Vastuullisuuden hallinnointi

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Digitalisaation keinoin ratkomme asioita, jotka ovat tärkeitä ihmisille, yhteiskunnalle ja kestävälle kehitykselle. Tähän kuuluvat turvallisuus, yhdenvertaisuus ja määrätietoiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Visiomme on olla globaali esimerkki arvon luomisessa viestintä- ja digitaalisilla palveluilla, ja strategiamme ytimessä on asiakaskokemuksen ja laadun pitkäjänteinen kehittäminen.  Arvomme ja strategiamme ovat kestävän liiketoiminnan perusta. Meille tärkeitä vastuullisen toiminnan kehittämisen osa-alueita ovat turvallinen digitaalinen ympäristö, yhdenvertaisuuden edistäminen, eettinen toiminta ja ilmastonmuutoksen torjunta. 

Yritysten vastuullisuuden vakiintuneet peruspilarit ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet digitaalisen vastuun keskeiseksi osaksi liiketoimintaamme ja siksi tarkastelemme sitä omana osa-alueenaan. Mittaamme onnistumistamme säännöllisillä asiakas-, henkilöstötyytyväisyys ja sidosryhmäkyselyllä sekä päästömittarilla. 

Elisan vastuullisen arvonluonnin malli


Elisan vastuullisuuden osa-alueet ja tavoitteet

Elisan vuonna 2022 päivitetyt vastuullisuustavoitteet on asetettu ulottumaan vuoteen 2024. Tavoitteemme keskittyvät nopeiden yhteyksien saatavuuteen, kyberturvallisuuteen, hiilikädenjäljen kasvattamiseen, mobiiliverkon energiatehokkuuteen, innovaatioihin ja tasa-arvon edistämiseen. 


YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin kantamassa vastuusta maapallomme kestävästä kehityksestä ja hyvästä tulevaisuudesta. Pyrimme osaltamme edistämään työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa toimintamaissamme ja kumppanuusverkostossamme.

Agenda 2030 muodostuu 17 YK:n hyväksymästä kestävän kehityksen tavoitteesta, joiden päämääränä poistaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä. Elisan viimeisin kestävän kehityksen tavoitteiden olennaisuusarviointi tehtiin vuonna 2020. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa määrittelimme Elisan vastuullisuuden keskeiset teemat, joiden kautta voimme parhaiten vaikuttaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin joko oman toimintamme (jalanjälki), tai asiakkaille ja muille sidosryhmille kehitetyn palvelun (kädenjälki) kautta. Näiden edistäminen on meille tärkeä osa vastuullisuutta ja kestävän kehityksen edistämistä.