Elisan tukiasema

Virtuaalinen voimalaitos

Elisan tukiasemien akkureservi uusiutuvan sähköntuotannon tukena

Elisan hajautettu virtuaalinen voimalaitos parantaa Suomen sähköverkon häiriönkestävyyttä ja edesauttaa vihreää siirtymää sähköntuotannossa. 

Elisan tukiasemien akkureservistä on rakennettu älykkäästi ohjattu hajautettu virtuaalinen 150 MWh:n voimalaitos, joka toimii osana Suomen sähköjärjestelmän säätöreserviä. Sitä voidaan käyttää nopeasti reagoivana varavoimana silloin, kun Suomen sähköverkon tasapaino tarvitsee tukea esimerkiksi silloin kun tuulivoiman todellinen tuotanto ei vastaa ennustetta tai kun sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino äkillisesti häiriintyy. Tällainen Distributed Energy Storage (DES) -ratkaisu toteuttaa Elisan missiota: Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus.

Tuulivoimala

Akkureservi edesauttaa vihreää siirtymää

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla tasapainossa joka ikinen sekunti, jotta yhteiskunnassa pysyvät valot päällä. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon kasvu lisää sähkön tuotantotehon vaihtelua. Jotta uusiutuvaa sähköntuotantoa voidaan lisätä ja vihreä siirtymä edistyisi, tarvitaan tasapainottavaa sähkön varastointikapasiteettia, johon Elisan tukiasemien akkureservi on yksi ratkaisu.

Hiilidioksidilaskelmien perusteella Elisan hajautettu virtuaalinen voimalaitos vähentää Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 20 000 tonnia vuosittain, kun fossiilista varavoimaa tarvitaan aiempaa vähemmän sähkönkulutuksen huippuja varten.


Perhe kotona

Alentaa sähkön huippuhintoja

Käytännössä virtuaalinen voimalaitos lataa siihen kuuluvien tukiasemien akkuja alhaisen sähkönkysynnän aikana, jolloin sähkö on edullista. Vastaavista varavoimalan akuista syötetään sähköä takaisin sähköverkkoon, kun sähkönkulutus on korkealla. Näin virtuaalinen voimalaitos tasaa sähkönkulutuksen huippuja ja kalliita hintoja. Alhaisemmista sähkön hinnoista hyötyvät kaikki sähkönkäyttäjät.


Voimalinja

Parantaa sähköverkon kriisinkestävyyttä

Elisalla on kantaverkkoyhtiö Fingridiltä saatu lupa käyttää tukiasemien akkureserviä sähkön säätömarkkinoilla Suomessa. Tämän tyyppinen sopimus on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Elisan hajautettu virtuaalinen voimalaitos tarjoaa Suomen kantaverkkoon kriittisen lisäenergianlähteen, jota voidaan käyttää sähköverkon häiriötilanteessa tai huippukysynnän aikana. Siten se parantaa sähköverkon kriisinkestävyyttä. 

Kaupunkikuva

Tekoälyosaamiseen pohjautuva vientituote

Elisan hajautettu virtuaalinen voimalaitos perustuu mobiiliverkon tukiasemien akkureservin yhdistävään älykkääseen ohjausjärjestelmään, jossa hyödynnetään Elisan tietoliikenneverkkojen hallintaan kehitettyä tekoälyosaamista. 

Teleoperaattorit ovat maailman toiseksi suurin akkujen käyttäjä. Elisa tarjoaa kehittämäänsä Distributed Energy Storage -ratkaisua myös muiden maiden teleoperaattoreille, jotka voivat näin parantaa mobiiliverkkonsa luotettavuutta ja nopeuttaa omalta osaltaan sähköntuotannon vihreää siirtymää investoimalla hajautettuun akkureserviin ja sen tasapainottavaan käyttöön sähkömarkkinoilla.

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Elisalle myönnettiin vuoden 2023 alussa  3,9 miljoonan euron EU-tukirahoitus, jolla mahdollistetaan palvelun nopeutettu käyttöönotto.