Langattoman verkon (WLAN/ WiFi) käyttäminen ja ongelmatilanteet - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Langattoman verkon (WLAN/ WiFi) käyttäminen ja ongelmatilanteet

Usein langattoman verkon (WLAN/ WiFi) ongelmatilanteet johtuvat ulkoisista häiriötekijöistä, sillä langaton verkko on altis häiriöille.Tästä ohjeesta löydät apua langattoman lähiverkon (yleisesti käytetään myös nimitystä WLAN tai WiFi) käyttämiseen ja ongelmatilanteisiin. 

Asiantuntija-apua langattoman verkon käyttöönottoon ja kuuluvuuden optimointiin saat Elisan Omagurulta. Klikkaa tästä!

 

Huom! WLAN-yhteys on yksi tapa yhdistää laitteita Elisan laajakaistaverkkoon. WLAN ei ole osa Elisan toimittamaa laajakaistayhteyttä, vaan kuuluu asiakkaan omaan sisäverkkoon.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN/WiFi)

Yhdistääksesi laitteen (esim. tietokone, tablet tai älypuhelin) langattomaan verkkoosi tarvitset langattoman verkon nimen ja salasanan. Nämä tiedot löytyvät modeemin tai reitittimen pohjassa olevasta tarrasta tai laitteen mukana tulleesta käyttöoppaasta.

Uudet modeemit ja muut langatonta verkkoa lähettävät laitteet luovat verkon sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n taajuuksille.

Pienempi 2,4 GHz:n taajuus ruuhkautuu helposti tiheästi asutuilla alueilla tai esimerkiksi kerrostalossa.
Laitteet kannattaakin yhdistää ruuhkattomampaan, ja selvästi paremman yhteyden mahdollistavaan, 5 GHz:n langattomaan verkkoon.

  1. Kun langattoman verkkosi nimi (SSID) on tiedossasi, etsi nimeä vastaava verkko laitteesi langattomien yhteyksien luettelosta ja valitse Yhdistä. Modeemin luoman 5 GHz:n verkon erottaa verkon nimessä (SSID) olevasta -5G päätteestä.
  2. Seuraavaksi laitteesi pyytää verkon salasanaa, joka on modeemin tai reitittimen tarrassa tai käyttöoppaassa mainittu salasana (yleensä "salasana", "avain" tai "key", jonka edessä on lyhenne WEP, WPA tai WPA2).
  3. Kun oikea salasana on syötetty, laitteesi yhdistyy langattomaan lähiverkkoon

Jos WLAN-yhteyden toimivuus on huono, toimi näin

Langaton WLAN-yhteys on hyvin altis käyttöympäristön häiriöille ja syy huonoon toimivuuteen on yleensä modeemin ja tietokoneen välinen liian heikko signaali. WLAN-signaalin voimakkuuteen vaikuttaa eniten modeemin/reitittimen ja tietokoneen välinen etäisyys (testaa toimivuutta tarvittaessa lähempänä) ja käytetty WLAN-kanava.

1) Varmista, että modeemi tai reititin on sijoitettu asunnossasi oikein

Valitse modeemille keskeinen paikka langatonta verkkoa käyttäviin laitteisiin nähden. Vältä väliin jääviä seiniä, esteitä ja häiriöitä aiheuttavia laitteita.

 

Modeemia ei kannata koskaan sijoittaa pöydän tai sängyn alle, vaan mahdollisimman keskeiselle ja avoimelle paikalle.

 

Myös erilaiset esteet asunnossa voivat heikentää langattoman verkon signaalia. Pahimpia signaalin heikentäjiä ovat mm. metalli ja betoni. Lisäksi esimerkiksi modeemin lähelle sijoitettu digiboksi voi aiheuttaa häiriötä langattomaan verkkoon.

Jos talossasi on useita eri kerroksia tai talosi on iso ja nettiä halutaan käyttää kaikissa sen huoneissa ilman huolta ongelmista, tutustu ohjeeseemme langatonta verkkoa tukevista lisälaitteista.

2) Käynnistä modeemi uudelleen

Jos modeemi on ollut yhtäjaksoisesti päällä useita viikkoja tai kuukausia, on mahdollista, että modeemi alkaa jumittamaan ja langaton yhteys on tämän vuoksi hidas tai pätkii. Jumittaminen johtuu yleensä modeemin muistin loppumisesta.

Käynnistä modeemi uudelleen ottamalla laitteesta virtajohto irti n. 10 sekunnin ajaksi, kytke johto sen jälkeen takaisin ja käynnistä modeemi uudelleen.

Varmista, että modeemi on sammuksissa tarpeeksi pitkään (muutama sekunti ei riitä), jotta jännite ehtii varmasti poistumaan laitteesta. Jos modeemi on jumissa ja virrat käytetään laitteesta pois ainoastaan pikaisesti, modeemi pysyy jännitteen vuoksi osittain käynnissä eikä jumitus tällöin poistu.

3) Vaihda WLAN-kanavaa

Elisan ja Saunalahden toimittamissa Kotiboksi-modeemeissa WLAN-kanava on oletuksena automaattisella, eli modeemi vaihtaa kanavaa koko ajan sille taajuudelle, joka on ruuhkattomin. Kanavan ruuhkaisuutta voi aiheuttaa mm. naapurissa olevat muut WLAN-modeemit tai -reitittimet. Mikäli langattoman verkon kanavaksi on määritetty esimerkiksi 6 ja naapureiden langattoman verkon kanavaksi on määritetty kanavat 5-7 väliltä, toimivat ne saman taajuusalueen sisällä ja langaton verkko voi ruuhkautua ja netti toimia hitaasti.  

  • Kaikki langatonta verkkoa käyttävät laitteet (tietokoneet, tabletit, puhelimet) eivät välttämättä osaa käsitellä automaattista kanavaa oikein, joten ensimmäisenä toimenpiteenä kannattaa kokeilla pakottaa WLAN-kanava jollekin tietylle kanavalle, esim. kanavalle 11, joka on häiriösietoisin johtuen korkeammasta taajuudesta.
  • Jos kanava 11 ei poista yhteyden pätkimistä, kokeile järjestelmällisesti seuraavaksi kanavaa 10, sen jälkeen kanavaa 9 jne, itsellesi parhaiten toimivan kanavan löytämiseksi. Yleensä parhaiten toimivia WLAN-kanavia ovat kanavat 1, 6 ja 11.

Ohjeet Kotiboksi-modeemien WLAN-asetusten muuttamiseen löydät Laajakaistamodeemien asetukset -sivuilta: Klikkaa käytössäsi olevan modeemin kuvaa ja valitse sen jälkeen laitteen omalta sivulta kohta "WLAN-asetukset" tai "Langattoman verkon asennus".

Useimpien Elisan Kotiboksi-modeemien asetuksia voit hallita OmaElisan kautta: Valitse vasemmalta valikosta "Viihde" tai "Laajakaista"> Laajakaista > Langaton verkko > Vaihda langattoman verkon nimi, salasana ja salausmenetelmä > Langattoman verkon kanava

Ohjeet muiden modeemien WLAN-asetusten muuttamiseen löydät laitteen mukana tulleesta käyttöoppaasta tai laitevalmistajan sivuilta.

4) Vaihda salaustyyppiä

Mikäli WLAN-kanavan vaihtamisesta ei ole apua, kokeile toista salaustyyppiä. Kotiboksi-modeemi on oletuksena WPA2-salauksella. Osa vanhoista laitteista ei välttämättä tue WPA2-salausta, joten ongelmatilanteissa voit kokeilla WPA + WPA2 -salausta. WPA- tai WEP-salauksen käyttämistä ei nykypäivänä enää suositella sen heikon suojaustason vuoksi.

Useimpien Elisan Kotiboksi-modeemien asetuksia voit hallita OmaElisan kautta: Valitse vasemmalta valikosta "Viihde" tai "Laajakaista" > Laajakaista > Langaton verkko > Vaihda langattoman verkon nimi, salasana ja salausmenetelmä > Verkon salaus

5) Siirrä modeemi kauemmas muista laitteista

WLAN-yhteyden pätkiminen voi johtua myös siitä, että modeemi ottaa muista laitteista häiriötä. Tämä voi aiheutua esim. siitä, että modeemi on sijoitettu liian lähelle esim. Elisa Viihteen digiboksia tai muuta elektroniikkalaitetta, kuten DVD-soitinta tai kotiteatterivahvistinta. Kokeile tällöin siirtää laitteita kauemmaksi toisistaan ja seuraa, poistuuko häiriö.

6) Päivitä tietokoneen WLAN-ajurit

Ongelmia WLAN-yhteyteen voi aiheuttaa myös tietokoneen WLAN-sovittimen käytössä olevat liian vanhat ajurit. Windows Update -päivitystoiminnon kautta saattaa asentua useita vuosiakin vanhat ajurit, jolloin WLAN-sovitin ei välttämättä osaa keskustella modeemin kanssa oikein.

Tarkista WLAN-sovittimesi ajurit Windowsin laitehallinnasta ja varmista sen jälkeen WLAN-sovittimesi laitevalmistajan sivuilta, että käytössäsi on varmasti uusimmat WLAN-sovittimellesi tarjolla olevat ajurit. Jos ei ole, lataa uudet ajurit laitevalmistajan sivuilta ja asenna ne käyttöösi. Tarvittaessa Elisan Omaguru auttaa WLAN-ajurien asennuksessa.

Tietoa WLAN-verkon kuuluvuudesta

WLAN-verkon kuuluvuus (kuinka pitkälle signaali yltää WLAN-modeemista tietokoneelle) riippuu mm. talon rakenteista, huonekaluista, kotijakamosta ym. esteistä. Esim. paksu kivi- tai tiiliseinä saattaa estää signaalin siirtymisen huoneiden välillä.

Langattoman verkon kuuluvuus on sisätiloissa noin 30-50 metriä, mutta edellä mainitut seikat saattavat lyhentää matkaa huomattavasti. Ulkotiloissa kuuluvuus saattaa olla jopa 300 metriä, mikäli maasto on tasainen, eikä matkalla ole esteitä.

Tämän vuoksi langaton reititin/modeemi kannattaa sijoittaa huoneistossa mahdollisimman esteettömälle paikalle signaalin kulkua ajatellen.

Tietoa WLAN-laitteiden yhteensopivuudesta

WLAN-laitteille on tarkkaan määritetyt standardit, jonka pitäisi taata kaikkien laitteiden yhteensopivuus keskenään, jolloin kaikkien laitteiden pitäisi osata keskustella keskenään asetusten määritysten jälkeen. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan joissakin tilanteissa langaton yhteys ei muodostu kahden eri laitteen välille, vaikka yhteyttä on kokeiltu vaihtelevilla asetuksilla.

Tällaisessa tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin odottaa uusia päivityksiä modeemiin tai tietokoneen ajureihin tai vaihtaa laite toiseen.

Nopeustesti antaa langattoman verkon nopeudeksi 30 tai 60 Mbit/s, vaikka sopimuksen nopeus on 100 Mbit/s.

Suurimmassa osassa modeemeista langattoman verkon teoreettinen maksiminopeus on 300 Mbit/s. Tämä on kuitenkin vain teoreettinen luku, joka on saavutettu laboratoriotesteissä, parhaalla mahdollisella pakettikoolla ja yksisuuntaisella liikenteellä. Käytännössä pakettikoko vaihtelee ja liikenne on aina kaksisuuntaista, joten todellinen maksimi on noin 120 Mbit/s.

Lisäksi kun käyttämäsi langattoman verkon alueella on muitakin langattomia verkkoja, ei voida käyttää täyttä kaistanleveyttä, vaan nopeus on korkeintaan 60 Mbit/s. Mikäli käytössäsi on edullisempi tietokone, jossa on vain yhden antennin vastaanotin, saattaakin nopeus olla vain 30 Mbit/s. 30 tai 60 Mbit/s on melko normaali langattoman verkon nopeus kaupunkialueella.

 

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,28 €/min mpm/pvm)

Miksi Omaguru?

  • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
  • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
  • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Haluatko henkilökohtaista apua? Soita Omagurulle!
Ark. 8-21, la 9-17 2,28 €/min +mpm/pvm
Apumme nopeutuu kun lataat etätuen jo ennen soittoa:
Omaguru vinkkaa:
Tiedätkö, milloin käytät langatonta lähiverkkoa ja milloin mobiilidataa?
Etkö löytänyt etsimääsi ohjetta? Käytä hakua!