Compliance

Suomalaisena, kansainvälistyvänä yhtiönä on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. Toimintamme perustuu sidosryhmiemme luottamukseen. Noudatamme lakeja ja toimintaperiaatteitamme kaikessa toiminnassamme, ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Elisan vastuullisuuden ja kestävän toiminnan kannalta muita keskeisiä sisäisiä periaatteitamme ovat Elisan eettisen ostamisen periaatteet, henkilöstöpolitiikat (mukaan lukien tasa-arvoperiaatteet), korruption ja lahjonnan vastainen politiikka, markkinointiohjeet, ympäristöpolitiikka, riskienhallintapolitiikka ja tietoturvapolitiikka.

Pörssiyhtiönä Elisaa sitovat myös arvopaperimarkkinoita koskevat lait ja hyvän hallinnoinnin säännökset ja suositukset.
Aktiivinen sidosryhmädialogi on tärkeä osa päivittäistä liiketoimintamme ja vastuullisuutemme kehittämistä.

Yleiset toimintaperiaatteet

Elisan yleisissä toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) määrittelemme tapamme toimia.
Elisan yleiset toimintaperiaatteet koskevat koko Elisa-konsernia, kaikkea liiketoimintaamme ja koko henkilöstöämme. 

Ilmoita väärinkäytöksestä

Elisalaiset, Elisan kumppanit ja muut yhtiön sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilystä Elisan yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta yhtiön muiden kanavien lisäksi Elisan anonyymin ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta.

Linkit aiheeseen liittyen

+ Elisan tiedonantopolitiikka (linkki ao sivulle)

+ Elisan vastuullisuus (linkki vastuullisuuden sivuille)