksen etulehdellä oleva päivämäärä, jolloin olet hankkinut osuustodistuksen tai
b) osuustodistuksen välilehdellä olevan siirtomerkinnän päivämäärä.  
Olipa päivämäärä kumpi tahansa näistä, niin hankintahetki on ollut yli 10 vuotta sitten ja verotuksessa voi käyttää 40 %:n hankintameno-olettamaa.

Keski-Suomen Puhelin/Yomi Oyj (KSP)

Yomi Oyj:n (Keski-Suomen Puhelin, KSP) osakkeiden vaihto-oikeus Elisan osakkeiksi on päättynyt. Löytyneillä osakekirjoilla ei ole arvoa.

Historia: Yomi Oyj (entinen Keski-Suomen Puhelin, KSP) sulautui Elisaan 31.12.2004. Sulautumisessa Yomin / KSP:n osakkeenomistajille annettiin sulautumisvastikkeena Elisan osakkeita. Osakkeet siirrettiin Yomin / KSP:n omistajien arvo-osuustileille. Koska kuitenkaan kaikilla omistajilla ei ollut arvo-osuustiliä, talletettiin siirtämättömät osakkeet yhteiselle arvo-osuustilille.

Elisan yhtiökokous 6.4.2017 päätti, että yhteiselle arvo-osuustilille siirrettyjen vaihtamattomien osakkeiden vaihto-oikeus päättyi 6.4.2017. Samalla päättyivät osakkeiden liitännäisten oikeudet, mm. oikeus vanhentumattomin osinkoihin. Ennen yhtiökokousta asiasta tiedotettiin osakkaita monin tavoin, mm. kirjeitse ja ilmoituksella Keskisuomalaisessa.

Yhtiökokouksen päätös 6.4.2017: Elisa yhtiökokous päätti, että Yomi Oyj:n osakkeenomistajien oikeus saada Elisa Oyj:n osakkeita sulautumisvastikkeena ja osakkeisiin perustuvat oikeudet päättyvät 6.4.2017. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sellaisten Yomi Oyj:n osakkeiden, joiden omistajaa ei ollut kirjattu arvo-osuusjärjestelmään sulautumisen täytäntöönpanohetkellä 31.12.2004 ja joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa (Keski-Suomen Puhelimen osakekirja) sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä esitetty viimeistään 6.4.2017, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Edelleen yhtiökokouksen päätöksen mukaan, mikäli osakekirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 30.11.2017.

Tikka Communications Oy (Joensuun Puhelin Oy)


Tikka Communications Oy:n (Joensuun Puhelin Oy) osalta kaikki oikeudet ovat vanhentuneet. Löytyneillä osakekirjoilla ei ole arvoa.

Historia: Elisa teki Tikan omistajille ostotarjouksen vuonna 2005, jolloin moni myi osakkeensa Elisalle. Muiden omistajien osalta tehtiin osakeyhtiölain mukainen vähemmistölunastus välimiesoikeuden päätöksellä 2006. Lunastushinta talletettiin aluehallintovirastoon 9.8.2006. Talletus oli nostettavissa 10 vuotta ja oikeus varojen nostamiseen päättyi 9.8.2016.


Soon Communications Oyj (Tampereen Puhelinosuuskunta)

Soon Communications Oyj:n osalta kaikki oikeudet ovat vanhentuneet. Löytyneillä osuustodistuksilla ei ole arvoa.

Historia: Elisa teki Soonin omistajille vaihtotarjouksen vuonna 2001, jolloin moni omistajista vaihtoi Soonin osakkeensa Elisan osakkeiksi. Muiden omistajien osalta tehtiin osakeyhtiölain mukainen vähemmistölunastus välimiesoikeuden päätöksellä samana vuonna. Lunastushinta talletettiin aluehallintovirastoon 30.9.2002. Talletus oli nostettavissa 10 vuotta ja oikeus varojen nostamiseen päättyi 30.9.2012.

Riihimäen Puhelin Oy (RPO)

Riihimäen Puhelin Oy:n osalta kaikki oikeudet ovat vanhentuneet. Löytyneillä osakekirjoilla ei ole arvoa.

Historia: Elisa teki Riihimäen Puhelimen omistajille vaihtotarjouksen vuonna 2001, jolloin moni omistajista vaihtoi Riihimäen Puhelimen osakkeensa Elisan osakkeiksi. Muiden omistajien osalta tehtiin osakeyhtiölain mukainen vähemmistölunastus välimiesoikeuden päätöksellä 2003. Lunastushinta talletettiin aluehallintovirastoon 7.1.2004. Talletus oli nostettavissa 10 vuotta ja oikeus varojen nostamiseen päättyi 7.1.2014.