Lapset ja digitaalisuus

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Haluamme, että lapset voivat elää kestävässä maailmassa nyt ja tulevaisuudessa. 

Digitaalinen maailma on laajentunut fyysisen maailman rinnalla ja on erityisesti lapsille ja nuorille yhä tärkeämpi toimintaympäristö. Lapset ja nuoret käyttävät sujuvasti digitaalisia palveluita ja tapaavat kavereitaan netissä. He ovat myös usein digitaidoiltaan taitavampia kuin vanhempansa. Toisaalta vanhemmat ovat usein huolissaan lapsille haitallisista nettisisällöistä. 

Digitaalisuus tuo mukanaan paljon hyötyjä lapsille – kuten korkealaatuisen ja inklusiivisen koulutuksen, virtuaalisen etäopiskelun, pääsyn tiedon lähteille, mutta netissä olevat riskit on hyvä tunnistaa. Haitallinen sisältö tai valeuutiset, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö netin avulla, nettikiusaaminen ja -väkivalta uhkaavat lasten terveyttä, turvallisuutta ja oikeuksia. Kaikilla lapsilla ei myöskään ole pääsyä nettiin ja digitaaliseen sisältöön. 

Lasten ja nuorten tasapuolinen osallistaminen ja mukanaolo (diversity & digital inclusion) digitaalisessa ympäristössä turvallisesti on Elisalle tärkeää ja edistämme digitalisaation turvallisuutta omassa toiminnassamme, kumppaniyhteistyössä, tarjoamiemme palveluiden kautta sekä yhteiskunnallisissa hankkeissamme.  

Elisan oma toiminta pohjautuu arvoihimme, missioomme sekä toimintaohjeisiimme, politiikkoihin ja ohjeisiin. Olemme sitoutuneet UN GC periaatteisiin  ja hyödynnämme työssämme myös Unicefin Children’s Righs and Business Principles –ohjeistuksia. 

Elisa ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhdistävät voimansa nuorten digihyvinvoinnin parantamiseksi

Elisa ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ovat solmineet monivuotisen yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten digihyvinvointia Suomessa. Osana yhteistyötä Elisa tukee Suomen Kulttuurirahaston käynnistämää ja rahoittamaa sekä MLL:n toteuttamaa Digitutkijat-hanketta. 

35 % nuorista haluaisi käyttää älylaitteita vähemmän, mutta ei pysty.

Tutkimus: Nuoret kaipaavat apua fiksumpaan älylaitteiden käyttöön

Elisa ja Mannerheimin lastensuojeluliitto toteuttivat loppuvuodesta 2023 suomalaisille nuorille mediankäytön kyselyn. Kyselyyn vastasi yli 3 600 nuorta, joista iso osa (35 %) haluaisi käyttää älylaitteita vähemmän, mutta ei pysty. 22 % nuorista ei myöskään koe, että vanhempia kiinnostaa heidän netin käyttönsä.  Avovastauksissa nousi esiin nuorten toive aikuisille; he toivovat apua ja ymmärrystä omilta läheisiltään ja opettajilta, sekä konkreettisia tekoja palveluntarjoajilta esimerkiksi somekiusaamisen kitkemiseksi. 

Elisa on työskennellyt jo vuosien ajan lasten ja nuorten digihyvinvoinnin parissa. Viime vuosina keskiössä on ollut erityisesti turvallisuus netissä, kun digiturvakoulumme ovat vierailleet eri puolilla Suomea. Kouluista toteutettiin myös videoversiot vuonna 2023, jotka ovat saatavilla kaikille.

Otamme kyselyn vastaukset ja nuorten viestin tosissamme ja haluamme olla auttamassa nuoria älylaitteiden käytön hallitsemisessa tulevaisuudessa vielä enemmän. 

Etätyötä

Työskentely Elisalla 

Elisa noudattaa toiminnassaan lakeja ja sopimuksia, yhteisiä arvoja, periaatteita ja toimintatapoja, joita politiikat ja ohjeet täydentävät.  

Elisa tukee perheitä ja vanhempia monin tavoin, esimerkiksi joustavan työskentelykulttuurin avulla, joka tuo elisalaisille mahdollisuuden työskennellä paikkariippumattomasti.  

Elisan työskentelykulttuurin lapsimyönteisyys ilmenee monin eri tavoin, esimerkiksi Suomessa: 

 • tukemalla lasten vanhempia ja huoltajia lapsen sairastuessa, kuten antamalla vanhemmille ja huoltajille vapaata lasten hoitamista varten  
 • tukemalla perheitä tarjoamalla lapselle erikseen määriteltyjä Elisan sairaanhoitopalveluja   
 • pyrkimällä järjestämään työtehtävät tilanteen mukaan joustavasti lapsen etu huomioiden 
 • tarjoamalla lapsen vanhemmille osa vanhempainvapaista palkallisena 
 • tarjoamalla elisalaiselle työntekijälle mahdollisuus omaishoitovapaaseen henkilökohtaisen avun tai tuen järjestämiseksi omaiselle 

Vanhempainvapaan kuvaus sisältää esimerkiksi Suomessa seuraavia asioita: 

 • vanhempainvapaata on perheillä käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää, ja jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää.  
 • raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainvapaalle siirtymistä.  
 • omasta vanhempainvapaakiintiöstään voi myös sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle.  
 • vanhempainvapaa voidaan sopia pidettäväksi myös osa-aikaisesti 
 • vanhempainvapaata voi saada joustavasti siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta ja hoitovapaata kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.  
 • osittaista hoitovapaata (lyhennetty viikkotyöaika) voi puolestaan saada jopa siihen saakka, kunnes lapsen toinen lukuvuosi koulussa päättyy 

Työterveyshuoltopalvelut ovat koko perhevapaa-ajanjakson työntekijän käytettävissä. 

Tarjoamme koululaisille työelämään tutustumisharjoittelua turvallisiin kohteisiin Elisalla ja tuemme opiskelijoita kiinnostavien lopputyöaiheiden tekemisessä. Haluamme myös, että työntekijöittemme lapset voivat tutustua vanhempiensa työpaikkaan järjestämällä Lapsi mukaan töihin -päivää kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä.  

Emme hyväksy pakko- ja lapsityövoimaa missään muodossa. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, ettei toimitusketjussamme esiinny lapsityötä. 

Elisan liiketoiminta

Meille Elisalla on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluita ja toimia turvallisesti digitaalisessa ympäristössä.  

Elisa varmistaa lakien, omien periaatteidensa ja ohjeistustensa mukaisen turvallisen toimintaympäristön sekä palvelujen saatavuuden. Elisa toimittaa myös turvallisuuspalveluita asiakkailleen.  

Teemme kuluttajatutkimuksia, joiden avulla saamme lisätietoa lapsiperheiden tarpeista. Selvitimme esimerkiksi vanhempien huolia liittyen lasten netin käyttöön ja voimme siten tarjota vinkkejä soveltuvista ennaltaehkäisevistä toimista sekä turvallisista laitteista.  

Elisan palvelujen suunnittelu perustuu Design for all –periaatteeseen (palveluita kaikille) mukaan lukien lapsiperheet. Vaadimme myös, että palveluiden hankkijan täytyy olla täysi-ikäinen. 

Sopivan ja turvallisen tuotteen valinta lapselle voi olla vaikeaa ja tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja, kuten lasten kellopuhelimen. Lue lisää lasten kellopuhelinvaihtoehdoista. Tilitämme jokaisesta myydystä lasten kellopuhelimesta 5 euroa MLL:n Lasten ja nuorten puhelimelle ja chatille. Lisätietoa perheille.

Kehitämme tuotteittemme ominaisuuksia, jotka edistävät käyttäjän turvallisuutta, esimerkiksi; Eksymisen varalta lapsen puhelimeen voi harkita seurantapalvelua tai paikannuspalveluita. Turvallisen alueen avulla saat viestin, kun lapsi ylittää sen. 

Erillisellä SOS-painikkeella lapsi saa nopeasti yhteyden aikuiseen ja lähettää samalla sijaintinsa. Vanhemmat/huoltaja/aikuinen voi määrittää kuka ja kenelle lapsesi voi soittaa tai viestitellä. 

Jaamme ohjeita ja vinkkejä  joiden avulla huoltajat saavat hyödyllistä tietoa lapsille sopivista tuotteista ja palveluista sekä voidakseen varmistaa lapsen turvallisen toiminnan netissä. Elisa Viihde Viaplay-suoratoistopalvelusta löytyy myös kanava lastenohjelmille. 

OmaElisan kautta liittymän täysi-ikäinen omistaja saa estettyä esimerkiksi markkinoinnin tai viestinnän tai maksullisten palvelunumeroiden käytön. Lapsen kanssa on hyvä opetella puhelimen oikea käyttö ja sopia pelisäännöistä.   

Noudatamme toiminnassamme lakeja, toimialan sääntöjä sekä hyviä tapoja emmekä markkinoi tai lähetä viestejä ilman erillistä lupaa.  Alan markkinointia valvoo ja ohjeistaa kilpailu- ja kuluttajavirasto.  

Asiakastietojen, henkilötietojen sekä viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suojaaminen on olennaista kaikissa toiminnoissamme. Suhtaudumme tietosuojaan vakavasti ja pidämme huolta, että tiedot pysyvät suojattuna ja tallessa. Asiakas- tai yhteystietoja ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman lupaa. Emme myöskään koskaan katso yksittäisen asiakkaan sijainti- tai päätelaitetietoja markkinointia varten. 

Yhteiskunnallinen toiminta

Pyrimme erilaisin kampanjoin sekä hankkeiden kautta lisäämään lasten ja nuorten ymmärrystä esimerkiksi vastuullisuudesta, kuten syrjimättömyyden tärkeydestä.  

Olemme toteuttaneet digikouluja jo usean vuoden ajan. Elisan digiturvakouluissa koululaiset oppivat hyödyllisiä digi ja kyberturvataitoja. Lapset voivat suorittaa digiajokorttitestin, jonka tarkoitus on opettaa sinulle digiturvallisuuden perustaitoja:  Elisa - Testaa digiturvataitosi - suorita digiturva-ajokortti

Kysymme myös lasten ja nuorten ehdotuksia Elisan omien toimien kehittämiseen; esimerkiksi Elisan Energiaviikolla teemana oli ”Annetaan lasten puhua” (Let the children speak), jossa lapset kertoivat ajatuksiaan millaisia ympäristötekoja Elisa voisi tehdä. 

Hiilipäästöjen kompensointihankkeissamme etsimme mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi parantaa paikallisten yhteisöjen, perheiden ja heidän lastensa oloja.

Luomme mahdollisuuksia lapsille Elisan perustaman ShedHelsinki-säätiön kautta. Säätiö tukee monimuotoista ja erityislapset huomioivaa lapsi- ja nuorisotyötä. Se tuottaa yhdessä lapsia ja nuorisoa auttavien yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa luovan esittämisen tilaisuuksia ja tapahtumia kuten musikaaleja. 

Teemme lasten ja nuorten hyväksi yhteistyötä myös säätiöiden, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Elisalaiset ovat olleet useana vuonna mukana Nenäpäivä-säätiön Nenäpäivässä, erilaisin lahjoituksin lapsille Hope-yhdistyksen ja Unicefin kautta.  

Elisa tukee Ukrainan sodasta kärsiviä monella tavalla. Yksi toimenpiteistämme on ollut 50 000 euron lahjoitus UNICEFille. 

Elisa tekee yhteistyötä myös Keskusrikospoliisin kanssa estäen KRP:n tunnistaman, lapseen kohdistuvaa seksuaalista riistoa ja väkivaltaa sisältävän materiaalin leviämisen verkossa. Toimimme myös yhteistyössä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitton  (FiCom ry) sekä sen jäsenyritysten kanssa.