Överlåtelse av abonnemang till en annan avtalspart - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Överlåtelse av abonnemang till en annan avtalspart

På denna sida hittar du anvisningar om byte av avtalspart för olika abonnemang. Beställ byte av avtalspart för talabonnemang eller mobilt eller fast bredbandsabonnemang avgiftsfritt i OmaElisa! För andra Elisa- och Elisa Saunalahti -abonnemang och tjänster finns anvisningarna längre ned på sidan.

0€

Gör byte av avtalspart avgiftsfritt i OmaElisa

Klicka här

Jag vill överlåta ett abonnemang som jag äger (talabonnemang, mobilt eller fast bredbandsabonnemang) till en annan person. Hur ska jag göra?

 1. Vill du avgiftsfritt överlåta ett abonnemang till en ny ägare loggar du in i OmaElisa och väljer sedan Dina produkter.
 2. Välj i listan det abonnemang som du vill överlåta genom att klicka på namnet på abonnemangsavtalet. Du kan beställa byte av avtalspart för ett avtal åt gången.
 3. Klicka på länken Ändra avtalspart under abonnemangsavtalet.
 4. Fyll i kontaktuppgifterna till den nya avtalsparten i fälten som öppnas och klicka på Nästa.
 5. Om du ska överlåta abonnemanget till ett företag kan du föra in företagsuppgifterna genom att klicka på Lägg till företagsinformation.
 6. Innefattar ditt abonnemangsavtal tilläggstjänster, kan du välja om du vill fortsätta använda dem mot en avgift eller om du vill säga upp dem helt och hållet.
 7. Kontrollera noggrant den nya avtalspartens uppgifter och slutför sedan beställningen genom att klicka på Bekräfta.

Görs bytet av avtalspart via OmaElisa behövs inte en separat fullmakt.

Ett abonnemang ska överföras i mitt namn. Hur ska jag göra?

Efter en beställning av den nuvarande avtalsparten

Den nya avtalsparten får per sms en länk till en särskild bekräftelsesida (länken finns också i det meddelande som skickats per e-post eller brev). Den nya avtalsparten har en månad på sig att godkänna bytet. Bytet av avtalspart kan godkännas antingen via länken eller via OmaElisa.

Så här godkänner du bytet av avtalspart via länken:

 1. Klicka på länken i sms- eller e-postmeddelandet.
 2. Godkänn bytet av avtalspart genom att identifiera dig med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Alternativt kan du godkänna bytet av avtalspart i OmaElisa:

 1. Logga in i OmaElisa med Elisa-användarnamn, mobilcertifikat eller nätbankskoder.
 2. Välj Beställningar.
 3. Godkänn beställningen med knappen BEKRÄFTA. Godkänn avtalsvillkoren och klicka på Bekräfta. Om du har flera kundnummer öppnas en kryssruta där du kan välja det kundnummer som avtalet överförs till.

Ändringen träder i kraft dagen efter det att mottagaren har bekräftat beställningen. Vid byte av ägare kontrollerar Elisa den nya avtalspartens uppgifter (adressuppgifter, kreditupplysningar och betalningshistorik), så ändringen kan också kräva mer tid. Fördröjningen kan till exempel bero på oklarheter i adressuppgifterna. Om det uppstår hinder för överlåtelsen av abonnemanget informeras den nya avtalsparten skriftligt.

Den nya avtalsparten blir automatiskt talabonnemangets eller det mobila bredbandsabonnemangets användare. När bytet av avtalspart har trätt i kraft kan du enkelt ändra användaruppgifterna i OmaElisa.

 

Byte av avtalspart för andra produkter

Vill du byta avtalspart för en annan produkt än mobilt talabonnemang, mobilt eller fast bredbandsabonnemang eller Kabel-TV -abonnemang, sker överlåtelsen till en annan person med blanketten nedan. Med blanketten kan du också beställa byte av avtalspart när den ena eller båda avtalsparterna är företag.

Fyll i blanketten och skicka den till Elisa enligt uppgifterna på blanketten. Observera att en fullmakt kräver samtycke av både den överlåtande och den mottagande parten. En fullmakt som fogas till blanketten ska vara undertecknad av en person med underteckningsrätt.

Fullmakt: Byte av avtalspart

Bra att veta om byte av avtalspart

Byte av avtalspart är inte möjligt om

 • byte av abonnemangstyp eller nummeröverföring till en annan operatör pågår
 • en beställning av byte av avtalspart för abonnemanget redan behandlas
 • abonnemanget har förfallna fakturor
 • abonnemanget tillfälligt är stängt
 • den nya avtalsparten inte är myndig
 • du är avtalspart för produkten eller tjänsten Saunalahti Latausliittymä, Elisa Viihde, Elisa Kirja, Elisa Turvapaketti, Elisa Sähköpostipalvelu eller Elisa Pilvilinna, eller det gäller ett kreditköpsavtal för en apparat (telefon, surfplatta, modem osv.)

Om den nya avtalsparten är kund hos Elisa sedan tidigare överförs abonnemanget till samma faktura som det nyaste avtalet. Tilläggstjänster som hört till abonnemanget överförs till den nya avtalsparten, med undantag för produkter som inte längre säljs.

Innan en ändring i ägarförhållandet genomförs har den nuvarande avtalsparten rätt att göra avtalsändringar i abonnemanget. Den nuvarande avtalsparten ansvarar också för fakturor och abonnemangets användning fram till dess att ändringen har slutförts.

Undantagsfall – när byte av avtalspart inte kan göras i OmaElisa

Det finns situationer då byte av avtalspart inte kan göras via OmaElisa. Sådana är bl.a.

 • företagskunders byte av avtalspart (krävs underteckning av en person med underteckningsrätt)
 • den nuvarande avtalsparten har avlidit
 • den nuvarande eller nya avtalsparten har inte nätbankskoder för att skapa Elisa-användarnamn
 • produkten som ska överföras är något annat än ett talabonnemang, ett mobilt eller fast bredbandsabonnemang, eller Kabel-TV -abonnemang

Om du inte kan inleda/bekräfta byte av avtalspart i OmaElisa kan du beställa bytet med fullmakt.

Fullmakt: Byte av avtalspart

För byte av avtalspart med blankett tar vi ut en avgift enligt kundtjänstprislistan.

Överlåtelse av Elisa företagsabonnemang från företag till användare

Är ditt abonnemang hos Elisa i företagets namn och du per sms har blivit underrättad om att du kan överföra numret i ditt namn, beställer du i vår webbutik ett nytt Elisa Saunalahti -abonnemang för ditt nuvarande nummer. Du kan också ringa till vår avgiftsfritt försäljningstjänstnummer 0800 94200 eller besöka en Elisa-butik. Du behöver inte fylla i blanketten "Byte av avtalspart".

Närmare information finns bland anvisningarna för Elisas företagskunder (på finska).

 

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,50 €/puhelu + 2,50 €/alkava min + mpm)

Miksi Omaguru?

 • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
 • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
 • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Fakturering – Ändring i abonnemang – Felanmälan

Behöver du hjälp? Elisas kundtjänst hjälper dig.
I OmaElisa sköter du dina tjänster behändigt på ett ställe.
LOGGA IN
Hittade du inte infot du letade efter? Sök!