Vastuullinen toimitusketju

Yhteistyömme yli 5 000 toimittajan ja alihankkijan kanssa on tärkeä osa vastuullisen liiketoimintamme kehittämistä. Aktiivisella yhteistyöllä voimme varmistaa, että laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet saavutetaan toimitusketjun eri osa-alueilla.

Elisan hankinnan vastuullisuutta ohjaavat Elisan Eettisen ostamisen periaatteet, Yleiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct), Tilaajavastuulain noudattaminen sekä Elisan liittyvät politiikat, ohjeistukset ja periaatteet. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme lakien ja määräysten noudattamista sekä lahjonnan vastaisuutta.

Allekirjoittaessaan sopimuksen edellytämme toimittajan kunnioittavan Elisan Eettisen ostamisen periaatteita, kansainvälisiä työtä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita ja sopimuksia. 

Tämän lisäksi odotamme toimittajan huolehtivan rajallisten resurssien tehokkaamman käytön ja haitallisten ympäristöpäästöjen vähentämisestä. Toimittajilla ja heidän alihankkijoillaan on mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista epäkohdista tai ilmenneistä väärinkäytöksistä Elisan Yleisissä toimintaperiaatteissa kuvatun ohjeistuksen mukaisesti myös nimettömänä (Elisa Whistleblowing).

Olemme teleoperaattoreiden kansainvälisen Joint Alliance for CSR (JAC) -yhteistyöverkoston jäsen. Yhteistyön tavoitteena on parantaa vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa toteuttamalla yhdessä määriteltyjen kriteerien mukaisia sosiaalisen ja ympäristövastuun arviointeja ja auditointeja toimitusketjussa. 

Elisan toimitusketjun sosiaalisen (CSR) auditoinnin prosessi (englanniksi)

Vastuullinen hankinta ja eettinen ostaminen muodostavat tärkeän ulottuvuuden Elisan toimitusketjun hallinnassa. Vastuullisuus on yksi arvoistamme, ja sitä odotetaan myös Elisan toimittajilta.

Joint Alliance for CSR (JAC)

Elisa on osa Joint Alliance for CSR (JAC) -yhteisöä. JAC-yhteistyö vahvistaa toimittajasuhteiden hallintaa, auditointikyvykkyyttämme sekä lisää osaamista alan parhaista käytännöistä toimitusketjujen vastuullisuudessa. 

JAC:in tarkoituksena on varmentaa, arvioida ja kehittää yritysvastuun toteutumista ICT-alan keskeisten valmistajien ja toimittajien parissa. Jäsenistö jakaa resursseja ja parhaita käytäntöjä kehittääkseen pitkän tähtäimen vastuullisuuden toteutumista toimitusketjuissa kansainvälisellä tasolla. Yhteistyö on lisännyt merkittävästi auditointien määrää ja korjaavia toimenpiteitä, joita seurataan ja joista raportoidaan osana JAC-yhteistyötä. Tämä edistää vastuullisuusstandardien toteutumista läpi toimitusketjun. 

Joint Alliance for CSR -yhteisön jäsenenä toteutamme auditointeja toimittajillemme JAC-yhteisössä määriteltyjen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kriteerien perusteella, edistääksemme vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa. 

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Elisa on asettanut kunnianhimoiset, Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet. Edellytämme toimittajiltamme:

  • Rajallisten resurssien (kuten energian, veden, raaka-aineiden) käytön tehostamiseksi aktiivisella tavalla on olemassa prosessit.
  • Haitallisten ympäristöpäästöjen riskien arvioimiseksi ja vähentämiseksi on olemassa asiaankuuluvat johtamiseen liittyvät, operatiiviset ja tekniset menetelmät.
  • Tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyden parantamiseksi loppukäyttäjän käytössä on olemassa asianmukaiset menetelmät.
  • Tuotteiden ja palvelujen ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä tuottavaa innovatiivista kehittämistä tuetaan.

CDP Supply Chain -jäsenyys

CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka yli 20 vuoden aikana on tarjonnut järjestelmän tukemaan globaalisti yhtiöiden ympäristösitoumuksia.  Lisätietoja: https://www.cdp.net 

Vuodesta 2022 Elisa on kutsunut suurimmat toimittajansa mukaan raportoimaan ilmastotoimenpiteistään CDP-järjestelmään.

Yhteistyö ja jaetut tavoitteet toimitusketjun toimijoiden kanssa ovat ratkaisevia Elisan nollapäästö 2040 -tavoitteen saavuttamisessa.  Toimitusketjun kanssa tehtävä yhteistyö on jo nyt hyvällä tasolla, mistä osoituksena on Elisan 2023 saama CDP Supplier Engagement Leader -tunnustus. Yli 15 000 CDP:lle raportoineen yrityksen joukossa Elisa sijoittui 8 prosentin kärkeen kun arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvää toimitusketjun sitouttamista.