Johtaminen ja tavoitteet

Johtaminen

Elisan kestävään kehitykseen liittyvät olennaiset asiat käsitellään ja hyväksytään säännöllisesti Elisan yritysvastuujohtoryhmässä, Elisan johtoryhmässä sekä Elisan hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Elisan hallitus vahvistaa ja allekirjoittaa vuosittaisen kestävän kehityksen raportin mukaan lukien ei-taloudelliset tiedot. Taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristövastuun aiheista Elisan johtoryhmässä vastaavat Talousjohtaja, Henkilöstöjohtaja ja Hallintojohtaja.

Riskienhallinta

Vastuullisuusriskien hallinnan kuvaus

Tavoitteet ja mittarit

Vastuullisuus on yksi Elisan strategisista tavoitteista ja yksi tuloskorttimittareistamme. Lisäksi olemme määritelleet vastuullisuuden eri osa-alueille tavoitteet ja mittarit, joista raportoimme vuosittain vastuullisuusraportissamme. Q1 2022 alkaen olemme raportoineet keskeisten vastuullisuusmittareiden tulokset myös osavuosikatsauksissamme.