Päästökompensaatiomme

Elisan tavoitteena on vähentää päästöjään. Koska kaikkia päästöjä ei voida toiminnassamme vielä estää, käytämme toistaiseksi myös kompensointia ilmastotoimiemme nopeuttamiseksi. Samalla etsimme systemaattisesti keinoja kompensaatio-osuuden pienentämiseksi.

Monet yritykset pyrkivät tänä päivänä hiilineutraaliuuteen, jolloin niiden toiminta ei lisää ilmakehään ilmastomuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasuja. Kasvihuonekaasut eivät tunne maarajoja ja ne jakautuvat tasaisesti ilmakehään. Ilmanmuutosta voidaan siis hidastaa vähentämällä näiden päästöjen syntyä tai sitomalla hiilidioksidia ilmakehästä myös muualla kuin lähialueella. Tätä hiilidioksidipäästöjä vähentävää investointia kutsutaan päästökompensoinniksi. Sen määrä ilmoitetaan hiilikrediiteissä, jossa yksi krediitti vastaa yhden tonnin hiilidioksidin vähennystä. 

 Elisan kompensaatiolaskennassa huomioimme polttoaineet (scope 1) ja pienen osan muusta ostoenergiasta (scope 2), sekä jätteet, henkilöstön liikematkat ja työmatkat (scope 3). Elisan toiminnassa olemme vuosien 2020-2022 osalta kompensoineet yhteensä 21 455 tonnia hiilidioksia.

Kompensoinnin avulla saavutimme Elisalla hiilineutraaliuuden vuonna 2020. Elisan toiminnassa olemme vuosien 2020-2021 osalta kompensoineet yhteensä 13 200 tonnia hiilidioksia.

Lisätietoa Elisan kasvihuonekaasupäästöjen säästömittareiden laskentaperiaatteista ja ympäristöpolitiikasta löytyy Elisan ympäristövastuun hallintajärjestelmän kuvauksesta.

Tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia päästökompensaatioportfoliomme kehittämiseksi ja näemme, että ilmastoteoilla eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa on oma tärkeä roolinsa. Etsimme systemaattisesti keinoja toimintamme kompensaatio-osuuden pienentämiseksi ja innovoimme uusia tapoja luoda hiilikädenjälkeä, eli autamme asiakkaitamme vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi Elisa Rehti 5G -liittymän avulla asiakas voi hyvittää puhelimensa valmistuksesta ja käytöstä syntyneet päästöt. Toteutamme päästöhyvityksen jyvittämällä Rehti 5G-liittymän osalta osuuden päästöportfoliomme hankkeisiin. Lue lisää Elisa Rehti 5G -liittymästä.

Elisan kompensaatioportfolio

Elisa on toteuttanut yhdessä kompensaatiopartnereiden kanssa monipuolisen, eri maanosiin ja hanketyyppeihin perustuvan päästökompensaatioportfolion. Se koostuu korkealaatuisista hankkeista, joiden kestävän kehityksen ja riskien taso on arvioitu. Haluamme myös edistää ilmastoa hyödyttäviä innovaatiota, esimerkiksi uudentyyppisten kotimaisten projektien kautta.

Elisan kehittyvän kompensaatioportfolion käyttö ja rakenne:

Metsiensuojeluhanke, Kambodža

SOUTHERN CARDAMOM REDD+ PROJECT

YK:n REDD+ -ohjelman mukainen hanke suojelee tärkeää osaa Kambodžan Kardemummanvuorten sademetsää, jotta se voi jatkossakin toimia merkittävänä hiilinieluna. Alue on yksi maailman 200 tärkeimmistä biodiversiteetin suojelun kohteista, ja siellä elää mm. malaijikarhu, puuleopardija siaminkrokotiili. Hanke tuottaa myös merkittäviä hyötyjä alueen yhteisöille, uusien ja kestävien toimeentulomahdollisuuksien kautta. Tehostamalla alueella seurantaa, vähennetään ympäristöön kohdistuvia paineita samalla kun lisätään merkittävästi hyvinvointia alueella.

Metsänistutushanke, Kolumbia

VICHADA CLIMATE REFORESTATION PROJECT (PAZ)

Kolumbian Orinoco-alueeseen sijoittuva metsänistutushanke on Gold Standardin sertifioima. Sen tavoitteena on synnyttää heikentyneen maaperän alueille metsiä, jotka tuottavat korkealaatuista lehtipuuta. Nämä sitovat hiiltä ja vakauttavat samalla ympäristöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Hankkeen tavoitteena on kannattavan tuotanto- ja suojelujärjestelmän rakentaminen, ja samalla työpaikkojen luominen.


Energiatehokkuushanke, Sambia

AFSTOR SOLAR HOME AND COOKER -SYSTEEMI KYLÄYHTEISÖILLE

Aurinkokeittimien toimittaminen Chiyumun kylään Monzen alueella Sambiassa poistaa polttopuun tarvetta ruoanlaittoa varten. Keittimiä käyttävät perheet näkevät muitakin etuja. Lapset eivät myöhästy koulusta siksi että aamulla pitää kerätä polttopuita, ja perheenäidiltä vapautuu aikaa muihin tehtäviin. Illalla perheet saavat lieden akusta sähkövaloa valaistukseen, eikä tarvitse ostaa polttoainetta savuavaa öljylamppua varten. Myös perheen puhelimet voidaan ladata liesillä, mikä säästää jopa kymmenien kilometrien matkan latauspaikkoihin. Asuinalueella on paha metsäkato ja osana aurinkoliesiprojektia perheet osallistuvat uusien puiden istuttamiseen. Kaikkiaan ratkaisu vähentää perheiden tarvetta muuttaa kylistään isoihin kaupunkeihin.

Energiatehokkuushanke, Uganda

IMPROVED COOKSTOVES FOR SOCIAL IMPACT IN UGANDAN COMMUNITIES

Ugandan Gold Standardin sertifioima puhtaampien keittimien hanke vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää samalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tukemalla paikallisia perheitä vaihtamaan perinteiset ruuanlaittomenetelmät energiatehokkaampiin keittimiin, autamme heitä vähentämään polttopuun tarvetta ja metsien paikallista häviämistä. Samalla naisten ja lasten aikaa säästyy polttopuun keruusta muuhun, ja kotien ilmanlaatu paranee.


Hiilenpoistohanke, Suomi

BIOCHAR

Puro.earth -markkinapaikkahanke tuottaa kestävällä tavalla pyrolyysin avulla suomalaisten kuusimetsien harvennushakkuista korkealaatuista biohiiltä, esimerkiksi istutuksien lisäaineeksi tai kaatopaikkojen vedensuodatukseen.

Metsänsuojeluhanke, Indonesia

RIMBA RAYA BIODIVERSITY RESERVE REDD+ PROJECT

Hankkeessa suojellaan Rimba Rayan aluetta metsäkadolta kaakkoisessa Borneossa, Indonesiassa. Jo vuosikymmenien ajan Borneo on kärsinyt metsäkadosta ja sen jäljellä olevat sademetsät ovat vaarassa hävitä puunkorjuun, laittomien hakkuiden, mineraalikaivosten ja palmuöljyn tuotannon vuoksi. Suojelualue kattaa 64 000 hehtaaria ja se on elinympäristö sadoille lajeille, mukaan lukien uhanalaiselle borneonorangille. Borneon turvesuometsät sisältävät hiiltä 70 kertaa enemmän kuin fossiilisten polttoaineiden käytön vuosittaiset yhteenlasketut CO2-päästöt koko maapallolla, eli niiden hiilinielujen suojelu on hyvin tärkeää ilmastomuutoksen estämiseksi. Projekti turvaa samalla suojelualueen erittäin rikkaan biodiversiteetin säilymisen.


FAQ

Mitä ilmastokompensointi on ja miten se toimii?

Käytännössä kompensointi tarkoittaa sitä, että yritys tukee ilmaston kannalta positiivisia tekoja oman arvoketjunsa ulkopuolella niiden päästöjen verran, joita se ei itse heti pysty vähentämään. Ilmastokompensoinnilla tarkoitetaan yleisesti sitä, että jokin toimija ostaa päästövähennysyksiköitä. Näitä muodostuu esimerkiksi tukemalla uusiutuvan energian käyttöönottoa tai metsityshankkeita kehittyvissä maissa.

Miksi Elisa kompensoi?

Elisan ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa omat päästönsä ja hakea keinoja niiden vähentämiseksi. Päästövähennyksiä ja toimenpiteitä on tehty vuodesta 2009. Koska kaikkia toiminnastamme syntyviä päästöjä ei voida estää, haluamme nopeuttaa kompensoimalla ilmastotoimia samalla kun etsimme systemaattisesti keinoja kompensaatio-osuuden pienentämiseksi.

Maksavatko asiakkaat Elisan kompensoinnin?

Elisan kompensoinnissa on kyse yhtiön vapaaehtoisista ilmastotoimista, jonka kustannuksia ei kerätä asiakkailta esimerkiksi vapaaehtoisten maksujen kautta. Kustannukset eivät kohdistu myöskään suoraan tuotteisiin tai palveluihin.

Ovatko Elisan kaikki palvelut hiilineutraaleja?

Elisa on oman toimintansa osalta hiilineutraali, jolloin myös tarjoamamme palvelut, kuten liittymät, ovat laskennallisesti hiilineutraaleja.

Miten voin olla varma kompensaatioiden ilmastohyödystä?

Elisa kuolettaa läpinäkyvästi käyttämäänsä kompensaatioihin liittyvät hiilikrediitit, jolloin niitä ei voi enää jälleenmyydä. Hankituista kompensaatioista ja niiden ilmastohyödyistä viestitään ymmärrettävällä tavalla säännöllisesti ja läpinäkyvästi.

Mikä on hiilikädenjälki?

Hiilikädenjäljeksi kutsutaan niitä positiivisia ilmastotekoja, joilla yritys tai yksilö auttaa muita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Arkielämän esimerkkinä naapurisi voi lainata sinulle pyöräänsä, jolloin voit käydä kaupassa ilman autoa ja välttää polttoaineesta syntyvät päästöt. Elisa haluaa auttaa asiakkaitaan ja yhteiskuntaa laajasti vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. Tätä kutsumme kädenjäljeksemme.

Miten Elisa valitsee hyvitysprojektit?

Elisa valitsee hyvitysprojekteiksi korkealuokkaisia erityyppisiä globaaleja kasvihuonepäästöjä vähentäviä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistäviä hankkeita. Puolet projekteistamme on tällä hetkellä Gold Standardin mukaan sertifioituja ja kaikissa on varmistettu, että projekti on kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Päästövähennykset ovat uusia ja lisäisiä, eli niitä ei syntyisi ilman panostuksia näihin projekteihin. Kompensaatioprojektien lisäksi Elisa pitää myös erityyppisiä ei-sertifioituja ilmastotekoja lisäkeinona vaikuttaa esimerkiksi tietoisuuteen.

Kehittääksemme Elisan kompensaatioon liittyviä toimintatapoja ja portfoliota käymme mielellämme aktiivista vuoropuhelua päästökompensaatioiden toimittajien sekä muiden asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Elisa tekee tällä hetkellä yhteistyötä kompensointipartnereiden Nordic Offsetin, South Polen ja Afstorin kanssa.