Taloudellinen vastuu

Kiihdytämme innovaatioita ja edistämme kestävää arvonluontia

Toimimalla vastuullisesti ja kannattavasti tuomme monella tavalla arvoa yhteiskunnalle Suomessa ja Virossa. Investoinnit, työllistäminen, veronmaksu sekä osingot omistajillemme ja maksut kumppaneillemme lisäävät taloudellista hyvinvointia. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategiamme tavoitteena on mahdollistaa kestävä liiketoiminta sidosryhmillemme myös tulevaisuudessa.

Vastuullisena yrityksenä liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen on meille tärkeää, koska vain siten voimme taata palveluidemme ja verkostomme jatkuvan kehittämisen sekä tuhansien ammattitaitoisten henkilöiden työllistämisen yhdessä kumppaniemme kanssa. Merkittävä osa Elisan liikevaihdosta ohjautuu takaisin yhteiskuntaan investointeina, palkkoina, veroina sekä osinkoina omistajillemme ja maksuina kumppaniverkostollemme. Osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen myös aktiivisella tutkimus- ja startup-yhteistyöllä.


Elisan taloudellinen vastuu lyhyesti

Olennaiset teemat

  • Tuomme arvoa yhteiskunnalle
  • Investoimme digitaalisen yhteiskunnan rakentamiseen
  • Teemme yhteistyötä startupien ja tutkimuksen kanssa

Mittarit

Suoriutuminen

Riskienhallinta

Politiikat ja ohjeet

Hallintoelimet

Talous ja hankinta

  • Hallitus > Hallituksen tarkastusvaliokunta > Elisan johtoryhmä > Tukitoiminnot > Talous

Startup- ja tutkimusyhteistyö

  • Elisan johtoryhmä > Tuotanto > Liiketoiminnan kehitys

Henkilöstön koulutus

  • Keskeiset ohjeet, politiikat ja toimintatavat ovat saatavilla yhtiön intranetissa. Säännöllistä tiedotusta ja koulutusta järjestetään talousorganisaatiolle erityisesti koskien muutoksia kirjanpidossa, raportoinnissa ja tiedonantovaatimuksissa.
  • Jatkuvia pakollisia koulutuksia yleisistä toimintaperiaatteista ja lahjonnanvastaisuudesta, turvallisuudesta ja vastuullisesta hankinnasta.

Fokusalueet

Merkittävä veronmaksaja

Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen. Olemme yksi Suomen suurimpia yhteisöveronmaksajia.

Keräämme verotiedot vuosittain tiedot Elisan tytäryhtiöistä ja toiminnoista osana tilinpäätösprosessia. Kerätyn tiedon avulla laskemme Elisan vuosittaisen verojalanjäljen. Lue lisää vuosiraportistamme

Suurin operaattori-investoija

Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa. Suomessa olemme merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme.

Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuvat verkkojen kehittämiseen, IT-järjestelmiin ja asiakaspäätelaitteisiin. Panostamme myös digitaalisiin palveluihin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Suomalaista kulttuurisisältöä

Olemme yksi merkittävimmistä suomalaisten tv-sarjojen tuottajista, rahoittajista ja jakelijoista. Laskennallinen kulttuurijalanjälkemme on noin 40  miljoonaa euroa1)

Elisa Viihde julkaisee kotimaisia alkuperäissarjoja, jotka ovat saaneet useita kansainvälisiä tunnustuksia ja joiden esitysoikeuksia on myyty kymmeniin maihin. Tutustu Elisa Viihde Viaplay.

1)sisältäen suorat sisällönostot pääasiassa kotimaisilta toimijoilta sekä tilitykset tuottajille, tekijöille ja tekijänoikeusjärjestöille.


Kansainvälistä tutkimus- ja startup-yhteistyötä

Uskomme, että menestyksekkäitä ja kestäviä palveluita sekä digitaalista yhteiskuntaa rakennetaan yhteistyössä startup-yritysten ja akateemisen tutkimuksen kanssa. Tutustu toimintaamme

Vastuullista hankintaa ja kumppaniyhteistyötä 

Vastuullinen ja läpinäkyvä hankintaketju on tärkeä osa Elisan sosiaalista vastuullisuutta. Se on myös merkityksellinen aihe sidosryhmillemme. 

Hankintamme koostuvat pääosin elektroniikka- ja laitehankinnoista, verkon rakentamisen laitteista sekä erilaisista palveluista pääasiassa EU:n alueelta, mutta myös osin EU:n ulkopuolelta. Elisan hankinnoista noin 80 prosenttia ostetaan suomalaisilta kumppaneilta. 

Teemme tiiviistä yhteistyötä toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa parantaaksemme koko hankintaketjun vastuullisuutta. Toimitusketjumme riskeihin kuuluvat  erityisesti lapsityövoima, huonot työolot, pakkotyövoima, tietoturvarikkomukset,  tuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt, jätteiden huono käsittely ja  lahjonta sekä korruptio.  Näitä riskejä kartoitetaan ja vähennetään mm. toimittaja auditoinneilla.  Olemme jäseniä  teleoperaattoreiden kansainvälisessä The Joint Audit Cooperation (JAC) -yhdistyksessä. Sen tavoitteena on parantaa vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa toteuttamalla yhdessä määriteltyjen kriteerien mukaisia sosiaalisen ja ympäristövastuun arviointeja ja auditointeja toimitusketjussa. JAC-yhteistyö ja erityistyöryhmissä tehtävä yhteistyö (Ilmasto, Ihmisoikeudet) parantavat toimittajasuhteiden hallintaa, auditointikyvykkyyttämme, lisäävät läpinäkyvyyttä toimitusketjussa, sekä vahvistavat osaamista toimitusketjujen vastuullisuuden parhaista käytännöistä. 

Verkkojen rakentamisessa ja huoltamisessa käytämme alihankkijoita sekä Suomessa että jonkin verran myös Virossa. 

Seuraamme ja parannamme työterveys- ja turvallisuuskäytäntöjä sekä työolosuhteita yhdessä alihankkijoidemme kanssa esimerkiksi toimittajaportaalin avulla. Teemme Suomessa myös toimialan laajuista yhteistyötä ohjeistusten ja säädösten parantamiseksi.

Teemme tiiviistä yhteistyötä toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa parantaaksemme koko hankintaketjun vastuullisuutta. 

Elisan hankintaorganisaatio vastaa toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.

Edellytämme, että toimittajamme kunnioittavat Elisan Eettisen ostamisen periaatteita, kansainvälisiä työtä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita sekä sopimuksia, ja noudattavat niiden odotuksia kaikessa toiminnassaan liittyen muun muassa  ihmisoikeuksiin, lasten oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, palkkaukseen sekä työtunteihin.