Olennaisuudet ja sidosryhmädialogi

Elisalle olennaisten vastuullisuusnäkökohtien tunnistamisessa olemme huomioineet toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme kannalta merkittävimmät taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset sekä digitaaliseen toimialaan vaikuttavat muut merkittävät trendit.

Olennaisten näkökohtien jatkuva tarkastelu on osa vastuullisuustyötämme ja niiden vaikuttavuutta liiketoiminnoille arvioidaan Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Tulokset on kuvattu alla:


Sidosryhmädialogi

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, yhteiskunnalliset toimijat1)  ja kumppanit.

Sidosryhmät katselmoidaan vuosittain olennaisuusanalyysipäivityksen yhteydessä Elisan yritysvastuun johtoryhmässä.

Keräämme ymmärrystä olennaisuuksista ja sidosryhmien odotuksista säännöllisten tapaamisten, erilaisten kyselyiden ja selvitysten sekä päivittäisjohtamisen kautta.1) Yhteiskunnallisiin toimijoihin luetaan mukaan viranomaiset, virkamiehet, poliitikot, kansalais- ja muut järjestöt sekä tutkimusorganisaatiot. Ulkoisia sidosryhmiä tarkastellaan sekä asiakkuus- että vaikuttajanäkökulmasta.