Elisa E-post - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Elisa E-post

I denna anvisning hittar du inställningar för Elisas och Saunalahtis e-post. Dina e-postlådor kan du administrera i OmaElisa. Du kan använda e-posten via Elisa Webmail eller via ett e-postprogram.

Du kan byta lösenord till din e-postlåda i OmaElisa. Observera internetsäkerheten vid byte av lösenord. Lösenordet borde innehålla både små och stora bokstäver, siffror och symboler. Läs mer >

Så här kan du använda e-post

Logga in i Elisa E-post (webmail)

Logga in i tjänsten webmail med din e-postadress och med lösenordet till din e-postlåda. Ifall du glömt lösenordet till din e-post, så kan du byta ut lösenordet i OmaElisa. Klicka här för en detaljerad anvisning till hur du byter lösenord.

OBS! Enbart den som äger e-postlådan kan se e-postena i OmaElisa

Installera Elisa E-post i e-postprogram (dator, mobiltelefon eller surfplatta)

Du kan använda Elisa E-post genom att installera e-postkontot i e-postprogram antingen på din dator, mobiltelefon eller på din surfplatta.

Då du lägger till Elisas/ Saunalahtis e-postkonto, välj Andra eller Manuell inställning/ IMAP-konto. Välj inte Exchange-konto, ifall du inte använder e-post från ett företag eller från jobbet. 

Specifika anvisningar om hur du installerar Elisa E-post i en mobilenhet hittas här (finska).

Så här byter du lösenordet till din e-post i OmaElisa

 1. Logga in till OmaElisa
 2. Välj E-post från vänstra kanten.
 3. Välj från listan den postlåda vars lösenord du vill byta.
 4. Skriv in det nya lösenordet, och klicka på byt lösenord

Observera internetsäkerheten vid byte av lösenord. Lösenordet borde innehålla både små och stora bokstäver, siffror och symboler. Lösenordets längd är 8-20 tecken, och den får inte innehålla bokstäverna å, ä eller ö.  

Endast tjänstens ägare kan göra ändringar via OmaElisa.

E-posttjänstens användarnamn är din e-postaddress. 

E-postinställningar

De här e-postinställningarna fungerar på alla slags enheter (dator, mobiltelefon, surfplatta) oavsett från vilken operatör du har ditt abonnemang. Om du har ett abonnemang från någon annan operatör än Elisa och Saunalahti, så kan du använda din e-post med samma nedanstående anvisningar som gäller i Elisas och Saunalahtis abonnemang. 

Användarnamn och lösenord

Användarnamn

Användarnamnet är din e-postadress 

Tips:

 • Om du inte vet ditt användarnamn, så kan du kolla upp den i OmaElisa.
 • Användarnamnet kan benämnas olika i olika e-postprogram, t.ex. ”användarkod”, ”kontonamn”, ”användarnamn” osv.     
 • Om det e-postprogram som du använder automatiskt erbjuder ”fornamn.efternamn” som användarnamn, radera denna kod som erbjuds automatiskt och ange i stället det rätta användarnamnet. 
Lösenord

Lösenordet till din postlåda. 

Tips:

Du kan välja att din e-post ska använda antingen en oskyddad eller en skyddad förbindelse. I den här anvisningen anvisar vi i första hand en skyddad förbindelse, så att trafiken mellan din dator och e-postservern förmedlas skyddad.  

Det lönar sig att prova en oskyddad förbindelse ifall den skyddade förbindelsen inte fungerar, eftersom en del enheter kan ha problem med kompabiliteten när det är fråga om krypteringar. 

Inkommande meddelanden

Server mail.kolumbus.fi
Protokoll IMAP4 (portti 993) *
SSL-skydd Ja **
Servern kräver inloggning Ja

*Alternativt kan man använda det äldre POP3-protokollet (port 995)
**Alternativt kan man använda en oskyddad förbindelse, IMAP4-porten är då 143 (POP3-port 110)

Utgående meddelanden

Server smtpa.kolumbus.fi *
Protokoll SMTP (port 465)
SSL-skydd Ja *
Servern kräver inloggning Ja *
 • Om det i ditt e-postprogram finns separata fält för användarnamnet och lösenordet även för utgående meddelanden, kom ihåg att ange ditt användarnamn och ditt lösenord även i dessa.
 • I övriga e-postprogram finns alternativet ”använd samma användarnamn och lösenord på servern för utgående meddelanden som på servern för inkommande meddelanden”, och då räcker det att välja detta alternativ. Du behöver alltså inte ange användarnamnet och lösenordet på nytt. 

* Alternativt kan du använda en oskyddad förbindelse men observera att du då kan sända e-post enbart från Elisas och Saunalahtis abonnemang. Ifall du har ett abonnemang från någon annan operatör så kan du använda operatörens server för utgående meddelanden. 

Utgående meddelande (oskyddad):

 • Server: smtp.kolumbus.fi
 • Protokoll: SMTP (port 25)
 • SSL-skydd: Nej
 • Servern kräver inloggning: Nej

Hur skiljer sig IMAP4-protokoll från POP3-protokoll?

IMAP4 

Då IMAP-protokoll används behandlar postprogrammet meddelandena direkt på servern, och då kan man radera meddelandena eller spara dem någon annanstans, ett meddelande i taget, eller så kan man spara alla meddelanden på servern. Detta är en fördel då man använder samma postlåda på flera olika datorer, till exempel på jobbet och hemma. Därför är IMAP-protokollet att rekommendera. OBS! Särskilt i mobiltelefoner bör man använda IMAP-protokollet. 

POP3

Om POP3-protokoll används hämtar postprogrammet meddelanden från katalogen Inkorg från servern till den dator som man läser meddelandena på. Då töms katalogen Inkorg som finns på servern mail.kolumbus.fi då man hämtat meddelandena. I postprogrammen finns ofta en inställning som man kan välja om man vill lämna en kopia på servern av hämtade meddelanden.

POP3-protokollet hämtar inte meddelanden från andra kataloger än Inkorgen. Fördelen med POP3-protollet är att postlådan i allmänhet aldrig fylls i och med att meddelandena laddas från servern till den egna datorn. Nackdelen är att meddelandet kan läsas enbart på den dator som man laddat meddelandena till. 

Allmänna anvisningar till Elisa E-post

Hantera flera meddelanden samtidigt 

I tjänsten Elisa Webmail kan du hantera flera meddelanden samtidigt genom hålla nere tangenten Ctrl medan du väljer meddelandena och därefter utföra den önskade åtgärden, t.ex. Ta bort.

Töm papperskorgen

Du kan aktivera katalogen Papperskorg genom att klicka på den, så att du till höger i läsfönstret ser de meddelanden som är överförda till Papperskorgen. Välj bilden på hjulet nere och Töm. 

I samband med nästa inloggning uppdateras postlådans fyllningsgrad. 

Användning av Elisa E-post i mobiltelefon

Vi rekommenderar att du använder det e-postprogram som finns i din mobila enhet. Du kan även använda mobilversionen av webmailen, m.webmail.elisa.fi, som är som bäst på surfplattor. 

Specifika anvisningar om hur du installerar Elisa E-post i en mobilenhet hittas här (finska).

Att få länkar i e-posten att se ut som länkar

Då du skriver e-post kan du byta Textredigerare till HTML. Då ser du de länkar som du lagt till i ditt meddelande som länkar. Fastän du skulle använda Text i Textredigerare, kan länken synas på ett korrekt sätt hos mottagaren (beroende på e-posten hos mottagaren). 

Skapa grupp av mottagare

Lägg till en grupp i adressboken med +. Välj sedan bland kontakterna den person som du vill lägga till i gruppen. Vid egenskaper i personens kontaktuppgifter kan du välja en kontaktgrupp för personen. Då du skriver ett meddelande kan du välja som mottagare bland kontakterna en kontaktgrupp som du skapat tidigare. 

Semestersvarare

Du kan ställa in semestersvar i ditt e-postkonto, och då sänds det från din e-post automatiskt ett svar på inkomna meddelanden. Du kan koppla på semestersvararen i OmaElisa

 1. Logga in i OmaElisa. (In i OmaElisa loggar du med ditt Elisa-användarnamn, läs mera om Elisa-användarnamnet här.)
 2. Välj E-post till vänster. 
 3. Välj den e-postlåda som du vill lägga till en semestersvarare i och välj Semestersvararen är på
 4. Välj svarssätt, giltighetstid och meddelande. 
 5. Klicka till slut Spara.

Flikar i Elisa E-post (webmail)

Du kan navigera i Webmailen med hjälp av flikar. Ett blått streck visar den aktiva vyn.

E-post-fliken

 

 1. Uppdatera vyn e-post och hämta nya meddelanden
 2. Skriva ett nytt e-postmeddelande
 3. Svara avsändaren
 4. Svara alla
 5. Vidarebefordra meddelande
 6. Ta bort meddelande 
 7. Märk meddelandet som läst/oläst eller flaggat/oflaggat
 8. Fler åtgärder...(t.ex. skriv ut, redigera som nytt, visa källkod mm.)
 9. Välj vilka meddelanden som ska visas i listan
 10. Sök meddelanden genom att ange sökord och trycka Enter

I vyn Kataloger ser du de kataloger som i kataloghanteringen är markerade som prenumererade samt även postlådans fyllningsgrad. Du kan gå till kataloghanteringen genom att klicka på hjulet nere i vyn och välja ”Hantera kataloger”. 

 1. Välj de fält som ska visas (Ämne, Avsändare m.m.) samt enligt vilket fält meddelandena sorteras
 2. Lista över meddelanden. Du kan öppna ett meddelande genom att dubbelklicka på rubriken 
 3. Välj om meddelandena visas som en lista eller som en tråd
 4. Välj meddelanden enligt ett kriterium (alla, olästa, flaggade mm.)
 5. Ifall du valt att meddelandena ska visas som en tråd av meddelanden kan du välja om alla meddelanden visas eller om bara olästa visas
 6. Antal meddelanden som visas på sidan/totala antalet meddelanden 
 7. Visa nästa/föregående meddelande/Visa början/slutet av listan 
 8. Visa meddelandefältet
 9. Ändra storlek på rutan för förhandsgranskning 
 10. Ruta för förhandsgranskning av meddelande

En inkommen bilaga syns till höger i ett öppnat meddelande. Bilagan kan öppnas genom att klicka på länken och välja antingen Öppna eller Ladda ner.

Adressbok-fliken

 1. Importera kontaktuppgifter från en annan adressbok (format som stöds är vCard och CSV)
 2. Exportera kontaktuppgifterna i en fil.  
 3. Skriv ett e-postmeddelande till mottagarna i en vald grupp. 
 4. Detaljerad sökning. Du kan söka mottagare i adressboken med olika sökfaktorer. 
 5. Sökfält

I Kontaktgrupper-vyn ser du utöver anteckningar i hela adressboken även enskilda grupper som du skapat. 
Då du väljer Personliga adresser syns alla kontaktuppgifter som du sparat till höger. 
Då du väljer en grupp syns kontaktuppgifter till dem som du lagt till i gruppen. 
Med knappen + kan du skapa nya grupper. 
Genom att klicka på hjul-ikonen kan du lägga till ett nytt namn på grupper som du redan skapat eller så kan du ta bort grupper.

Via + -knappen kan du lägga till nya kontakter. 
Via knappen skräpkorg-ikonen kan du ta bort valda kontakter
Via person-ikonen kan du ta bort valda personer ur gruppen. 

Med knappen Ändra kontakt kan du lägga till extra information i kontaktuppgifterna, såsom telefonnummer, adress eller andra personliga uppgifter.

Inställningar-fliken

I menyn Inställningar kan du ändra utseende och funktioner i webmail-tjänsten 

Användargränssnitt
Du kan välja språk, tidszon samt format på tid och datum. 
Fina datum: Ändrar datumet i e-postmeddelanden antingen till formatet ”dd.mm.åååå kl. xx:xx” eller till exempel till ”I dag kl. xx:xx”. 

Hantering av meddelanden
Du kan välja om meddelandefältet visas samt hur många rader som visas per sida. Du kan även välja om alla kataloger genomsöks efter nya meddelanden. 

Visning av meddelanden
Du kan välja om meddelandet öppnas i ett nytt fönster, om namnet visas då ett nytt meddelande sänds, om meddelandena visas i HTML-format och om bilder i ett inkommet meddelande visas. 

Redigering av meddelande 
Du kan välja Skriv i nytt fönster för ett nytt meddelande, om meddelande skrivs i HTML-format, om utkast sparas automatiskt, om mottagarkvitto begärs samt om signatur infogas automatiskt. 

Adressbok
Du kan välja en förvald adressbok samt sortering i adressboken. 

Speciella kataloger
Du kan välja t.ex. i vilken katalog ett utkast sparas. 

Serverinställningar
Du kan välja t.ex. vad som ska hända med borttagna meddelanden och meddelanden märkta som skräppost. 

I menyn Kataloger kan du välja vilka kataloger som visas. 

I exemplet på bilden har man valt katalogerna Inkorg, Skickat samt Papperskorg. Under katalogen Inkorg finns underkatalogen ”Testlåda” samt ”Reklam” som inte är standard i vyn då man går till fliken E-post. Ifall man vill att kataloger och meddelanden i dessa visas, ska man kryssa för dessa. 
Med + kan man skapa ännu fler underkataloger. 
Med Hjulet kan man radera valda kataloger. 

I menyn Identiteter kan man bland annat välja det namn som syns i avgående meddelanden, mailadress och signatur.

I menyn Responser kan du, om du vill, välja färdiga svar. 

 

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,50 €/puhelu + 2,50 €/alkava min + mpm)

Miksi Omaguru?

 • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
 • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
 • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Vill du ha personlig hjälp? Ring till OmaGuru!
Vardagar kl. 8-21, lö. 9-17, 2,50 €/samtal + 2,50 €/påbörjad min + mta
För att vi snabbt skall kunna hjälpa dig, rekommenderar vi att du laddar ner Etätuki (distanshjälp)-programmet redan innan du ringer:
I OmaElisa sköter du dina tjänster behändigt på ett ställe.
LOGGA IN
Hittade du inte infot du letade efter? Sök!