Tekijänoikeuksien valvontakirjeet

Asiakkaillemme on lähetetty korvausvaatimuskirjeitä tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin jakamisesta verkossa. Valvontakirjeen lähettäjänä on yleensä  tekijänoikeuksien haltijoita edustava asianajotoimisto, joka väittää, että liittymästä on jaettu luvatta tekijänoikeudella suojattua sisältöä.

Miksi Elisa on luovuttanut tietojani eteenpäin?

Markkinaoikeus voi päätöksellään velvoittaa teleoperaattorin luovuttamaan päätöksessä mainittujen liittymien yhteystiedot tekijänoikeuksien haltijalle tai hänen edustajalleen.

Tekijänoikeuksien haltija tai hänen edustajansa voivat hakea tuomioistuimelta määräystä saada teleoperaattorilta yhteystiedot sellaisesta liittymästä, josta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta.

Mikäli tuomioistuin katsoo laissa määriteltyjen edellytysten täyttyvän, määrää se päätöksellään teleoperaattorin luovuttamaan liittymän yhteystiedot tekijänoikeuksien haltijalle tai hänen edustajalleen.

Elisa on velvollinen toimimaan tuomioistuimien päätösten mukaisesti ja on markkinaoikeuden määräämänä luovuttanut liittymän yhteystiedot päätöksessä mainitulle taholle.

Elisalla ei ole minkäänlaista osuutta tekijänoikeuden haltijan tai hänen edustajan hakemukseen tai kirjeessä väitetyn luvattoman jakamisen arviointiin tai selvittämiseen.  

Vaatiiko Elisa kirjeellä maksuja tekijänoikeuden loukkaamisesta?

Ei. Elisalla ei myöskään esimerkiksi ole tietoa, mitä sisältöä asiakkaan väitetään jakaneen. Elisa ei ole korvauksen vaatija, eikä kirjeen lähettäjä. 

Elisa ei ole millään tavoin osallistunut tekijänoikeuden haltijoiden hakemukseen tai kirjeessä väitetyn luvattoman jakamisen arviointiin tai selvittämiseen.

Elisa on velvollinen toimimaan tuomioistuimien päätösten mukaisesti ja on markkinaoikeuden määräämänä luovuttanut liittymän yhteystiedot päätöksessä mainitulle taholle.

Sain kirjeen, mutta en ole mielestäni toiminut kirjeessä kerrotulla tavalla, mitä teen?

Ota ensisijaisesti yhteyttä kirjeen lähettäjään. Alla olevalla lomakkeella voit pyytää tarkastamaan onko kirjeessä väitetyssä tekijänoikeuden loukkauksessa käytetty IP-osoite ollut liittymän käytössä maksuvaatimuksessa ilmoitettuna ajankohtana.

Täytetty lomake ja kopio saamastasi maksuvaatimuksesta tulee postittaa lomakkeella mainittuun osoitteeseen.

Aiemman viranomaisohjeistuksen mukaan, Elisa ei voinut tarkastaa tietoja asiakkaan pyynnöstä.

Tarkastuspyyntölomake