Elisan verkkopalvelun käyttöehdot - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Elisan verkkopalvelun käyttöehdot

Ehtojen soveltaminen

Näitä erityisehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Elisa Oyj:n -verkkopalveluja.

Ehdot

1. Yleistä

 • Elisan verkoilla tarkoitetaan niitä Elisan ylläpitämiä internet-asioinnin verkkoja, joiden käyttäminen on mahdollista tämän palvelusopimuksen nojalla.
 • Asiakas on Elisan liittymän hankkinut juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on palvelusopimuksen mukainen oikeus käyttää verkkopalvelua.

2. Verkkopalvelusopimus

 • Asiakkaan taholta verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt nämä erityisehdot ja täyttänyt palvelun avauksessa tarvittavat tiedot verkkopalveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt verkkopalveluun. Asiakas on rekisteröitynyt, kun Elisa on myöntänyt Asiakkaalle salasanan.
 • Elisan taholta verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun Asiakkaan rekisteröityminen verkkopalveluun on hyväksytty

3. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

 • Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Elisalle asiakkaan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.
 • Rekisteröityessään Asiakas saaverkkopalveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista.
 • Luonnollisten henkilöiden osalta maksullisten verkkopalveluiden ostamisen edellytyksenä on vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten palveluiden ostamiseen holhoojan suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

4. Elisan oikeudet ja velvollisuudet

 • Maksullisten verkkopalvelujen osalta Elisalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta.
 • Elisalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta ja salasanaa, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Elisan tietojärjestelmissä.
 • Elisalla on oikeus tuottaa verkkopalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa verkkopalvelun sisältöä ilmoituksetta.
 • Elisalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää verkkopalvelu, jos se on välttämätöntä verkkopalvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Elisa pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
 • Verkkopalvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Elisan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos verkkopalvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Elisa pyrkii minimoimaan asiakkaalle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Elisa ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Elisa suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Elisa ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä verkkopalvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laiteissa ilmenee muita seurauksia.
 • Elisalla on oikeus poistaa Asiakkaan yli kuusi kuukautta käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus rekistereistään. Elisalla on myös oikeus muuttaa Asiakkaan käyttämää käyttäjätunnusta ja salasanaa, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Elisan tietojärjestelmissä.

5. Verkkopalvelun maksut

 • Maksullisten verkkopalvelujen maksuista ja laskutuksesta ilmoitetaan kunkin  kyseisen verkkopalvelun www-sivuilla tai Elisan hinnastossa. Verkkopalveluiden käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan Asiakkaan puhelinlaskun yhteydessä. Maksuihin ja laskutukseen sovelletaan Elisan yleisiä toimitusehtoja

6. Tietosuoja

 • Elisa rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä. Elisa voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja Asiakkaista. Rekisteröidyt tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme (3) vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää asiakassuhteenseen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä Elisan ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella Elisan verkkopalveluun liittyvien www-sivujen tai muiden Elisan viestimien ja verkkopalvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
 • Asiakkaan ja Elisan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Elisa voi kerätä Asiakkaan henkilötunnuksen.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää Elisaa luovuttamasta rekisteröityjä tietoja suoramainontaa, puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksia varten.

7. Palvelusopimuksen siirto

Elisalla on oikeus siirtää tämä palvelusopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä palvelusopimusta kolmannelle osapuolelle.

8. Verkkopalvelusopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 • Asiakkaalla on oikeus irtisanoa verkkopalvelusopimus samoin ehdoin kuin hänellä on Elisan yleisten toimitusehtojen mukaan oikeus irtisanoa liittymäsopimuksensa. Irtisanoessaan viimeisen liittymän Asiakas irtisanoo myös siihen kuuluvan Elisan Internet-sivuston maksullisten verkkopalveluiden sopimuksen.
 • Elisa voi purkaa verkkopalvelusopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt verkkopalvelusopimuksen velvoitteitaan tai jos Asiakkaan liittymä suljetaan tai liittymäsopimus puretaan Elisan televerkkopalveluiden yleisten toimitusehtojen perusteella.

Muut ehdot

Elisalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista Verkkopalveluun liittyvillä www-sivuilla, asiakaslehdessä, Internetin kautta asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjeellä, jossa kerrotaan oleellisimmat muutokset sekä varataan Asiakkaalle mahdollisuus tilata erityisehdot kokonaisuudessaan.

Muiden ehtojen osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Elisan yleisiä liittymän toimitusehtoja soveltuvin osin.

Suosittelemme ehtojen tulostamista.

 

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,50 €/puhelu + 2,50 €/alkava min + mpm)

Miksi Omaguru?

 • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
 • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
 • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Laskutus - Liittymämuutokset - Häiriöilmoitukset

Tarvitsetko apua? Asiakaspalvelumme auttaa sinua.
Etkö löytänyt etsimääsi ohjetta? Käytä hakua!