Elisaan sulautuneiden yhtiöiden osakkeet

Tälle sivulle on koottu tietoa Elisaan sulautuneiden yhtiöiden HPY:n, Keski-Suomen Puhelimen (Yomi/KSP), Kymen Puhelimen, Lounetin, Telekarelian, TikkaComin, Soonin (TPO) ja Riihimäen Puhelimen osakkeista. Lisäksi löydät tietoa PPO:n ja Anvian osakkeista.

Olemassa olevia osakkeita ja osakkeiden historiaa (ostot, myynnit) voit tiedustella arvo-osuustilisi hoitajalta (tyypillisesti pankista).

Euroclear ylläpitää Elisan lakisääteistä, ajantasaista osakasluetteloa. Euroclearin omistajakyselyt, puh. 020 770 6539. 

Kymen Puhelin ja Telekarelia

Kymen Puhelin Oy ja Telekarelia Oy sulautuivat Elisaan 31.12.2013. Sulautumisvastikkeena Elisa antoi Kymen Puhelimen ja Telekarelian osakkeenomistajille Elisa Oyj:n osakkeita. Osakkeet siirrettiin yhtiöiden omistajien arvo-osuustileille. Koska kuitenkaan kaikilla omistajilla ei ollut arvo-osuustiliä, talletettiin siirtämättömät osakkeet yhteiselle arvo-osuustilille.

Kymen Puhelimen ja Telekarelian osakkeenomistajilla on mahdollisuus vaihtaa vaihtamattomat Kymen Puhelimen* osakkeet Elisan osakkeiksi. Elisan tulevalle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti vaihtamattomien osakkeiden vaihto-oikeus päättyisi 12.4.2024. Samalla päättyisivät osakkeiden liitännäisten oikeudet (mm. oikeus vanhentumattomin osinkoihin). Yhtiökokouskutsu

Elisan yhtiökokous voi päättää mainitun päivän tai jonkin muun yhtiökokouksen jälkeisen päivän olevan viimeinen vaihtopäivä tai päättää hylätä ehdotuksen, jolloin vaihto-oikeus jatkuu toistaiseksi. Päivitämme tänne tiedon 12.4.2024 yhtiökokouksen jälkeen.

Tärkeitä päivämääriä

  • 12.4.2024 viimeinen päivä tehdä jälkivaihtovaatimus
  • 29.11.2024 viimeinen päivä täydentää määräaikaan mennessä jätettyä jälkivaihtovaatimusta toimittamalla kuoletetun osakekirjan kuoletuspäätös ja/tai muu puutteellinen dokumentaatio.

Huom! Suosittelemme käynnistämään kärjäoikeudessa kuolettamisprosessin mahdollisimman pian. Vaikka osakekirja olisi kadonnut, tulee itse osakkeiden vaihtamista koskeva vaatimus esittää Danske Bankille viimeistään 12.4.2024. Tällaisen vaatimuksen on sisällettävä tieto osakekirjan katoamisesta. 

Käräjäoikeuden ohjeet kadonneen osakekirjan kuolettamiseksi

Ne osakkeenomistajat, joilla oli arvo-osuustili sulautumishetkellä tai ovat sen jälkeen tehneet vaatimuksen osakkeista (jälkivaihto), ovat jo saaneet Elisan osakkeet. Heille vaihdon päättymisellä ei ole vaikutusta eikä aiheuta toimenpiteitä.

Kymen Puhelimen ja Telekarelian osakkeita koskevissa kyselyissä voit ottaa yhteyttä osakekyselyt@elisa.fi tai puh. 050 506 3653 (numero palvelee tiistaisin klo 9-11 ja torstaisin klo 13-15). 

Kymen Puhelin

Yhdellä Kymen Puhelimen osakkeella saa 144 Elisan osaketta.

Jos osakkeenomistajalla on Kymen Puhelimen osakekirjan sijaan Kotkan Puhelinyhdistyksen jäsenkirja, sen kanssa toimitaan näiden samojen ohjeiden mukaisesti

Miten toimia? 

Danske Bank vaihtaa Kymen Puhelimen osakkeita Elisan osakkeiksi riippumatta siitä, missä pankissa asiakkuus ja arvo-osuustili ovat. 

Katso tarkemmin tietoa:

Menettelyohjeet Kymen Puhelin


Telekarelia

Yhdellä Telekarelian osakkeella saa 25 Elisan osaketta.

Tämä koskee myös Telekarelia Oy:hyn aiemmin sulautuneen Outokummun Puhelimen osakekirjoja.

Miten toimia? 

Danske Bank vaihtaa Telekarelian osakkeita Elisan osakkeiksi riippumatta siitä, missä pankissa asiakkuus ja arvo-osuustili ovat. 

Katso tarkemmin tietoa:

Menettelyohjeet Telekarelia

Muut yhtiöt