SveaTV via din egen antenn

Med SveaTV-paketet ser du ett bredare utbud av svenska kanaler med din egen antenn. SveaTV är tillgänglig på kustområdet i Österbotten. Mer information hittar du på SveaTV-sidan.