Taloudellinen vastuu

Kiihdytämme innovaatioita ja edistämme kestävää arvonluontia

Toimimalla vastuullisesti ja kannattavasti tuomme monella tavalla arvoa yhteiskunnalle Suomessa ja Virossa. Investoinnit, työllistäminen, veronmaksu sekä osingot omistajillemme ja maksut kumppaneillemme lisäävät taloudellista hyvinvointia. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategiamme tavoitteena on mahdollistaa kestävä liiketoiminta sidosryhmillemme myös tulevaisuudessa.

Vastuullisena yrityksenä liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen on meille tärkeää, koska vain siten voimme taata palveluidemme ja verkostomme jatkuvan kehittämisen sekä tuhansien ammattitaitoisten henkilöiden työllistämisen yhdessä kumppaniemme kanssa. Merkittävä osa Elisan liikevaihdosta ohjautuu takaisin yhteiskuntaan investointeina, palkkoina, veroina sekä osinkoina omistajillemme ja maksuina kumppaniverkostollemme. Osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen myös aktiivisella tutkimus- ja startup-yhteistyöllä.

Elisan taloudellinen vastuu lyhyesti

Olennaiset teemat

 • Tuomme arvoa yhteiskunnalle
 • Investoimme digitaalisen yhteiskunnan rakentamiseen
 • Varmistamme yhteiskunnan toimivuutta
 • Teemme yhteistyötä startupien ja tutkimuksen kanssa


Fokusalueet

Hallintoelimet

Talous ja hankinta:

 • Hallitus > Hallituksen tarkastusvaliokunta > Elisan johtoryhmä > Tukitoiminnot > Talous

Startup- ja tutkimusyhteistyö:

 • Elisan johtoryhmä > Tuotanto > Liiketoiminnan kehitys

Politiikat ja ohjeet

 • Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of conduct) 
 • Elisan taloudellinen ohjeistus
 • Elisan tiedonantopolitiikka
 • Elisan Corporate Governance
 • Elisan korruption ja lahjonnan vastainen politiikka
 • Elisan eettisen ostamisen periaatteet

Ks. Elisan politiikat ja ohjeet

Henkilöstön koulutus

 • Keskeiset ohjeet, politiikat ja toimintatavat ovat saatavilla yhtiön intranetissa. Säännöllistä tiedotusta ja koulutusta järjestetään talousorganisaatiolle erityisesti koskien muutoksia kirjanpidossa, raportoinnissa ja tiedonantovaatimuksissa.

Merkittävä veronmaksaja

Maksamalla veroja ja muita julkisia maksuja osallistumme koko yhteiskunnan kehittämiseen. Olemme yksi Suomen suurimpia yhteisöveronmaksajia.

Keräämme verotiedot vuosittain tiedot Elisan tytäryhtiöistä ja toiminnoista osana tilinpäätösprosessia. Kerätyn tiedon avulla laskemme Elisan vuosittaisen verojalanjäljen. Lue lisää vuosiraportistamme

Suurin operaattori-investoija

Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa päämarkkina-alueillamme Suomessa ja Virossa. Suomessa olemme merkittävin operaattori-investoija vuosittaisilla lähes 200 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinneillamme.

Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuvat verkkojen kehittämiseen, IT-järjestelmiin ja asiakaspäätelaitteisiin. Panostamme myös digitaalisiin palveluihin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Suomalaista kulttuurisisältöä

Olemme yksi merkittävimmistä suomalaisten tv-sarjojen tuottajista, rahoittajista ja jakelijoista. Laskennallinen kulttuurijalanjälkemme 2023 oli noin 44  miljoonaa euroa1)

Elisa Viihde julkaisee kotimaisia alkuperäissarjoja, jotka ovat saaneet useita kansainvälisiä tunnustuksia ja joiden esitysoikeuksia on myyty kymmeniin maihin. Tutustu Elisa Viihde -palveluun.

1) sisältäen suorat sisällönostot pääasiassa kotimaisilta toimijoilta sekä tilitykset tuottajille, tekijöille ja tekijänoikeusjärjestöille.


Kansainvälistä tutkimus- ja startup-yhteistyötä

Uskomme, että menestyksekkäitä ja kestäviä palveluita sekä digitaalista yhteiskuntaa rakennetaan yhteistyössä startup-yritysten ja akateemisen tutkimuksen kanssa. Tutustu toimintaamme