Överlåtelse av abonnemang till en annan avtalspart

På denna sida hittar du anvisningar om byte av avtalspart för olika abonnemang. Beställ byte av avtalspart för talabonnemang eller mobilt eller fast bredbandsabonnemang avgiftsfritt i OmaElisa! För andra Elisa- och Elisa Saunalahti -abonnemang och tjänster finns anvisningarna längre ned på sidan.

Gör byte av avtalspart avgiftsfritt i OmaElisa. Logga in på OmaElisa >

Jag vill överlåta ett abonnemang som jag äger (talabonnemang, mobilt eller fast bredbandsabonnemang) till en annan person. Hur ska jag göra?

 1. Vill du avgiftsfritt överlåta ett abonnemang till en ny ägare loggar du in i OmaElisa och väljer sedan Dina produkter.
 2. Välj i listan det abonnemang som du vill överlåta genom att klicka på namnet på abonnemangsavtalet. Du kan beställa byte av avtalspart för ett avtal åt gången.
 3. Klicka på länken Ändra avtalspart under abonnemangsavtalet.
 4. Fyll i kontaktuppgifterna till den nya avtalsparten i fälten som öppnas och klicka på Nästa.
 5. Om du ska överlåta abonnemanget till ett företag kan du föra in företagsuppgifterna genom att klicka på Lägg till företagsinformation.
 6. Innefattar ditt abonnemangsavtal tilläggstjänster, kan du välja om du vill fortsätta använda dem mot en avgift eller om du vill säga upp dem helt och hållet.
 7. Kontrollera noggrant den nya avtalspartens uppgifter och slutför sedan beställningen genom att klicka på Bekräfta.

Görs bytet av avtalspart via OmaElisa behövs inte en separat fullmakt.

Ett abonnemang ska överföras i mitt namn. Hur ska jag göra?

Efter en beställning av den nuvarande avtalsparten

Den nya avtalsparten får per sms en länk till en särskild bekräftelsesida (länken finns också i det meddelande som skickats per e-post eller brev). Den nya avtalsparten har en månad på sig att godkänna bytet. Bytet av avtalspart kan godkännas antingen via länken eller via OmaElisa.

Så här godkänner du bytet av avtalspart via länken:

 1. Klicka på länken i sms- eller e-postmeddelandet.
 2. Godkänn bytet av avtalspart genom att identifiera dig med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Alternativt kan du godkänna bytet av avtalspart i OmaElisa:

 1. Logga in i OmaElisa med Elisa-användarnamn, mobilcertifikat eller nätbankskoder.
 2. Välj Beställningar.
 3. Godkänn beställningen med knappen BEKRÄFTA. Godkänn avtalsvillkoren och klicka på Bekräfta. Om du har flera kundnummer öppnas en kryssruta där du kan välja det kundnummer som avtalet överförs till.

Ändringen träder i kraft dagen efter det att mottagaren har bekräftat beställningen. Vid byte av ägare kontrollerar Elisa den nya avtalspartens uppgifter (adressuppgifter, kreditupplysningar och betalningshistorik), så ändringen kan också kräva mer tid. Fördröjningen kan till exempel bero på oklarheter i adressuppgifterna. Om det uppstår hinder för överlåtelsen av abonnemanget informeras den nya avtalsparten skriftligt.

Den nya avtalsparten blir automatiskt talabonnemangets eller det mobila bredbandsabonnemangets användare. När bytet av avtalspart har trätt i kraft kan du enkelt ändra användaruppgifterna i OmaElisa.