Uusien osakkeiden liikkeellelaskupäivä

 

Milloin

Liikkeeseen-
laskija

Kenelle

Merkintähinta/
osake

Osakepääoma 
liikkeelle- laskun jälkeen

Osakemäärä (kpl) liikkeelle-laskun jälkeen

31.12.2013 Elisa Oyj Kymen Puhelin Oy:n ja Telekarelia Oy:n omistajille

Vastike:
kutakin Kymen Puhelimen  osaketta vastaan annetaan 144 Elisan osaketta

kutakin Telekarelian osaketta vastaan annetaan 25 Elisan osaketta

83 033 008,00€ 167 335 073
7.11.2013 Elisa Oyj Elisa Oyj:n 2 miljoonan oman osakkeen mitätöinti   EUR 83,033,008.00 165 504 660
19.6.2013 Elisa Oyj 2007C -optio-oikeuksien omistajat 9,97€ 83 033 008,00€ 167 504 660
20.3.2013 Elisa Oyj 2007C -optio-oikeuksien omistajat 9,97€ 83 033 008,00€ 167 174 182
28.12.2012 Elisa Oyj 2007C -optio-oikeuksien omistajat 9,97€ 83 033 008,00€ 167 167 782
31.10.2012 Elisa Oyj 2007C -optio-oikeuksien omistajat 9,97€ 83 033 008,00€ 176 138 820
26.6.2012 Elisa Oyj 2007B- ja 2007C-optio-oikeuksien omistajat

2007B-option hinta 6,87€
2007C-option hinta 9,97€

83 033 008,00€ 166 932,020
3.4.2012 Elisa Oyj 2007B- ja 2007C-optio-oikeuksien omistajat

2007B-option hinta 6,87€
2007C-option hinta 9,97€

83 033 008,00€ 166 761 777
29.12.2011 Elisa Oyj 2007B -optio-oikeuksien omistajat 8,17€ 83 033 008,00€ 166 662 763
24.10.2011 Elisa Oyj 2007B-optio-oikeuksien omistajat 8,57€ 83 033 008,00€ 166 339 750
27.6.2011 Elisa Oyj 2007A- ja 2007B-optio-oikeusien omistajat

2007A-option hinta 15,72 €
2007B-option hinta 8,57€

83 033 008,00€ 166 338 400
22.3.2011 Elisa Oyj 2007B-optio-oikeuksien omistajat 8,57€ 83 033 008,00€ 166 324 425
5.7.2007-1.10.2007 Elisa Oyj Lounet oy:n osakkeen-
omistajille
Vastike:kutakin Lounetin osaketta vastaan annetaan 0,07 Elisan osaketta 83 033 008,00€ 166 307 586
7.7.-
4.11.2005
Elisa Oyj Saunalahti 
Group Oyj:n osakkeen-
omistajille
Vastike on 1 Elisan osake kutakin Saunalahden 5,6 osaketta kohden 83 033 008,00€ 166 066 016

29.3.-
31.12.2004

Elisa Oyj Yomi Oyj:n osakkeen-
omistajille
Kutakin Yomin osaketta vastaan annettiin 0,5654 Elisan A-osaketta 70 994 554,50€ 141 989 109

2.5.-
10.9.2001

Elisa Communications Oyj

Soon 
Communications Oyj:n osakkeen-
omistajille

Vaihtotarjouksessa 1 Soonin osakkeella sai 0,452 Elisan A-osaketta

68 141 622,50€

136 283 245

24.4.-
30.5.2001

Elisa Communications Oyj

Riihimäen 
Puhelin Oy:n osakkaille

Vaihto-tarjouksessa 1 RPO:n osakkeella sai 127 Elisan A-osaketta

63 596 539,50 €

127 193 079

1.7.2000

HPY Holding Oyj

Helsingin 
Puhelimen 
E-osakkeen 
haltijoille

Yhdellä Helsingin Puhelimen E-osakkeella sai 2,16204 HPY Holdingin A-osaketta

62 532 533,50 €

125 065 067

17.4.-
18.4.2000

Helsingin 
Puhelin Oyj

Radiolinjan suurimmille vähemmistö-
osakkaille

498,20 mk/osake

270 808 800 mk

54 161 760

18.2.1999

Helsingin Puhelimen K-osakkeet muutettiin E-osakkeiksi

-

-

-

27 295 400 Puhelin-osuuskunta HPY:n 
K-osaketta muutettiin Helsingin Puhelimen 
E-osakkeiksi

10.2.1999

Helsingin 
Puhelin Oyj

private 
placement 
anti Oulun Puhelin Oy:lle 
ja Osuus-pankkien Keskuspankki Oyj:lle

323 mk/ osake 
(Oulun Puhelin Oy:lle 
tarjottiin merkittäväksi enint. 225 232 kpl ja Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle enint. 
75 000 kpl E-osakkeita. Anti merkittiin kokonaisuudes-saan.)

-

-

8.6.-
16.6.1998 (instituutioille 5.6.-16.6.98)

Puhelinosuuskunta HPY myi Helsingin Puhelin Oyj:n osakkeita

yleisölle ja kv-institutionaalisille sijoittajille

215 mk/ osake

256 596 300 mk

51 319 260 (E-osakkeita 
18 999 260, 
K-osakkeita 
32 320 000)

12.9.-23.10.1997

Helsingin 
Puhelin Oyj

jäsenille ja henkilöstölle

jäsenille 55 mk/ osake + lisämerkintävaraus
85 mk/ osake - henkilöstölle 77 mk

236 596 300 mk

47 319 260, joista 
E-osakkeita 
14 999 260