Usein kysyttyä Elisan osakkeesta

Elisaan sulautuneet yhtiöt

Mistä saan tietoa osakkeistani?

  • Euroclear ylläpitää Elisan lakisääteistä, ajantasaista osakasluetteloa. Euroclearin omistajakyselyt, puh. 020 770 6539. 
  • Olemassa olevia (Elisan) osakkeita ja osakkeiden historiaa (ostot, myynnit) voit tiedustella arvo-osuustilisi hoitajalta (tyypillisesti pankista).
  • Kymen Puhelimen ja Telekarelian osakkeita koskevissa kyselyissä voit ottaa yhteyttä osakekyselyt@elisa.fi

Mistä tiedän onko Elisaan sulautuneen yhtiön osakekirjalla vielä arvoa?

Tältä sivultä löydät lisätietoja Elisaan sulautuneiden yhtiöiden HPY:n, Keski-Suomen Puhelimen (Yomi/KSP), Kymen Puhelimen, Lounetin, Telekarelian, TikkaComin, Soonin (TPO) ja Riihimäen Puhelimen osakkeista. Lisäksi löydät tietoa PPO:n ja Anvian osakkeista.

Onko minulta jäänyt jotain osakkeita saamatta Elisan listautumisen yhteydessä? Onko Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistuksella enää arvoa?

Tietoa Elisan osingosta

Koska Elisan osinko maksetaan?
Lisätietoja osingosta ja maksupäivistä sivuillamme.

Miksi en ole saanut Elisan osinkoa?
Maksut hoituvat automaattisesti arvo-osuusjärjestelmän kautta. Mikäli osinkoa ei ole tullut, arvo-osuustilin hoitajalta (yleensä pankki) voi tarkastaa, onko osake esim. myyty tai pankkitili muuttunut.

Milloin osingot maksetaan ns. jälkivaihdettujen osakkeiden osalta (esim. Telekarelia tai Kymen Puhelin)?
Jälkivaihdetut osakkeet ja niille maksettavat osingot vanhoilta tilikausilta tapahtuvat kunkin osakkeenomistajan osakkeiden säilyttäjän eli tilinhoitajan kautta. Tilinhoitaja hakee osinkoja kulloinkin voimassa oleville menneille tilikausille tallentamalla katepyynnön. Euroclear Finlandin aikataulun mukaan tämä voidaan tehdä jälkivaihtoa seuraavan kuukauden aikana. Liikkeeseenlaskijan maksunvälityspankki toimittaa katteet tilinhoitajille edelleen säilytysasiakkaille maksettavaksi kerran kuukaudessa, aikaisintaan jälkivaihtoa seuraavan kuukauden aikana. Koko prosessi voi kestää eri tilinhoitajien aikatauluista johtuen useita viikkoja.

Osingot vanhenevat kolmen vuoden kuluttua eräpäivästä eli ensimmäisestä päivästä jona osinko on nostettavissa. Sitä vanhempia, saamattomia osinkoja ei enää ole mahdollista saada.

Lisätietoja Elisaan sulautuneiden yhtiöiden osakkeista sivuillamme ›

Tietoa Elisan osakkeesta

Miten voin myydä Elisan osakkeeni?
Myynti tapahtuu arvo-osuustilinne hoitajan kautta (tyypillisesti tili on pankissa). Tilinhoitaja kertoo tarvittavista dokumenteista.

Olen perinyt Elisan osakkeet – miten toimia?
Ole yhteydessä perinnön antajan arvo-osuustilinhoitajaan. He hoitavat omistuksen siirron ja kertovat tarvittavista dokumenteista.

Miten osakkeiden myyntiä verotetaan?
Lisätietoja verotuksesta saatte verohallinnon sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osakkeiden_myynt/

Osakkeiden myyntihinnasta voi vähentää osakkeiden tai osuustodistuksen hankintahinnan tai hankintameno-olettaman, joka on 20 % osakkeiden myyntihinnasta, mikäli olette omistanut osakkeet tai osuustodistuksen alle 10 vuotta ja 40 % myyntihinnasta, mikäli omistus on 10 vuotta tai enemmän osakkeiden myyntipäivästä lukien.

Mitkä olivat Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistuksen ostohinnat?
Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistuksen* ostohinnat vuodesta 1966:

1.1.1966 1200 markkaa eli 201,83 € eli 1,35 € /nykyinen osake
1.12.1971 1500 markkaa eli 252,28 € eli 1,68 € /nykyinen osake
28.11.1973 1850 markkaa eli 311,15 € eli 2,07 € /nykyinen osake
27.11.1974 2250 markkaa eli 378,42 € eli 2,52 € /nykyinen osake
25.11.1975 2750 markkaa eli 462,52 € eli 3,08 € /nykyinen osake
1.12.1981 3650 markkaa eli 613,89 € eli 4,09 € /nykyinen osake
27.11.1985 4250 markkaa eli 714,80 € eli 4,77 € /nykyinen osake
26.11.1986 4700 markkaa eli 790,48 € eli 5,27 € /nykyinen osake
2.4.1991 5500 markkaa eli 925,03 € eli 6,17 € /nykyinen osake
*Osuustodistus vastaa 150 kpl Elisan osaketta.
Uusia osuustodistuksia ei ole myyty tammikuun 1998 jälkeen.

Mistä voin selvittää osakkeen hinnan perunkirjoitusta varten?

Voit hakea yhden (1) Elisan osakkeen hinnan tietylle päivälle kurssihistoriahaku-työkalustamme: https://elisa.fi/yhtiotieto/sijoittajille/osaketyokalut/kurssihistoriahaku/

Mikä on Elisan osakkeen verotusarvo?
Varallisuusverotuksen poistumisen johdosta pörssiosakkeiden verotusarvoja ei enää määrätä.

Omistan Elisan osakkeita, mihin voin tehdä osoitteen muutoksen?
Osoitteen muutos tehdään arvo-osuustilinne pitäjälle, esim. pankkiin, josta he ilmoittavat arvo-osuusrekisteriin muuttuneet tietonne.

Tietoa arvo-osuusjärjestelmästä

Mikä on arvo-osuusjärjestelmä ja arvo-osuustili?
Arvo-osuusjärjestelmässä pidetään kirjaa omistajien arvo-osuusmuotoisista arvopaperiomistuksista (esim. osakkeet) sekä toteutetaan näihin omistuksiin tapahtuvat muutokset kuten myynnit ja ostot. Arvo-osuus on fyysisen osakekirjan sähköinen vastine. Kunkin omistajan arvo-osuusomistukset kirjataan arvo-osuustilille. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland.

Arvo-osuustili on sähköisten arvopapereiden eli arvo-osuuksien säilytystili. Arvo-osuustili voi olla pankissa tai muussa tilinhoitajassa.

Mikä on arvo-osuustilini numero? Millä arvo-osuustililläni Elisan osakkeet ovat? Minne ilmoitan arvo-osuustilini tai pankkitilini muuttuneet tiedot?
Elisalla ei ole tietoa omistajiensa arvo-osuustileistä eikä pankkitileistä eikä tietoja ilmoiteta Elisalle (pankkisalaisuus). Arvo-osuustilien ja tiliin kytketyn pankkitilin tiedot ovat arvo-osuustilien hoitajilla (tyypillisesti pankissa). Mm. osingon maksu hoituu automaattisesti arvo-osuusjärjestelmässä.

Arvo-osuustilin hoitaja lähettää asiakkaille kerran vuodessa tiliotteen, josta näkyy, missä arvo-osuustili on, mitä arvo-osuuksia tilillä on ja niiden senhetkinen arvo.

Ovatko Elisan osakkeet arvo-osuusjärjestelmässä? Milloin osakkeiden muuttaminen arvo-osuuksiksi päättyy?
Kaikki Elisa Oyj:n osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä eli osakkeet ovat arvo-osuuksia. Lisätietoja: Sulautuneiden yhtiöiden osakkeet

Mitä tapahtui Euroclearin arvo-osuustileille?
Lakimuutoksen johdosta Euroclear Finland Oy Asiakastilipalveluiden toiminta on päättynyt. Asiakastilipalvelut olivat ns. ilmaistilejä, joissa asiakkaat säilyttivät arvo-osuuksiaan eli osakkeitaan. Näillä tileillä on säilytetty myös Elisan osakkeita.

Toiminnan päättyessä asiakkaiden tuli siirtää arvo-osuustili valitsemaansa pankkiin viimeistään 28.2.2019. Lisätietoja https://www.euroclear.com/finland/fi/services-for-book-entry-account-customers.html

Muita kysymyksiä

Mitä tapahtuu lankapuhelinliittymälleni mikäli myyn osakkeet?
Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistus ja osuusliittymä irrotettiin toisistaan 1.9.1998 alkaen, jolloin osuusliittymä muuttui yleisliittymäksi. Tämä tarkoitti myös sitä, että osuustodistuksen ja sittemmin Elisan osakkeet voidaan myydä ilman, että liittymän perusmaksuihin ja toimintaan tulee muutoksia. Osakkeiden myynnillä ei ole vaikutusta myöskään muiden Elisaan sulautuneiden yhtiöiden lankapuhelinliittymiin.

Mitä tapahtuu osakkeelleni mikäli irtisanon lankapuhelinliittymäni?
Osakeomistukset ja liittymät ovat toisistaan erillisiä, eikä lankapuhelinliittymän irtisanomisella ole vaikutusta osakkeen omistukseen.

Miten arvioisitte pörssikurssinne kehittyvän?
Yhtiö ei voi itse arvioida oman pörssikurssinsa kehitystä. Löydätte sivuiltamme Elisaa seuraavien pankkiiriliikkeiden yhteystietoja, joilta voitte kysyä mielipiteitä markkinoiden tilanteesta.

Mikä on julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo?
Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 % tilikauden päättymisajankohdan päätöskurssista. Päätöskurssit ovat osoitteessa http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?languageId=4&Instrument=HEX24254&name=Elisa%20Oyj. Voitte hakea historiallisia kurssitietoja yhteisön tilinpäätöspäivän perusteella.