Vastuullisuuden avainluvut

EU-taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot

Elisan liiketoiminta ja digitalisaatioratkaisut edistävät merkittävästi kestävää kehitystä ja asiakkaiden sekä yhteiskunnan ympäristöystävällistä toimintaa. Ympäristötyössä Elisa on edelläkävijä, yhtiö on hiilineutraali ja liiketoiminta edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Elisan vastuullisen rahoituksen viitekehys tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja investointeja.

Elisa raportoi taksonomia-asetuksen perusteella indikaattorit vuodelta 2021 vastuullisuusraportissa. Teleoperaattoritoimialaa ei ole toistaiseksi sisällytetty luokitusjärjestelmään, joten osuus raportoinnissa on vähäinen. Luokituksen piiriin (eligible) kuuluvat Elisalta konesalipalvelut, viihtymisen palvelut, teollisuuden ja verkon IoT-ratkaisut, sekä etäneuvottelupalvelut.

Elisan EU-luokitusjärjestelmän piiriin kuuluva osuus vuonna 2021 oli liikevaihdosta 14,2 %, käyttöomaisuusinvestoinneista 8,6 % ja toimintakuluista 7,3 %. Luvut on varmennettu.

Taksonomiakriteeristön laajentuessa kattamaan teleoperaattoriliiketoiminnan, tulee valtaosa Elisan liiketoiminnasta olemaan EU-luokittelujärjestelmän mukaista.