Information om garantiavgift

I samband med beställningen begär vi kreditupplysning och en garantiavgift kan fastställas för beställningen. Garantiavgiften är alltid abonnemangs- och apparatspecifik. 

Av vilka orsaker kan garantiavgiften fastställas?

En garantiavgift kan fastställas i följande situationer:

  • När den sammanlagda summan för enheter som betalas med kredit är stor
  • Beställaren har tidigare förfallna öppna fakturor eller fördröjningar i betalningshistoriken för fakturor
  • Vi kan inte säkerställa adressuppgifterna
  • Beställaren har anmärkningar i kreditupplysningen (Suomen Asiakastieto (på finska)).
  • Beställaren har inte permanent adress i Befolkningsregistret (Digi- ja väestötietovirasto) eller vistelsetiden i landet är kort, varvid uppgifter om betalningshistoriken rimligen inte kan utredas.

Hur vet jag om en garantiavgift har fastställts för min beställning?

Du får begäran om garantiavgift till din e-post med rubriken Meddelande från Elisa eller som brev. Du hittar samma begäran om säkerhet på OmaElisas startsida under rubriken Nya kundbrev. Begäran om säkerhet visas med rubriken Meddelande från Elisa. Du loggar in i OmaElisa med Elisa-användarnamnet eller med mobilcertifikat.

Övriga ofta ställda frågor