Biodiversiteetti ja puhdas vesi

Elisa suojelee luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan veden saatavuutta monin tavoin

Olemme kaikki suoraan ja välillisesti riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemeistä. Luonnonvarojen liikakäyttö on juuri nyt suurin uhka biologiselle monimuotoisuudelle. Elisalla ei ole omaa tuotantotoimintaa, mutta voimme puuttua ympäristökysymyksiin toimitusketjukumppaneidemme kanssa. Näin voimme tunnistaa vaikutukset ja etsiä mahdollisuuksia välttää, vähentää ja korjata mahdollisia ongelmia. Materiaalihankinnoissa ja valmistustoiminnoissa voidaan tehdä toimenpiteitä lyhyellä aikavälillä, kun taas ilmastonmuutoksen torjunnalla on pidempiaikaisia vaikutuksia.

Hallitsemme biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia

Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit vaikuttavat suoraan paikallisiin elinkeinoihin ja yhteisöjen hyvinvointiin. Elisa voi parhaiten suojella luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan veden saatavuutta toimitusketjunsa, kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen torjunnan avulla. Sääntelymekanismit ja sidosryhmien odotukset kehittyvät myös tällä alalla.  

Biodiversiteettiä ei ole palvelualalla aina priorisoitu samalla tasolla kuin ilmastonmuutosta, sillä esimerkiksi negatiiviset vaikutukset biodiversiteettiin vaikuttavat usein epäsuorilta, monimutkaisilta ja suhteellisen vähäisiltä. Tämä voi joskus vaikeuttaa odotusten arviointia ja tulosten mittaamista. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) mahdollistamilla palveluilla on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia, mutta näemme, että niillä on keskeinen rooli yhteiskunnan ympäristön kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Verkkojen rakentamisella ja ylläpidolla on lähinnä välillisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, sillä esimerkiksi maa-alueen käyttö on yleensä vähäistä verrattuna moniin muihin teollisuudenaloihin.

Edistämällä materiaalitehokkuutta kiertotalousaloitteiden avulla voimme vaikuttaa epäsuorasti biologiseen monimuotoisuuteen myönteisellä tavalla. Elisa tarjoaa esimerkiksi matkapuhelinten ja muiden laitteiden korjaus-, kunnostus- ja kierrätyspalveluja. Myös ilmastonmuutokseen liittyvissä päästökompensaatioissamme suosimme hankkeita, joissa on mukana myös luonnon monimuotoisuuden ja yhteiskunnallisia näkökohtia.

Turvaamme laajasti vesitehokkaan toiminnan

Monien yritysten teolliset prosessit vaikuttavat merkittävästi puhtaaseen veteen, mikä tekee siitä elintärkeän osan yritysten ympäristövastuuta. Elisalla ei ole tällaisia tuotantotoimintoja, mitä korostaa se, että 97 prosenttia työntekijöistämme on toimistotyöntekijöitä. Toimintamme sijaitsevat pääosin Pohjoismaissa ja Baltiassa, joissa ei ole samanlaisia vesipulaan liittyviä ongelmia kuin monilla muilla alueilla maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa, että datakeskuksiemme ja toimistojemme vesistövaikutukset ovat vähäisiä.

Elisa noudattaa paikallisten vesihuoltoverkostojen standardeja ja julkistaa vedenkäytön toiminnan kannalta oleellisella tarkkuudella. Kansainvälisten toimipisteiden määrän kasvaessa pysymme kuitenkin valppaina vesipolitiikkamme ja -toimintamme suhteen.

Suurin osa vedenkulutuksestamme tulee tuotteiden valmistukseen liittyvästä toimitusketjun välillisestä vedenkäytöstä. Siksi vesiriskinäkökohdat ovat yhä enemmän osa jatkuvaa toimitusketjua koskevaa vuoropuheluamme.

Elisa voi käyttää osaamistaan pienentää vesi-intensiivisillä teollisuudenaloilla toimivien asiakkaidensa ympäristöjalanjälkeä, esimerkiksi käyttämällä Elisa IndustrIQ:n tekoäly- ja koneoppimisratkaisuja puolijohdevalmistuksessa.