Osakkeen historia


Helsingin Puhelimen E-osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla 25.11.1997. Kesäkuussa 1998 Yhdistyksen yhtiömuoto muutettiin Osuuskunnaksi, jolloin yhtiö myi 4.000.000 omistamaansa Helsingin Puhelimen E-osaketta yleisölle sekä kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille, samalla Helsingin Puhelin laski liikenteeseen 4.000.000 uutta Helsingin Puhelimen E-osaketta.

Helmikuun 1998 loppuun mennessä Osuuskunta oli muuttanut kaikki tällöin omistamansa 27.295.400 kpl Helsingin Puhelimen K-osaketta E-osakkeiksi. Muuntojen sekä Oulun Puhelin Oy:lle ja Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle suunnattujen osakeantien jälkeen Osuuskunnan äänimäärä Helsingin Puhelimen osakkeenomistajana laski 91,1 prosentista 68,4 prosenttiin.

Osuuskunnalla oli 31.3.1999 noin 348.000 rekisteröityä jäsentä. Vuonna 1995 osuustodistusten määrää rajoitettiin 575.000:een, uusien osuustodistusten myynti lopetettiin tammikuussa 1998. Osuustodistukset olivat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pre-listalla 19.10.1998 – 4.5.1999 välisenä aikana. 11.5.1999 Osuuskunta muuttui HPY Holdingiksi, samalla osuuskunnan jäsenrekisteriin merkityistä jäsenistä tuli HPY Holdingin osakkeenomistajia. Yhdellä Osuustodistuksella sai 150 kpl HPY Holdingin A-osaketta, jonka kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 1.7.1999.

HPY Holding Oyj ja Helsingin Puhelin Oyj sulautettiin toisiinsa 1.7.2000. Yhtiön rakenteelliset muutokset olivat alkaneet jo vuonna 1994, joiden tarkoituksena on ollut luoda mahdollisimman kilpailukykyinen, asiakaslähtöinen omistaja-arvoa kasvattava yritysryhmä. Sulautumisen yhteydessä Helsingin Puhelimen liiketoiminnot siirrettiin HPY Holding Oyj:lle. HPY Holding Oyj muutti fuusion yhteydessä nimensä Elisa Communications Oyj:ksi. Sulautumisen yhteydessä Helsingin Puhelimen osakkeenomistajille annettiin kutakin omistamaansa E-osaketta vastaan 2,16204 HPY Holdingin A-osaketta, jonka yhteydessä Helsingin Puhelimen E-osakkeet mitätöitiin ja HPY Holdingin A-osake muutti nimensä Elisa Communications A-osakkeeksi. Elisa Communicationsin A-osakkeen kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 3.7.2000.

Elisan osakkeen hintahistoria

Helsingin Puhelin Oyj listautui Helsingin pörssiin vuonna 1997. Listautumisannissa sai yhdellä Helsingin Puhelinyhdistyksen (HPY) puhelinosuustodistuksella merkitä 10 kpl Helsingin Puhelin Oyj:n osaketta hintaan 55 mk/kpl (9,25 euroa), lisämerkinnät maksoivat 85 mk/kpl (14,30 euroa).
 
Vuonna 1999 Helsingin Puhelin Oyj:n ja HPY Holding Oyj:n (HPY:n seuraaja) fuusioituivat, jolloin Helsingin Puhelin Oyj:n osakkeet vaihtuivat HPY Holding Oyj:n osakkeiksi kertoimella 2,16204.
 
Samana vuonna HPY:n puhelinosuustodistus vaihtui 150:een HPY Holding Oyj:n osakkeeseen.
 
Vuonna 2000 kaikki HPY Holding Oyj:n osakkeet vaihtuivat Elisan osakkeiksi yhden suhde yhteen.
 
Esimerkki:
1 HPY:n puhelinosuustodistus = 150 kpl Elisan osakkeita
Listautumisannissa merkityt 10 kpl Helsingin Puhelin Oyj:n osaketta = 21 kpl Elisan osakkeita
Yhteensä 171 kpl Elisan osakkeita

Hankintahinnat osakkeiden luovutustapauksissa:


150 osakkeen hintahinta on puhelinosuustodistuksen hankintahinta. Jos se on hankittu yli 10 vuotta sitten, verotuksessa käytetään joko todellista hankintahintaa tai 40 prosentin hankintameno-olettamaa.

21 osakkeen hankintahinta on 92,50 € (4,40 €/osake). Kts. ensimmäinen kappale.