Suomeksi >

Anvia Telecom Ab fusionerades med Elisa Abp 31.8.2017

Samordningen av Elisas och Anviabolagens funktioner har framskridit enligt planerna. Som en del av den här processen fusionerades Anvia Telecom Ab med Elisa Abp 31.8.2017. Tidigare (1.7.2017) fusionerades Anvia Hosting Ab och Anvia TV Oy med Elisa och Anvia IT-Tjänster Ab med Elisa Appelsiini.

I nuläget förutsätter samordningen inte några åtgärder av kunderna, alla nuvarande tjänster, avtal och faktureringsuppgifter (kontonummer och referensnummer) förblir oförändrade. Vi informerar om ändringar i specifika tjänster i god tid vartefter de blir aktuella.

I frågor som gäller Anvia Telecoms tjänster, som ändringar av tjänster eller frågor om nuvarande avtal betjänar vi fortfarande i Anvias bekanta kanaler. 

I frågor som gäller Elisas tjänster och produkter betjänar vi i Elisas kanaler.