Elisan tietosuojaperiaatteet - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Elisan tietosuojaperiaatteet

Elisa's data protection principles

Tiivistelmä

Tässä yhteenvedossa kerrotaan perusperiaatteet siitä, miten Elisa kerää asiakkaistaan tietoja. Tiivistelmässä kuvatuista asioista kerrotaan tarkemmin Elisan tietosuojaperiaatteissa.

Miten keräämme tietoja sinusta?

Kutsumme henkilötietoja myös asiakkuus- tai asiakastiedoiksi ja välitystietoja verkkojäljiksi tai viestinnän yhteydessä syntyneiksi tiedoiksi.

 • Henkilötietojesi - esimerkiksi nimi- ja muiden yhteystietojesi - kerääminen perustuu useimmiten asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen meihin. Keräämme tietoja sinusta esimerkiksi silloin, kun teet sopimuksen kanssamme, rekisteröidyt jonkun palvelumme käyttäjäksi, käytät Elisan palveluita tai muulla tavoin saamme tietoja sinulta.
 • Kun käytät Elisan verkkoa ja viestintäpalveluja -  esimerkiksi soitat tai lähetät tekstiviestejä tai sähköpostia - välitystietoja  verkon ja palveluiden käytöstä tallentuu järjestelmiimme.
 • Kun vierailet Elisan www- tai mobiilisivustoilla, jää siitä meille erilaisia anonyymeja tai sinuun liitettäviä selailutietoja kuten IP-osoite ja selailuhistoria. Seuranta perustuu evästeiden (cookie), tai muun vastaavan toiminnallisuuden käyttöön.
 • Voimme kerätä tietojasi erikseen antamasi suostumuksen perusteella.
 • Nauhoitamme asiakaspalvelupuheluita, jotta voimme tarvittaessa todentaa käydyn keskustelun.
 • Keräämme myös potentiaalisten asiakkaidemme tietoja kilpailuihin, arvontoihin tai asiakastapahtumiin osallistuttaessa.
 • Päivitämme tietojamme myös julkisista osoitelähteistä kuten Itellasta ja Väestörekisterikeskuksesta.

Mitä tietoja keräämme?

 • Kerättävät henkilötiedot määritellään tarkemmin Elisan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa, jonka löydät täältä, kerättäviä tietoja ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, tiedot yrityksen yhteyshenkilöistä, sinun itsesi antamat tiedot, tieto asiakasluokituksesta, tilaus-, toimitus-, sopimus- ja laskutustiedot sekä muut tallentamamme, sinuun yhdistettävissä olevat tiedot.
 • Viestinnän yhteydessä syntyneitä ja kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, reititystiedot, tiedonsiirtoprotokolla, yhteyden muoto, sijaintitieto sekä tieto päätelaitteestasi.
 • Internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerätään ns. mittaustietoa evästeiden avulla. Näitä tietoja voidaan yhdistää sinuun suostumuksellasi. 

Miten käsittelemme tietojasi?

 • Huomaathan, että koko Elisan henkilöstö ja sen alihankkijat noudattavat vaitiolovelvollisuutta sinuun liittyviä tietoja käsiteltäessä.
 • Säilytämme sinua koskevat tiedot luottamuksellisina ja pidämme huolen, että käytämme tietoja vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin.
 • Tietojasi käsitellään sovittujen viestintä- ja muiden palvelujen tuottamiseksi ja toimittamiseksi, palvelujen kehittämiseksi, laskutustarpeita varten sekä tarjotaksemme sinulle mahdollisimman hyvää ja kattavaa palvelua sekä tietoja palveluistamme.
 • Käytämme tietojasi myös asiakasviestintään, kuten palveluja koskevien tietojen lähettämiseen ja suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Käsittelemme tietoja myös asiakkaiden profilointiin laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla. Hyödynnämme sekä summatason käyttötietoja että henkilöön liittyviä tietoja markkinointikohderyhmien tekemiseksi.
 • Hyödynnämme potentiaalisten asiakkaidemme tietoja suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Pyrimme pitämään huolen, että asiakastiedot ovat ajantasaisia ja oikeellisia.
 • Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot mahdollisuuksien mukaan.
 • Suojaamme kaikki sinuun liittyvät tiedot tehtäväperusteisin, henkilökohtaisin käyttöoikeuksin sekä pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietoihin.

Mihin luovutamme tietojasi?

 • Luovutamme tietojasi vain lain sallimissa rajoissa ja asiakasrekisteriselosteen mukaisesti viranomaisille ja muille teleyrityksille.
 • Mikäli käytämme alihankkijoita, teemme näiden kanssa turvallisuussopimuksen, jossa sovitaan myös tietojesi käytöstä. Vastaamme myös tällaisesta käsittelystä sinulle.

Elisan tietosuojaperiaatteet

Näiden tietosuojaperiaatteiden tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita Elisassa noudatamme (jäljempänä "Elisa") asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi.

Elisa päivittää näitä periaatteita toiminnan ja palveluiden muuttuessa tai kehittyessä. Sen vuoksi kehotamme tutustumaan uusimpiin tietosuojaperiaatteisiin säännöllisesti.

Elisalle tärkeitä perusarvoja ovat viestinnän luottamuksellisuus sekä asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen

Elisalle tärkeitä perusarvoja ovat asiakastietojen ja viestinnän luottamuksellisuus sekä asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen kaikessa toiminnassamme. Noudatamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Elisassa noudatamme korkeaa tietosuojatasoa. Henkilö- ja tunnistamistietoja sekä paikantamiseen liittyviä tietoja kerätään tiettyjä määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja valvomme tarkoituksenmukaisella tavalla tietojen käyttöä.

Asiakastietojen käsittelyn yleisperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tulee aina olla asiallisesti perusteltua Elisan toiminnan kannalta. Elisa on määritellyt henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja luovuttamisen tarkoituksen asiakasrekisterin rekisteriselosteessa. Rekisteriselosteeseen voi tutustua täällä. Elisa käsittelee ainoastaan niitä tietojasi, jotka ovat Elisan toiminnan kannalta tarpeellisia ja asiakasrekisteriselosteen käyttötarkoituksessa määriteltyjä.  Pyrimme siihen, ettemme käsittele virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja.

Asiakastietojen käsittely perustuu useimmiten asialliseen yhteyteen eli Elisan kanssa tekemääsi sopimukseen, palvelun käytön tai rekisteröitymisen yhteydessä saatuihin tietoihin tai antamaasi suostumukseen. Voimme käsitellä tietoja myös muilla perusteilla kuten toimeksiannostasi tai lain määräyksen perusteella. Tietojasi voidaan käsitellä Elisa-konsernin sisällä. Päivitämme säännöllisesti yhteystietojasi Itellan ja Väestörekisterikeskuksen julkisia osoitepalveluita hyödyntämällä. Mahdolliset markkinointikiellot Elisa tarkastaa Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kieltopalvelusta noin kerran kuukaudessa. 

Nauhoitamme asiakaspalvelumme kanssa käymiäsi puheluita liiketapahtuman varmistamiseksi sekä palveluiden laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten.

Huomaa, että Elisan asiakkaana sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta on talletettu tietojärjestelmiimme tai ettei rekisterissämme ole sinua koskevia tietoja. Voit myös lain sallimissa rajoissa kieltää tietojesi käytön. Tarkastuksen voit tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Elisan myymälässä.

Tietojen luovutus

Elisa voi luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille vain lain sallimissa rajoissa. Pääasiassa luovutamme tietoja viranomaisille kuten Viestintävirastolle, Tietosuojavaltuutetulle, poliisille ja hätäkeskusviranomaisille sekä muillekin viranomaisille laissa säädetyillä perusteilla tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä. Lisäksi voimme luovuttaa tietojasi mahdollisille alihankkijoille, jolloin huolehdimme tietojen säilymisestä luottamuksellisina ja vastaamme edelleen tietojen käsittelystä sinulle.

On mahdollista, että tietojasi käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella esimerkiksi laskutus- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien ylläpidon ja kehityksen vuoksi. Syitä käsittelylle voivat olla esimerkiksi laadun parantaminen, erityisosaamisen saaminen tai toiminnan tehokkuuden parantaminen. Mikäli siirrämme tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle ulkoiselle alihankkijallemme, suojaamme tietojesi käsittelyn tekemällä alihankkijan kanssa turvallisuussopimuksen sekä EU:n komission hyväksymän ns. mallilausekesopimuksen, joilla varmistamme tietojesi huolellisen ja asianmukaisen käsittelyn. Tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi Intiassa, Israelissa tai Etelä-Afrikassa.

Sähköiseen viestintään liittyvien välitys- ja sijaintitietojen käsittely

Elisa käsittelee viestinnän yhteydessä syntyneitä tietoja sekä viestejä luottamuksellisina. Henkilöstöämme koskee vaitiolovelvollisuus ja viestien sekä muiden luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto.

Kun verkossa viestitään, siitä jää verkkoon jälkiä. Näitä verkkojälkiä kutsutaan välitystiedoiksi, mikäli ne voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön. Verkkojälkiä syntyy esimerkiksi puheluista, sähköposti- ja tekstiviestien lähettämisestä sekä internet-selailusta, ja ne voivat pitää sisällään tietoa esimerkiksi yhteyden osapuolista, yhteyden reitistä tai reitityksestä, tiedonsiirtoprotokollasta, tapahtuma-ajasta ja käytetyistä päätelaitteista tai niiden sijainnista.

Elisa käsittelee viestinnän välitys- ja sijaintitietoja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti esimerkiksi palvelujen toteuttamiseksi sekä myös laskutusta, teknistä kehittämistä ja asiakkaan suostumuksella markkinointia varten. Tietoja voidaan käsitellä myös muiden palveluntarjoajien laskutusta varten välttämättömässä laajuudessa. Elisa voi käsitellä välitystietoja myös väärinkäytös- ja viankorjaustapauksissa sekä tietoturvan varmistamiseksi.

Huomaa, että kaikissa edellä mainituissa tilanteissa käsittelemme välitys- ja sijaintitietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tietyn yksittäisen tehtävän toteuttamiseksi.

Sijaintitietojen hyödyntäminen

Sijaintitieto ilmaisee matkapuhelimen maantieteellisen sijainnin, ja sitä käytetään sijaintipalveluiden tarjoamiseen sekä teknisenä apuna tietoliikenteen välittämisessä. Mitä enemmän tietyllä alueella on tukiasemia, sitä tarkemmin liittymän sijainnin voi päätellä. Tiheästi asutulla alueella paikannus voidaan tehdä satojen metrien tarkkuudella, mutta haja-asutusalueilla tarkkuus voi venyä moneen kilometriin.

Sijaintitietoa voidaan hyödyntää monissa palveluissa, esimerkiksi silloin, kun asiakas tilaat matkapuhelimeensa tiedon lähimmän apteekin tai ravintolan sijainnista.

Varsinainen paikantaminen, jossa toinen henkilö voi seurata, missä paikannettava on, edellyttää paikannettavan suostumusta. Alle 15-vuotiaan lapsen puolesta suostumuksen antaa huoltaja. Varsinaisia paikannuspalveluita voivat tarjota myös muut palveluntarjoajat Elisan lisäksi.

Mikäli luovutamme paikannuspalveluiden tarjoajille sijaintitietoja, pidämme tarkoituksenmukaisella tavalla huolen siitä, että paikannettavan suostumukset ovat olemassa.

Sinulla on myös oikeus saada käyttämäsi liittymän tai päätelaitteen sijainnin ilmaisevat välitystiedot voimassaolevan lain sallimassa laajuudessa. Alle 15-vuotiaan puolesta pyynnön voi tehdä hänen huoltajansa. Muiden vajaavaltaisten osalta pyynnön voi tehdä edunvalvoja.

Välitys- ja sijaintitietojen käsittelyyn oikeutetut

Välitys- ja sijaintitietoja saavat Elisassa käsitellä vain tietyt henkilöt, jotka tarvitsevat työssään kyseisten tietojen käsittelyoikeutta. Käytännössä oikeus myönnetään vain niille henkilöille, jotka suorittavat laskutukseen tai viestintäverkon ja -palveluiden ylläpitoon ja kehitykseen, väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, asiakaspalveluun ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Käsittelyoikeuden saaneet henkilöt saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista.

Välitys- ja sijaintitietojen käsittelyn kesto ja säilytys

Käsittelemme välitys- ja sijaintitietoja niin kauan kuin se on tarpeellista laskutuksen, teknisen kehittämisen, viankorjauksen, markkinoinnin, väärinkäytösten selvittämisen tai tietoturvan kannalta. Käsittely toteutetaan kuitenkin vain toimien vaatimassa laajuudessa ja luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa tarpeettomasti vaarantamatta.

Säilytämme laskutusta varten tarpeellisia välitystietoja vähintään kolme kuukautta  ja enintään kolme vuotta laskun eräpäivästä, ellei tietoja ole tarpeen laskun perintään liittyvistä syistä säilyttää kauempaa. Muilta osin tietoja säilytetään lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Web-sivustoilla vierailu

Keräämme tietoja myös internet-sivuistoilla käymisestä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa IP-osoite ja sitä vastaava DNS-nimi, IP-osoitteen rekisteröinyt organisaatio, ladattavan sivun  nimi ja osoite, jolla kävijä on, sivun latausajankohta ja selaimen tyyppi.

Huomaa, että IP-osoite on internetin toiminnan kannalta välttämätön tunniste, jonka avulla internetissä välitettävät viestit ohjataan oikeisiin paikkoihin. Lähtökohtaisesti IP-osoitetta ei yhdistetä tietokonetta käyttävään henkilöön, mutta se on yhdistettävissä IP-osoitteen rekisteröineeseen organisaatioon. IP-osoite voidaan yhdistää viranomaisen vaatimuksesta.

Evästeet

Elisan asiakkaana voit selata internet-sivustojamme anonyymisti. Useiden muiden verkkosivujen tapaan käytämme kuitenkin eväste- eli "cookie"- teknologiaa. Ottaessasi ensimmäisen kerran yhteyden palveluumme, eväste määrittää selaimelle satunnaisluvun, josta ei ilmene kuitenkaan henkilöllisyyttäsi. Evästeet auttavat Elisaa sen selvittämään, mitkä ovat suosituimmat sivuston osat, mihin kävijät suuntaavat ja miten kauan he sivuilla viipyvät. Tietoja käytetään muun muassa palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä mainonnan kohdistamiseen. Kohdistettua mainontaa voi esiintyä sekä Elisan että kolmansien osapuolien sivustoilla tai palveluissa. Voimme yhdistää evästeiden kautta kerättyä tietoa käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Voit kieltää evästeen tallentumisen muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa esto voi johtaa siihen, että internet-sivujen selailu hidastuu tai sivusto ei toimi lainkaan.

Tietoturva

Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Elisa noudattaa huolellisuutta suorittaessaan toimenpiteitä, jotka tähtäävät tietoturvaloukkausten torjumiseen tai tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseen. Lisäksi pyrimme kaikin tavoin siihen, ettei viestin luottamuksellisuutta tai yksityisyyden suojaa edellä mainittuja toimenpiteitä tehtäessä tarpeettomasti vaaranneta.

Palveluiden tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tiedotamme tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, esimerkiksi internet-sivuilla tai asiakastiedotteilla.

Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi voimme ryhtyä välttämättömiin toimiin muun muassa estämällä sähköpostiviestien vastaanottamisen, poistamalla virukset ja muut haittaohjelmat viesteistä sekä toteuttamalla muita näihin rinnastettavia välttämättömiä teknisluontoisia toimenpiteitä lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä viestintäverkossa välitettävien viestien ja välitystietojen salaamiseksi. Näillä toimilla pienennämme sinua koskevien tietojen paljastumisriskiä ulkopuolisille tahoille. Näin myös vähennämme väärinkäytöksiä ja muuta mahdollista luvatonta käyttöä. Osassa palveluitamme käytämme myös standardisoituja salaustapoja.

Pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, että Elisan asiakkaana sinun on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastasi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Kehotamme sinua käyttämään palveluitamme ja säilyttämään päätelaitteitasi huolellisesti ja valvomaan niiden käyttöä esimerkiksi riittävin pin-koodein. On tärkeää, että huolehdit myös riittävästä virus- ja palomuuripalveluiden käyttämisestä sekä palveluiden ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Liittymän tunnistus

Liittymän tunnistuksella tarkoitetaan soittavan henkilön puhelinnumeron näkymistä toiselle henkilölle soitettaessa. Elisan verkossa toimiviin liittymiin on saatavissa tunnistuksen estoja. Estoista saat yksityiskohtaisia tietoja sopimuksen mukana tulevissa käyttöohjeissa, sähköisistä kanavista, asiakaspalvelusta tai myymälöistämme.

Liittymän tunnistuksen estot koskevat ainoastaan puheen siirtopalveluita. Muissa palveluissa liittymän tunnistusta ei voida estää, tällöin liittymän tunniste saattaa siirtyä yhteyden toiselle osapuolelle eston käytöstä huolimatta.

Liittymän tunnistuksen estot eivät koske hätäpuheluita. Soittavan liittymän numero välittyy aina hätäviranomaiselle.

Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Elisa lähettää asiakkailleen tuotteita ja palveluita koskevaa asiakasviestintää ilman erillistä suostumusta.

Elisa lähettää suoramarkkinointiviestejä myös sähköisesti. Sinulla on oikeus kieltää Elisaa lähettämästä suoramarkkinointia. SMS-viestimarkkinoinnin voit kieltää OmaElisa ja OmaSaunalahti sähköisessä palvelukanavassa tai suoramarkkinointiviestin mukana olevan ohjeistuksen mukaan.

Joihinkin liittymätyyppeihin liittyy sopimusehdoissa mainittu automaattinen suoramarkkinointilupa (esimerkiksi Norppa+-liittymä). Mikäli haluat estää näiden osalta viestien vastaanottamisen, tulee sinun vaihtaa liittymätyyppiä.  Huomaathan, että pyrimme lähettämään vain ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa sekä pitämään viestien määrän kohtuullisena.

Yhteystietojesi julkaisu hakemistopalveluissa

Teleyrityksillä on velvollisuus luovuttaa luettelossa julkaistaviksi ilmoitettuja tietoja myös muille luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden tarjoajille. Elisa toimii yhteistyössä Eniron ja Fonectan kanssa hoitaessaan lakiin perustuvaa velvollisuuttaan julkaista asiakkaan perustiedot – hänen niin halutessaan puhelinluettelossa ja numeropalvelussa. Julkaistavia perustietojasi ovat asiakkaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Tiedot, jotka olet antanut Elisalle julkaistavaksi, menevät valtakunnalliseen tietokantaan, jota ylläpitää Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY). Sinulla on oikeus kieltää itseäsi koskevien tietojen julkaiseminen hakemistopalveluissa. Valtakunnallisesta tietokannasta on luovutettava nimi, osoite ja puhelinliittymän numero mille tahansa yritykselle puhelinluetteloa tai numeropalvelua varten. SNOY:n tietokannasta välitetään tietoja muun muassa kotimaan numeropalveluihin kuten numeroihin 118, 0100100, 020202, 020200 sekä sähköisiin hakemistopalveluihin. Hakemiston julkaisija ja palvelun tarjoaja vastaa kuitenkin julkaisemistaan tiedoista.

Sinulla on oikeus kieltää itseäsi koskevien tietojen julkaiseminen hakemistoissa kokonaan tai osittain. Tietojen luovuttamisen edelleen voi myös kieltää ilmoittamalla sitä asiakaspalveluumme. Lisäksi mikäli julkaistuissa tiedoissa on virhe, pyrimme korjaamaan virheet pyynnöstäsi heti, kun se on mahdollista.

Salaiset numerot

Salaisesta puhelinnumerosta on sovittava erikseen Elisan kanssa. Jos haluat ottaa käyttöön salaisen numeron, suosittelemme numeron vaihtamista tai uuden liittymän avaamista.

Online-palvelut ja mobiilisovellukset

Elisa voi myös kerätä sinusta tietoja käyttämiesi online-palveluiden ja mobiilisovellusten (jäljempänä yhteisesti Palvelut) tai Palveluita käyttävien laitteiden avulla. Hyväksymällä nämä Elisan tietosuojaperiaatteet, annat samalla suostumuksesi tietojesi keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen alla kerrotulla tavalla.

Tietoja, joita keräämme sinusta Palvelujen avulla

Elisa voi kerätä ja käyttää seuraavia antamiasi, Elisan keräämiä ja kolmansilta osapuolilta saamiaan tietoja sinusta:

Henkilö- ja rekisteröintitiedot

Elisa tunnistaa sinut aina kun se on palvelun rekisteröitymisen, käytön, laadun parantamisen, käytettävyyden, tietojen suojaamisen tai muun syyn kannalta perusteltua. Rekisteröitymisen ja tunnistamisen yhteydessä Elisa voi kerätä ja tallentaa sinuun liittyvät tietosi kuten:

täydellinen tai osittainen nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, henkilötunnus, sähköinen asiointitunnus, kuva sinusta, luotto- tai maksukortin numero, kanta-asiakaskortin numero, jonkin muun yksilöivän kortin numero, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, käyttäjätunnus, asuinpaikka- ja maa, kieli sekä kaikki sellainen tieto, jotka luovutat Elisalle rekisteröityessäsi tai käyttäessäsi Elisan palveluja.

Elisa voi saada henkilö- ja rekisteröintitietoa sinusta myös kolmansilta osapuolilta, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi Elisan tai kolmannen osapuolen palvelussa.

Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot

Elisa kerää ja tallentaa sinusta tietoja käyttäessäsi Elisan Palveluja. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa:

Palvelukohtaiset tiedot

Harrastukset, mieltymykset, kiinnostuksen kohteet ja klikatut mainokset, laitteista, palveluista ja sovelluksista löytyvät yhteystiedot sekä jotkin muiden palveluiden ja sovellusten käyttöön liittyvät tiedot.

Käyttämäsi palvelut ja sisällöt, käytön ajankohta, mistä ja miten palveluja käytät, hakusanasi, puhelu-, viesti-, SMS- ja sähköpostilokisi ajankohta- ja kesto- ja muine viestiin tai puheluun liittyvine lokitietoineen, Internet-osoitetiedot joista palvelua käytät.

Tekninen tieto

Käyttämäsi laitteen merkki, malli, käyttöjärjestelmä sekä niiden versiotiedot, laitteen ja siihen asennettujen sovellusten yksilöivät tekniset tiedot kuten sarjanumero tai muu vastaava yksilöivä tieto tai yksilöivien tai muiden tietojen yhdistelmä, internet-osoite tai muu mobiili- ja dataverkon tunnistetieto.

Elisa voi kerätä tietoa käyttämässäsi laitteessa olevien sovellusten toiminnasta, asetuksista, lokeista, virheistä, toimintahäiriöistä, yleisten ja yksityisten evästeiden sisällöstä, Palvelujen käyttämän datan määrästä, käyttökohteista, käyttöajoista sekä muusta sovelluskohtaisesta toiminnasta.

Sijaintieto

Hyödyntämällä laitteesi paikannustoiminnallisuuden avulla saatavaa sijaintitietoa, tietoverkkojen tai magneettikenttien avulla saatavaa tietoa, matkapuhelinverkon kautta saatavaa tietoa tai millä tahansa muulla tavalla saatavaa tietoa. Sijaintitietoa kerätään hyödyntämällä historiatietoa aiemmista sijainneista tai reaaliaikaista sijaintitietoa sinun sijainnista.

Maksamiseen ja ostamiseen liittyvä tietoa

Elisan myöntämän luotto- tai maksukortin tiedot mukaan lukien ostopaikka ja -aika, ostoksen yksilöivät tiedot, ostokseen liittyvät toimitustiedot, siihen liitettävät sijaintitiedot, ostokäyttäytymiseen liittyvät tiedot sekä muut mahdolliset luotto- tai maksukortin käyttöön liittyvät tiedot.

Muu tieto

Elisa voi kerätä ja tallentaa muutakin kuin näissä tietosuojaperiaatteissa mainittua tietoa. Näissä tapauksissa Elisa kysyy aina erikseen suostumuksen sinulta ennen tiedon keräämistä ja käyttöä.

Mihin käytämme Palvelujen kautta keräämiämme tietoja sinusta

Käytämme tietojasi kehittääksemme käyttämiäsi palveluja, parantaaksemme käyttökokemustasi, tehdäksemme palveluistasi turvallisempia ja selvittääksemme väärinkäytöksiä sekä kehittääksemme uusia palveluita.

Käytämme tietojasi myös markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja näyttääksemme sinulle vain sellaisia mainoksia ja sisältöä, joista olet kiinnostunut keräämämme tiedon perusteella.

Elisa kertoo, mitä tietoa sinusta kerätään sekä miten ja mihin tietoa käytetään. Elisa kysyy tarvittaessa erikseen luvan joidenkin tietojen keräämiseen ja käyttämiseen.

Esimerkki: Ajat autolla kohti kesämökkiä ja saat viisitoista minuuttia ennen suosikkitaukopaikkaasi viestin puhelimeesi, jossa tarjotaan sinulle päivän lounas puoleen hintaan. Voit tilata lounaan jo matkalla vastaamalla saamaasi viestiin.

Esimerkin tapauksessa Elisa on suostumuksellasi kerännyt sinun paikka- ja sijaintitietoa, jota hyödyntämällä yritykset voivat lähettää sinulle haluamiasi tarjouksia paikka- ja sijaintitietosi perusteella. Tässäkään tapauksessa Elisa ei luovuta sinusta mitään tietoa yhteistyökumppaneille.

Tietojen yhdistäminen

Elisa voi yhdistää eri Palveluissa sinusta keräämiään, tallentamiaan ja käytön perusteella saamiaan tietoja muista Palveluista vastaavasti saatuihin tietoihin sekä yhdistää näitä tietoja henkilö- ja rekisteröintitietoihisi.

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,28 €/min mpm/pvm)

Miksi Omaguru?

 • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
 • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
 • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Laskutus - Liittymämuutokset - Häiriöilmoitukset

Tarvitsetko apua? Asiakaspalvelumme auttaa sinua.
Etkö löytänyt etsimääsi ohjetta? Käytä hakua!