Johtaminen ja tavoitteet

Vastuullisuuden johtaminen

Elisan kestävään kehitykseen liittyvät olennaiset asiat käsitellään ja hyväksytään säännöllisesti Elisan yritysvastuujohtoryhmässä, Elisan johtoryhmässä sekä Elisan hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Elisan hallitus vahvistaa ja allekirjoittaa vuosittaisen kestävän kehityksen raportin mukaan lukien ei-taloudelliset tiedot. Taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristövastuun aiheista Elisan johtoryhmässä vastaavat Talousjohtaja, Henkilöstöjohtaja ja Hallintojohtaja.


Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Olennaiset kestävyysriskit ja niiden hallintamenetelmät arvioidaan jokaisella vastuullisuuden osa-alueella. 

Vastuullisuusriskien hallinnan kuvaus

Tavoitteet ja mittarit

Vastuullisuus on yksi Elisan strategisista tavoitteista ja yksi tuloskorttimittareistamme. Lisäksi olemme määritelleet vastuullisuuden eri osa-alueille tavoiteet ja mittarit, joista raportoimme vuosittain kestävyysraportissamme. Q1 2022 alkaen olemme raportoineet keskeisten vastuullisuusmittareiden tulokset myös osavuosikatsauksissamme.

Tavoitteet ja tulokset 2023